MYŚLI

 

ściągające się

 

DO BŁĘDÓW TEGOCZESNYCH

 

O. MIKOŁAJ JAMIN OSB

 

Vae! qui sapientes estis in oculis vestris,

et coram vobismet ipsis prudentes! (1)

 

––––––––––

 

 

Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych (djvu, 52.5 Mb)

 

  Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Myśli ściągające się do błędów tego-czesnych, przez D. Mikołaja Jamin. Z Francuskiego na Polskie podług drugiey Edycyi Turyńskiej przełożone i na Rozkaz J. O. Xięcia Jegomości Raczyńskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego do Druku podane. W Warszawie 1811. W Drukarni XX. Missyonarzów, str. XIV+516. (2)

 

Przypisy:

(1) "Biada wam, którzy jesteście mądrymi w oczach waszych i sami przed sobą roztropnymi!" (Iz 5, 21).

 

(2) Zob. 1) Fragmenty tej książki: O. Mikołaj Jamin OSB, a) O jedności prawdziwej religii. b) Poza Kościołem nie ma zbawienia. c) Jezus Chrystus potępia tolerantyzm. 2) Wydania w języku francuskim: Nicolas Jamin OSB, a) Pensées theologiques, relatives aux erreurs du temps. Riom, landriot-Paris, Belin 1798. b) Pensées relatives aux erreurs du temps. Louvain, Vanlinthout et vandezande, 1824. 3) Ciekawy dokument z końca XVIII wieku. "Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej". 4) Prawdziwe oblicze XVIII wieku. 5) Bp Józef Sebastian Pelczar, Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. 6) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka. 7) Mały katechizm o "Syllabusie". 8) Henryk Hello, Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. 9) Bp Michał Nowodworski, Liberalizm.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

Myśli ściągające się do błędów tego-czesnych, przez D. Mikołaja Jamin. Z Francuskiego na Polskie podług drugiey Edycyi Turyńskiej przełożone i na Rozkaz J. O. Xięcia Jegomości Raczyńskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego do Druku podane. W Warszawie 1811. W Drukarni XX. Missyonarzów.

Myśli ściągające się do błędów tego-czesnych, przez D. Mikołaja Jamin. Z Francuskiego na Polskie podług drugiey Edycyi Turyńskiej przełożone i na Rozkaz J. O. Xięcia Jegomości Raczyńskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego do Druku podane. W Warszawie 1811. W Drukarni XX. Missyonarzów.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXI, Kraków 2011

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: