O modernizmie

 

KS. STANISŁAW MIŁKOWSKI

 

––––––

 

SPIS RZECZY

 

Od autora

 

Wstęp

 

1. Rzut historyczny na powstanie i rozwój zasad modernistycznych

 

2. Filozoficzno-religijna geneza modernizmu, jako doktryny

 

3. Doktryna modernistyczna jako system nowej religii

 

4. Krytyka zasad modernistycznych

 

5. Środki zaradcze przeciw modernizmowi i sposób zwalczania go

 

––––––––––

 

 

Ks. Stanisław Miłkowski (Profesor Seminarium Wileńskiego), O modernizmie. (Odbitka z «Dwutygodnika Diecezjalnego»). Wilno 1911, str. 67.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Św. Pius X, Papież, a) Encyklika "Pascendi dominici gregis", o zasadach modernistów. b) Przysięga antymodernistyczna. c) Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu.

 

2) Kuria Krakowska, Komentarz do Encykliki Ojca św. Piusa X "Pascendi Dominici gregis", O zasadach modernistów.

 

3) Ks. Andrzej Macko, Znaczenie encykliki o modernizmie.

 

4) Ks. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści.

 

5) Ks. Maciej Sieniatycki, a) System modernistów. b) Modernistyczny Neokościół.

 

6) Abp Antoni Szlagowski, Zasady modernistów (modernistarum doctrina).

 

7) Bp Czesław Sokołowski, Przysięga antymodernistyczna. Studium krytyczne.

 

8) Ks. Antoni Słomkowski, Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIV-MMV, Kraków 2004-2005

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: