O PRAWDZIWOŚCI

 

RELIGII KATOLICKIEJ

 

NAPISAŁ

 

KS. FELIKS COZEL SI

 

––––––––––

 

 

O prawdziwości religii katolickiej (djvu, 14.1 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Wstęp. Prawdziwa religia, wszystkich ludzi obowiązująca, jest tylko jedna, a tą religią, jedynie zbawienną, jest religia Chrystusowa . . . . str. 1

 

CZĘŚĆ I.

 

1. Fałszem jest, jakoby prawdziwej nauki Chrystusowej dziś na świecie nie było – i jakoby żadna z dziś istniejących religii chrześcijańskich nie była prawdziwą . . . . 7

 

II. Fałszem jest 1-o, że nie można poznać prawdziwej religii Chrystusowej – i 2-o, że nikt z pewnością dowieść nie może, która jest jedynie prawdziwa religia Chrystusowa . . . . 10

 

III. Jedynie prawdziwą wiarą i jedyną religią Chrystusową jest religia chrześcijańsko-katolicka, a tej prawdziwości pierwszym znakiem jest zawisłość od Papieży, jako następców Piotra św., którego Chrystus Pan ustanowił widomą Głową Kościoła, przez się założonego . . . . 19

 

CZĘŚĆ II.

 

Dalsze własności i znaki prawdziwego Kościoła i religii Chrystusowej . . . . 41

 

1. Świętość jego nauki i świętość życia członków tego Kościoła . . . . 44

 

2. Cuda działane przez Świętych . . . . 48

 

3. Prześladowanie Kościoła i liczni Męczennicy, którzy za wiarę Chrystusową życie oddali . . . . 78

 

4. Powszechność Kościoła, tj., że prawdziwa religia Jezusa Chrystusa ma być religią całego świata, wszystkich narodów . . . . 83

 

Domówienie: Sam tylko Kościół katolicki ma wymienione znaki i znamiona jednego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego . . . . 89

 

CZĘŚĆ III.

 

Kto ma prawdziwą religię – czyli kto jest prawdziwym katolikiem . . . . 93

 

I. Prawdziwy katolik powinien dobrze znać naukę, zasady i przepisy Kościoła katolickiego . . . . 100

 

II. Prawdziwy katolik obowiązany jest całą naukę wiary katolickiej za prawdę uznawać . . . . 110

 

III. Prawdziwy katolik musi żyć po katolicku, – tj. wedle nauki i zasad katolickiej wiary . . . . 122

 

–––––––––––

 

O prawdziwości religii katolickiej. Napisał Ks. Feliks Cozel T. J., Kraków 1908. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, str. 140. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Dr Aleksander Pechnik, Zarys apologetyki.

 

2) Bp Józef Sebastian Pelczar, a) Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. b) Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych.

 

3) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

4) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

5) Ks. Marian Morawski SI, Filozofia i jej zadanie.

 

6) Ks. Franciszek Kwiatkowski SI, Filozofia wieczysta w zarysie.

 

7) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

8) O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. a) O jedności prawdziwej religii. b) Jezus Chrystus potępia tolerantyzm. c) Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

9) P. Christianus Pesch SI, Compendium Theologiae dogmaticae.

 

10) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

11) Ks. Paweł Smolikowski CR, Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami).

 

12) Ks. Jakub Balmes, List do sceptyka. Problem wielości religii.

 

13) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

14) Ks. Antoni Langer SI, a) Rozwój wiary. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów.

 

15) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

16) Ks. Andrzej Macko, Znaczenie encykliki o modernizmie.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

O prawdziwości religii katolickiej. Napisał Ks. Feliks Cozel T. J., Kraków 1908. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: