ZNACZENIE ENCYKLIKI O MODERNIZMIE

 

KS. DR ANDRZEJ MACKO

 

––––––––

 

Spis rzeczy

 

1. Treść encykliki Pascendi

 

2. Znaczenie encykliki dla wiary i Kościoła

 

3. Znaczenie encykliki dla nauk teologicznych

 

4. Głosy przeciw encyklice

 

5. Głosy za encykliką

 

–––––––––––

 

 

X. Dr. Andrzej Macko, Znaczenie encykliki o modernizmie. Tarnów 1909. NAKŁADEM DWUTYGODNIKA KATECHETYCZNEGO. DRUKIEM JÓZEFA PISZA, str. 60. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Piusa X Encyklika o zasadach modernistów. Na język polski przełożył i wstępem opatrzył X. Stanisław Okoniewski. Poznań. CZCIONKAMI DRUKARNI I KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 1908. Odbitka z "Przeglądu Kościelnego".

 

2) Kuria Krakowska, Komentarz do Encykliki Ojca św. Piusa X "Pascendi dominici gregis", o zasadach modernistów.

 

3) Ks. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści. Poznań 1911.

 

4) Ks. Stanisław Miłkowski, O modernizmie. Wilno 1911.

 

5) Abp Antoni Szlagowski, Zasady modernistów (modernistarum doctrina).

 

6) Abp Józef Teodorowicz, O modernizmie.

 

7) Bp Czesław Sokołowski, Przysięga antymodernistyczna. Studium krytyczne.

 

8) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo).

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

 

( PDF )

 

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII-MMXIV, Kraków 2012-2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: