Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ŚWIADECTWA TRADYCJI PRZECIW WSPÓŁCZESNYM HEREZJOM

Codex Iuris Canonici. Pius Papa IV. Professio Catholicae Fidei ( PDF )

Kodeks Prawa Kanonicznego. Papież Pius IV. Wyznanie Wiary katolickiej ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. S. Pius Papa X. Iusiurandum contra errores modernismi ( PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Przysięga antymodernistyczna ( PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Acerbo nimis o wykładzie nauki chrześcijańskiej ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Urbanus Papa VIII, Benedictus Papa XIV. Professio Fidei Orientalibus praescripta ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IXBulla konwokacyjna "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Encyklika zwołująca sobór powszechny do Rzymu na dzień 8 grudnia 1869 roku PDF )

Ecclesiae Magisterium. Pius Papa IXBulla convocationis "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Litterae Apostolicae quibus indicitur Oecumenicum Concilium Romae habendum et die Immaculatae Conceptioni Deiparae Virginis Sacro an. 1869 incipiendum PDF )

Ecclesiae Magisterium. Uchwały i wyroki świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Święty Sobór Watykański. Nauka świętego Kościoła o Wierze katolickiej PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Święty Sobór Watykański. Nauka świętego Kościoła o świętym apostolskim Prymacie PDF ) (nowość)

Ks. Dr Józef Krukowski, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prosty wykład artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" na dziesięć pytań rozłożony PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IX. Akt wiary w przywileje Maryi i nieomylność Papieża PDF ) (nowość)

Historia św. Starego i Nowego Testamentu według nauki Kościoła św. Rzymskokatolickiego. Ustanowienie widzialnej Głowy Kościoła PDF ) (nowość)

"Tygodnik Soborowy". Słowo o Konstytucji dogmatycznej ogłoszonej na trzeciej sesji Soboru powszechnego Watykańskiego PDF ) (nowość)

"Tygodnik Katolicki". Stanowisko episkopatu na Soborach powszechnych PDF ) (nowość)

"Kronika Soborowa". Konstytucja dogmatyczna i rozum ludzki PDF ) (nowość)

"Tygodnik Katolicki". Konstytucja Pastor aeternus PDF ) (nowość)

Concilium Nationale Albanum II. De Romano Pontifice PDF ) (nowość)

Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. "Święty Kościół Powszechny...". Czy być mogą i co znaczą nowe dogmaty w katolickim Kościele? - Nieomylność Kościoła i Apostolskiej Stolicy. - Wyrok powszechnego Watykańskiego Soboru. - Stwierdzenie Nieomylności Papieskiej: świadectwa Ewangelii, Ojców świętych, Soborów i całej katolickiej tradycji. - Fakt bezbłędności Papieży w rzeczach wiary. - Główne powody niechęci i wrzawy obudzonej orzeczeniem Nieomylności tej. - Faryzeizm jej nieprzyjaciół. PDF ) (nowość)

Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870). Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum ( PDF )

Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870). Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Leon XIII. List apostolski "Annum ingressi sumus". (Testament Leona XIII) ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Pius Papa XIILitterae Encyclicae "Sacra Virginitas" de Sacra Virginitate ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XIIEncyklika "Sacra Virginitas" o Świętym Dziewictwie ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Pius Papa XII. Litterae encyclicae "Mystici Corporis Christi". De Mystico Iesu Christi Corpore deque nostra in eo cum Christo coniunctione

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XII. Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele Chrystusa. (Tłumaczył ks. Aleksander Żychliński)

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika "Mortalium animos". O popieraniu prawdziwej jedności religii ( PDF )

Codicis Iuris Canonici Fontes. Paulus Papa IV. Constitutio "Cum ex apostolatus" PDF ) (nowość)

Codicis Iuris Canonici Fontes. Papież Paweł IV. Konstytucja "Cum ex apostolatus" PDF ) (nowość)

Biskup Wileński Adam Stanisław Krasiński, Św. Teologii Doktor. Prawo kanoniczne krótko zebrane. Reguły prawa umieszczone w Szóstej księdze Dekretaliów PDF ) (nowość)

R. P. Franciscus Antonius Foebeo SI. De Regulis Juris Canonici Liber Unicus. Regulae Juris in Sexto Decretalium PDF ) (nowość)

Bp Jan Chryzostom Janiszewski. Encyklika Leona XIII Papieża o masonii ( PDF ) (nowość)

Ks. Franciszek Antoni Staudenmaier. Antychryst PDF ) (nowość)

Ks. Prof. Dr Marian Morawski SI. Encyklika Leona XIII "Immortale Dei" i liberalizm. (Teoria liberalna a chrześcijańska o państwie) PDF ) (nowość)

René Bazin. Papież Pius X. Modernizm PDF ) (nowość)

P. Giovanni Battista Lemius OMI. Catechismo sul modernismo secondo l'Enciclica "Pascendi Dominici gregis" di Sua Santità Pio X (nowość, djvu)

O. Jean Baptiste Lemius OMI. Katechizm o modernizmie według Encykliki Ojca Świętego Piusa X "Pascendi Dominici gregis" (nowość, djvu)

Ks. Zygmunt Storchenau SI. Wiara Chrześcijanina jaką być powinna (nowość, djvu)

Ks. Prof. Dr Maciej Sieniatycki, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dogmaty wiary św. Ignacego, biskupa Antiocheńskiego. (Na podstawie jego autentycznych listów). Wykład wygłoszony na inaugurację roku akademickiego PDF ) (nowość)

Ks. Jules Didiot, Doktor Teologii. Pierwiastek nadprzyrodzony PDF ) (nowość)

R. P. Wilhelmus Nakateni SI. Commonitorium breve de Ecclesia, seu scutum Fidei catholicae contra profanas haereticorum novitates PDF ) (nowość)

Sac. Stanislaus Frankl. Cardinalis Joannis Turrecrematae doctrina de notis Ecclesiae PDF ) (nowość)

Ks. Dr Ignacy GrabowskiPrawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej ( PDF )

Biskup Wileński Adam Stanisław Krasiński, Św. Teologii Doktor. Prawo kanoniczne krótko zebrane. O występkach i karach kościelnych PDF ) (nowość)

Ks. Franz Heinrich Reinerding, Doktor Teologii. Czy heretyk nie przynależy do Kościoła ze względu na charakter przestępstwa, czy też z prawa kościelnego? PDF ) (nowość)

Sac. F. H. Reinerding, Doctor Theologiae. Num haereticus ex natura criminis, an ex lege ecclesiastica ad Ecclesiam non pertineat? PDF ) (nowość)

Ks. Julian Bukowski, Świętej Teologii Doktor. O naturze inkwizycji i o prawnym tejże instytucji w Kościele i państwie ustanowieniu PDF ) (nowość)

"Homiletyka"Non est potestas nisi a Deo. [Wszelka władza pochodzi od Boga] ( PDF )

Ks. Dr Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Na łasce Bożej zasadza się najwyższa oświata, wolność prawdziwa i postęp największy ( PDF ) (nowość)

Ks. Marian Morawski SI, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teozofia w dziejach błędów ludzkich PDF ) (nowość)

Abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki. O liberalizmie, czyli fałszywej wolności PDF )

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa PDF ) (nowość)

"Przewodnik Katolicki". Z rozważań Kongresowych. Dlaczego komunizm musi być bezbożny PDF ) (nowość)

"Przewodnik Katolicki". Z rozważań Kongresowych. Mądrość Chrystusowa a mądrość szatańska PDF ) (nowość)

"Przewodnik Katolicki". Z rozważań Kongresowych. Moralne przyczyny bezbożnictwa PDF ) (nowość)

Msgr. Giovanni Volpi, Biskup Arezzo. Posłuszeństwo Papieżowi i katolicy integralni PDF )

Św. Cyprian, Biskup Kartaginy. O jedności Kościoła PDF ) (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Tajemnica jedności katolickiej PDF )

P. Zacharias Laselve OFM (O. Zachariasz La Selve OFM). Quis sit Spiritus Sanctus in sinu Ecclesiae. Kim jest Duch Święty w łonie Kościoła PDF ) (nowość)

Bp Teodoret z Cyru. Nauka o Opatrzności PDF )

Ks. Julian Feliński. Bóg i wolność PDF )

Bp Michał Nowodworski. Liberalizm ( PDF ) (nowość)

Ks. Dr Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści ( PDF ) (nowość)

Ks. Ernest Jouin. Papiestwo i masoneria ( PDF ) (nowość)

O. Mikołaj Jamin OSB. Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych

Ks. Franciszek Hettinger. Nieomylność Papieża ( PDF )

"Przegląd Lwowski". Sobór Watykański i nauka niemiecka PDF ) (nowość)

Ks. Jules Didiot, Doktor Teologii. Kościół (Słownik Apologetyczny Wiary Katolickiej) ( PDF )

Ks. Jules Didiot, Doktor Teologii. Papiestwo (Słownik Apologetyczny Wiary Katolickiej) PDF ) (nowość)

"Obrona Prawdy". Następstwa odpadnięcia od Kościoła Chrystusowego PDF ) (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Kościół katolicki jest niezmienny ( PDF ) (nowość)

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Summa przeciw poganom czyli o prawdziwości Wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych. Księga czwarta. Rozdział LXXVI. O godności biskupiej. I że jeden z biskupów jest ponad wszystkimi PDF ) (nowość)

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Summa de veritate catholicae Fidei contra Gentiles. Liber quartus. Caput LXXVI. De episcopali dignitate, et quod in ea unus sit summus PDF ) (nowość)

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Wykład Składu Apostolskiego. O Kościele PDF ) (nowość)

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Symboli Apostolorum Expositio. De Ecclesia PDF ) (nowość)

P. Anselmus Stolz OSB. Manuale Theologiae Dogmaticae. - De Ecclesia (nowość, djvu)

Ks. Alojzy Bukowski SI. Jak dokonało się odkupienie ludzkości PDF ) (nowość)

Ks. Alojzy Bukowski SI. Dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej solidarności. (Principia dogmatica christianae communionis sive solidaritatis, quae vocatur) PDF ) (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Boże Macierzyństwo (wedle M. J. Scheebena) PDF ) (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Dogmat piekła PDF ) (nowość)

Ks. Dr Jules Didiot. Herezja ( PDF )

Ks. Ignacy GrabowskiKościół a herezja PDF )

Ks. Dr Piotr Stach. Święty Augustyn w walce z heretykami (nowość, djvu)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół ( PDF )

"Rozmaitości". Konklawe, czyli Wybór Papieża PDF ) (nowość)

Sac. Iosephus Papp-Szilágyi de IllyésfalvaDe electione Romani Pontificis

D. Henricus Maria Pezzani. Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio

Ks. Dr Henryk Maria Pezzani. Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis Haereticos. Ad quos electio summi Pontificis pertinet, si Cardinales nulli essent etc. ( PDF )

S. Pius Papa V. Bulla "Regnans in excelsis". Damnatio et excommunicatio Elisabeth reginae Angliae eiusque adhaerentium ( PDF ) (S. Pius V. Elisabetham Angliae reginam ob persecutiones contra Fidem Catholicam suscitatas excommunicat a. 1570)

Papież Innocenty IV. Bulla kanonizacyjna św. Stanisława

Papież Pius IX. Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków

Papież Pius IX. Alokucja "Maxima quidem" powiedziana na Konsystorzu dnia 9 czerwca 1862 roku PDF ) (nowość)

Papież Pius IX. List do ks. Edwarda Podolskiego, wydawcy i redaktora Przeglądu Lwowskiego

Św. Pius X, Papież. Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu PDF ) (nowość)

"Unia Apostolska". Św. Pius X, Papież. Cześć dla Ojca Świętego. (Przemówienie) PDF ) (nowość)

Papież Pius XI. List apostolski mianujący św. Roberta Bellarmina Doktorem Kościoła Powszechnego

Papież Pius XI. Pierwsze przemówienie do całego świata - przez radio

Papież Pius XII. Moda. Przemówienie skierowane do młodych dziewcząt, wygłoszone w Rzymie w Bazylice Św. Piotra, dnia 22 maja 1941 roku (PDF)

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie ( PDF )

Potępienie gallikanizmu. Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza ( PDF )

Pius II, Papa. Epistola ad Mahometem, Turcorum imperatorem ( PDF ) Hortatur Mahometem Pontifex ad amplectendam Fidem Christianam et ad respuendum Alcorani foedam insanamque doctrinam

O. Ludwik Blozjusz OSB. O losie heretyków i schizmatyków ( PDF )

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary ( PDF )

Ks. Antoni Maksymilian Prokopowicz. Katechizm Początkowy, albo Nauka o Wierze; oraz Pieśń Katechizmowa, Wyznanie Wiary świętej zamykająca PDF ) (nowość)

Ks. Dr Juliusz Didiot. Filozofia PDF )

Ks. René-Marie de la Broise SI. Religia i religie PDF )

Ks. J. V. Bainvel SI. Dogmat i myśl katolicka PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Doktor Anielski PDF ) (nowość)

Bp Franciszek Lisowski. Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów ( PDF ) (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. System modernistów PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Tajemnice w Religii ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Stanowisko papieży w Kościele Chrystusowym PDF ) (nowość)

Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Nieomylność papieska w stosunku do historii i państwa PDF ) (nowość)

Hr. Maurycy Dzieduszycki. Staropolska wiara w nieomylność Papieża ( PDF ) (nowość)

Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Kościół katolicki PDF )

Ks. Maciej Józef Scheeben. Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów PDF )

Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)

Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie drugie) (uzupełniono)

Ks. Peter Einig. Usprawiedliwienie (justificatio) ( PDF ) (nowość)

Ks. Jan Rosiak SI. "Poza Kościołem nie ma zbawienia" PDF )

Biskup Wileński Wacław Żyliński. O jedności katolickiego Kościoła Chrystusowego PDF ) (nowość)

Ks. Dr Diodor Kołpiński. O powrót Rosji do Kościoła Katolickiego PDF ) (nowość)

Ks. Józef Hołubowicz SI. Kazanie o nieomylności Kościoła i troskliwości jego o dobro nasze. (Z powodu otwarcia Soboru r. 1869) PDF )

"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych ( PDF )

Ks. Jacek TylkaO cnotach heroicznych ( PDF )

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O Wierze

Teolog katolicki. Nieznajomość zasad wiary katolickiej przyczyną zguby wielu PDF ) (nowość)

Ks. Antoni Langer SI. Rozwój wiary ( PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów ( PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Człowiek w stosunku do religii i wiary PDF )

Ks. Antoni Langer SIO objawieniu PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Cuda i ich znaczenie w dziejach Objawienia PDF ) (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Objawienie i dogmat w teologii katolickiej a w teologii modernizmu PDF ) (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SIEwolucja dogmatu w modernizmie PDF ) (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Dwie filozofie PDF ) (nowość)

Ks. Zygmunt Golian, Doktor św. Teologii. O metodzie scholastycznej w zastosowaniu jej do dogmatycznej teologii, jej geneza, rozwijanie się i dojrzałość PDF ) (nowość)

"Przegląd Kościelny". Monizm - nowa religia PDF ) (nowość)

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Religia i poznanie PDF ) (nowość)

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Hasła etyczno-religijne monizmu. (Odczyt publiczny, miany 12 marca w Krakowie) PDF ) (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Wiara i rozum (fides et ratio) ( PDF )

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Rozumność wiary ( PDF )

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Wewnętrzna pewność aktu wiary ( PDF )

Ks. Piotr Semenenko CR. O Wierze ( PDF )

P. Fr. Carolus Thil OESA. Exercitatio theologica de locis, seu fontibus Theologiae Christianae. De Ecclesia Christi. De summa Catholicae Doctrinae circa veram Christi Ecclesiam PDF ) (nowość)

P. Fr. Carolus Thil OESA. Exercitatio theologica de locis, seu fontibus Theologiae Christianae. De Ecclesia Christi. De Notis verae Ecclesiae Christi. Propositio IV. Nota quarta distinctiva verae Ecclesiae, est, quod sit Apostolica primo ratione doctrinae, et secundo ratione suae originis, id est in perpetua, et non interrupta Pastorum suorum successione ab Apostolis PDF ) (nowość)

P. Anselmus Stolz OSB. Manuale Theologiae Dogmaticae. - De Ecclesia. Caput V. De civitate Dei. 1. De Ecclesiae catholicitate. 2. De Ecclesiae ad societatem civilem relationibus PDF ) (nowość)

P. Timotheus Zapelena SI. De Ecclesia Christi. Pars apologetica. Thesis IX. E Christi ipsius institutione Petrus habebit successores in primatu ad finem usque saeculorum PDF )

"Dwutygodnik Diecezjalny Wileński". Nauka Ojców Kościoła Wschodniego o władzy papieskiej ( PDF ) (nowość)

"Tygodnik Soborowy". Biskupi wobec Soboru i PapieżaPDF )

Sac. Petrus Semenenko CR. Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter ( PDF )

Ks. Piotr Semenenko CR. Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie ( PDF )

S. Antoninus Archiepiscopus Florentinus, Ordinis Praedicatorum. Summa Theologica. Num Papa mortuo remaneat ejus potestas. - Ad quos electio Summi Pontificis pertinet ( PDF )

Jan Hieronim kardynał Albani. Księga o władzy Papieża i Soboru. Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim PDF )

Ioannes Hieronymus Cardinalis Albanus. Libri de potestate Papae et Concilii. Recapitulatio de Papa dubio, non legitime electo et haeretico PDF )

Ks. Feliks Cozel SI. O prawdziwości religii katolickiej (nowość, djvu)

Ks. Jakub BalmesList do sceptyka. Problem wielości religii ( PDF ) (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Dogmatyka katolicka

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Etyka katolicka (nowość, djvu)

Ks. Dr Jan Szymeczko. Etyka katolicka

Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Teologia moralna. - Prawo Boże ( PDF )

Pismo święte. Wypisy. Podręcznik szkolny. Z polecenia i z przedmową J. Em. Ks. Kardynała Dalbora, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, Prymasa Polski

Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakuba Wujka SI. Opracował Ks. Abp Dr Antoni Szlagowski

Gregorius Papa XIII. Martyrologium Romanum

S. Pius Papa V. Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini

Św. Pius V, Papież. Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego

Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III, et Pio IV Pontificibus Maximis

Św. Pius X, PapieżKrótka Historia Religii ( PDF )

S. Pius Papa XEpitome historiae divinae Revelationis ( PDF )

Św. Pius X, Papież. Pierwsze początki katechizmu dla małych dziatek. - Katechizm Krótki. - Katechizm Większy. - Nauka o świętach Pana Jezusa, Matki Boskiej i Świętych Pańskich. - Krótka Historia Religii

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana ( PDF )

S. Robertus Card. Bellarminus SI, Ecclesiae Doctor. Compendium Doctrinae Christianae. Ex Italico idiomate in Latinum transtulit Martinus Szyszkowski, Episcopus Cracoviensis ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy) ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża (nowość, djvu)

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae

La Dottrina Cristiana composta per ordine della santa memoria di Papa Clemente VIII dal ven. Cardinale Roberto Bellarmino

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Catechismi Latini et Germanici

O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych ( PDF )

Ks. Dr E. Huszar. Ks. W. Danek. Katechizm dla konwertytów (nowość, djvu)

P. Vincentius Buczyński SI. Institutiones doctrinae religionis, in quibus principia philosophica ad veritates religionis applicantur (nowość, djvu)

Sac. Cyriacus Michael Petroccia. Lux et Pax in Synthesy Dogmatica. Lectiones resumptae in Tractatus: De Deo Uno - De Deo Trino - De Deo creante et elevante - De Novissimis - De Verbo Incarnato - De Gratia Christi - De Virtutibus infusis et donis Spiritus Sancti (nowość, djvu)

P. Joannes Berthier MS. Compendium Theologiae dogmaticae et moralis. Introductio philosophica PDF )

P. Marinus de Boylesve SI, Philosophiae Professor. Cursus philosophiae complectens logicam, metaphysicam, ethicam. Accedit Compendiosa religionis demonstratio et Historia philosophiae

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Summa filozoficzna. (Contra Gentiles). - Summa przeciw poganom czyli o prawdziwości Wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Summa de veritate catholicae Fidei contra Gentiles

Sac. Augustinus Hunnaeus. Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, totius Summae Theologicae Conclusiones

Bp Kacper Borowski, Doktor św. Teologii. O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich PDF )

Ernest Hello. Indyferentyzm (obojętność) PDF )

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami) ( PDF )

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae adversus Anglicanae sectae errores. - Liceatne Catholicis Anglis templa haereticorum adire, et cum eis in ritibus communicare sine intentione cultus vel cooperationis cum illis, solum propter temporalem poenas vitandas? ( PDF )

Ks. Aleksander Lakszyński. Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych PDF ) (uzupełniono)

Ks. Feliks Buchwald. O wolności sumienia ( PDF )

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymskokatolicki (nowość, djvu)

Petrus cardinalis Gasparri. Catechismus catholicus

Piotr kardynał Gasparri. Katechizm katolicki

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki ( PDF )

Ks. Józef StagraczyńskiNauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła

Ks. Michał Ignacy Wichert. Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach (uzupełniono)

Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego ( PDF )

Ks. Jan Domaszewicz. Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. O łasce i przeznaczeniu. (De gratia Christi) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Nieprzyjaciele Kościoła. (De Ecclesia Christi) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. O Sakramentach świętych w ogólności. - Grzech pierworodny. - Los dzieci zmarłych bez Chrztu. (De Sacramentis in genere) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. Sąd szczegółowy i o Czyśćcu. (De Deo Consummatore) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. Koniec świata. Sąd powszechny, czyli ostateczny. (De Deo Consummatore) HTM )

Ks. Jan Domaszewicz. Anielskie Chóry: ich różność i stosunek do ludzi, czyli o Hierarchii Niebieskiej. (Sequitur de Hierarchia Coelesti) HTM )

Sac. Petrus Ludovicus Danes. Institutiones Doctrinae Christianae, sive Catechismus ad usum seminariorum (uzupełniono)

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. Opera dogmatica. (Ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter CSsR)

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) ( PDF )

Ks. Zygmunt ChełmickiOjców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony

Ks. M. Noel. Nowy wykład katechizmu z ambony

Ks. Jan Józef Gaume. Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów

Jacobus Benignus Bossuet, Episcopus Meldensis. Doctrinae catholicae, de iis argumentis, de quibus controversiae sunt, expositio

Bp Jakub Benignus Bossuet. Wykład nauki katolickiego Kościoła względem tych Wiary artykułów, o które dysydenci, osobliwie kalwini się spierają

Prawdomir. Gdzie prawda? I. Rozmowy wśród podróżnych o najważniejszych a najczęściej zaczepianych prawdach wiary katolickiej

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. Konferencja dla mężczyzn ( PDF )

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w życiu ( PDF )

Abp Antoni Szlagowski. Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów PDF ) (nowość)

P. D. Mézard OP. Medulla S. Thomae Aquinatis per omnes anni liturgici dies distributa seu Meditationes ex operibus S. Thomae depromptae (uzupełniono)

Fr. Thomas Maria Zigliara OP, S. R. E. Cardinalis. Propaedeutica ad sacram Theologiam in usum scholarum, seu tractatus de ordine supernaturali

Ks. Ludwik Kösters SI. Kościół wiary naszej

Ks. Jan Rosiak SI. Chrystus mistyczny ( PDF )

Ks. Jan Rosiak SI. Idąc nauczajcie ( PDF )

Ks. Jan Rosiak SI. Tu es Petrus ( PDF ) (nowość)

Albertus Nègre, Sacrae Theologiae Doctor, Archiepiscopus Turonensis. Cursus Theologiae Dogmaticae. De Romani Pontificis infallibili magisterio ( PDF ) (nowość)

Ks. Ignacy Domagalski. Papieska władza duchowna nad światem gwarantem wolności rządów i ludów PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stagraczyński. Przeznaczenie (zadanie) Kościoła ( PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. Jeden jest tylko Kościół ( PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stagraczyński. Cechy Kościoła PDF ) (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. Credo. Chrześcijańskie prawdy wiary. O Kościele PDF ) (nowość)

Alfred Władysław Garapich. Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje? ( PDF ) (nowość)

Ks. Franciszek Perriot. Poza Kościołem nie ma zbawienia ( PDF )

Sac. F. H. Reinerding. De necessitate Ecclesiae ad salutem

Sac. Nicolaus Pauwels. Theologiae practicae de Fide et Symbolo. An haeretici sint in Ecclesia? ( PDF ) (nowość)

Ks. Nicolas Pauwels. Teologia praktyczna o Wierze i o Składzie Wiary. Czy heretycy są w Kościele? ( PDF ) (nowość)

Ks. J. B. Delert. Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika

Ks. T. M. Objawienia prywatne ( PDF )

Ks. Dr Aleksander Żychliński. O pojęciu nadnatury. Studium dogmatyczne PDF ) (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym ( PDF )

P. Joannes Baptista Lohmann SI, P. Victor Cathrein SI. Vita Domini Nostri Jesu Christi e quatuor Evangeliis ipsis ss. librorum verbis concinnata

Ks. Dr Edward Górski. Jezus Chrystus w świetle Ewangelii

Ks. Dr Edward Górski. Listy świętego Pawła (nowość, djvu)

O. R. Bernard OP. Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej Panny, jego podstawy i wielkie zadania

Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne ( PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Świętych Obcowanie. Komunia z niebem. Pożycie mieszkańców nieba między sobą. Obcowanie ich z nami ( PDF )

Ks. Antoni Nojszewski, Profesor liturgii w Seminarium lubelskim. Liturgia rzymska

Ks. Dr Edward Górski. Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O łasce ( PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Łaska Boża czyli podniesienie człowieka do porządku nadprzyrodzonego

Ks. Marian Morawski SI. Tomizm a molinizm o stosunku łaski do wolnej woli HTM ) (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SISiła łaski uczynkowej: dostatecznej i skutecznej. Skuteczność łaski uczynkowej w systemie tomistów i molinistów ( PDF )

P. Christianus Pesch SI. De efficacia gratiae actualis ( PDF ) (nowość)

Pius Papa XII. Enchiridion indulgentiarum. Preces et pia opera in favorem omnium christifidelium vel quorumdam coetuum personarum indulgentiis ditata et opportune recognita

Ks. Augustyn Arndt SI. Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych

Novum Testamentum latine. Vulgatae versionis Clementinae. Textui breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid

Nowy Testament. W przekładzie polskim Wielebnego Ojca Jakuba Wujka SI. (Wydanie nowe przejrzane i objaśnione)

Ks. Jakub Wujek SI. Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską)

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego ks. Jakuba Wujka SI z komentarzem Menochiusza SI przełożonym na język polski

P. Henricus Marcellius SI. Theologia Scripturae divinae

Ks. Feliks St. Feldheim. Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa

Ks. Władysław Budzik. Wybór z Pisma świętego. Stare i Nowe Przymierze

P. Jacobus Tirinus SI. In universam Sacram Scripturam commentarius. Tom. IV. Novum Testamentum

Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył Arcybiskup Franciszek Albin Symon

Ks. Edward Górski. Księga Psalmów. Tekst i komentarz

P. J. Berthier MS. Sententiae et exempla biblica ex Vetere et Novo Testamento excerpta et ordinata

Sac. Ach. Vander Heeren. Psalmi et Cantica explicata in ordine ad recitationem Breviarii

P. Germanus Cartier OSB. Psalmodiae ecclesiasticae dilucidatio

Ks. Kazimierz Naskręcki. Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie

Ks. Józef Krośniński. Piękność obrzędów Kościoła katolickiego

P. Ferdinandus Cavallera SI. Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici

Ks. Walenty Gadowski. Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych

Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Część ogólna. Część szczegółowa

P. Parthenius Minges OFM. Compendium Theologiae dogmaticae generalis

P. Parthenius Minges OFM. Compendium Theologiae dogmaticae specialis

Ernestus Müller, Episcopus Linciensis. Theologia moralis

"Manuale Precum in usum Theologorum". Meditationes

Ks. Dr Aleksander Pechnik. Zarys apologetyki

Ks. Maciej Sieniatycki. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna

Ks. Maciej Sieniatycki. Zarys dogmatyki katolickiej

"Przegląd Kościelny". Kilka uwag o historii dogmatów ( PDF ) (nowość)

P. Christianus Pesch SI. Compendium Theologiae dogmaticae

Sac. Antonius Martinet. Institutiones Theologicae ad usum seminariorum

Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Teologia moralna (nowość, djvu)

Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims. Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników

Ks. Dr Maciej SieniatyckiGłówne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska ( PDF )

Ks. Dr Antoni Borowski. Warunkowe szafarstwo sakramentalne

Ks. Dr Ignacy Grabowski. Prawo kanoniczne według nowego kodeksu

P. Dominicus M. Prümmer OP. Manuale iuris canonici in usum scholarum

Ks. Władysław Szczepański SI. Nowy Indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo

"Przegląd Kościelny". Jurysdykcja kościelna i jej uzupełnienie ( PDF )

Abp Emil Guerry. Kodeks Akcji Katolickiej

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia ( PDF )

"Przegląd Katolicki". Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka ( PDF )

"Przegląd Katolicki". Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej? ( PDF )

Ks. M. Dietz SI. Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu ( PDF )

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła. O społeczeństwie i władzy. De regimine principum I, 1-3 ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy ( PDF )

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania ( PDF )

Henryk Hello. Syllabus w wieku XX ( PDF )

"Myśl Katolicka". Około integralizmu katolickiego ( PDF )