FILOZOFIA WIECZYSTA

 

W ZARYSIE

 

KS. FRANCISZEK KWIATKOWSKI SI

 

PROFESOR FAKULTETU FILOZOFICZNEGO KSIĘŻY JEZUITÓW W KRAKOWIE

 

––––––––––

 

Tom I. Wiadomości wstępne. – Historia filozofii. – Filozofia myśli. – Filozofia prawdy. (djvu, 73.4 Mb)

 

Tom II. Filozofia bytu. Filozofia świata nieorganicznego. Filozofia duszy. (djvu, 56 Mb)

 

Tom III. Filozofia Boga. – Filozofia obyczaju. – Skorowidz imienny i rzeczowy. (djvu, 83.4 Mb)

 

 Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Franciszek Kwiatkowski T. J., Profesor Fakultetu Filozoficznego Księży Jezuitów w Krakowie, Filozofia wieczysta w zarysie. Tom I. Wiadomości wstępne. – Historia filozofii. – Filozofia myśli. – Filozofia prawdy. Kraków 1947. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY, KSIĘŻA JEZUICI – KRAKÓW, KOPERNIKA 26, str. 390.

 

Ks. Franciszek Kwiatkowski T. J., Profesor Fakultetu Filozoficznego Księży Jezuitów w Krakowie, Filozofia wieczysta w zarysie. Tom II. Filozofia bytu. Filozofia świata nieorganicznego. Filozofia duszy. Kraków 1947. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY, KSIĘŻA JEZUICI – KRAKÓW, KOPERNIKA 26, str. 274.

 

Ks. Franciszek Kwiatkowski T. J., Profesor Fakultetu Filozoficznego Księży Jezuitów w Krakowie, Filozofia wieczysta w zarysie. Tom III. Filozofia Boga. – Filozofia obyczaju. – Skorowidz imienny i rzeczowy. Kraków 1947. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY, KSIĘŻA JEZUICI – KRAKÓW, KOPERNIKA 26, str. 403. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Franciszek Kwiatkowski SI, a) Matka Boga. (Wykład sodalicyjny w rocznicę Sobory Efeskiego). b) Walka Krzyża z Półksiężycem. (W rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej).

 

2) Ks. Franciszek Kautny SI, Propedeutyka filozoficzna oparta na prawdziwych zasadach.

 

3) Ks. Marian Morawski SI, a) Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie). b) Kilka słów o książce "Filozofia i jej zadanie". (Polemika z ks. Stefanem Pawlickim CR). c) Narodowość wobec filozofii i wobec chrystianizmu. d) Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki.

 

4) Ks. Jakub Balmes, a) O sposobie osiągnienia prawdy. Filozofia praktyczna. b) Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej.

 

5) Ks. Antoni Langer SI, a) Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów.

 

6) "Przegląd Katolicki", Św. Tomasz z Akwinu i jego nauka.

 

7) F. J. Holzwarth, Życie umysłowe w Wiekach Średnicha) Filozofia scholastyczna. b) Scholastyka w IX wieku. Eriugena. Nominaliści i realiści. Anzelm. Abelard. Scholastycy wieku XII. c) Filozofia u Arabów. d) Żydzi. e) Wielcy scholastycy XIII wieku. f) Uniwersytety.

 

8) Ks. Władysław Michał Dębicki, a) Albert Stöckl (historyk filozofii i apologeta). b) Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. c) Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche).

 

9) Ks. Franciszek Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku XIX. Ks. Stanisław Chołoniewski (1792 – 1846).

 

10) Bp Michał Nowodworski, a) Wiara i rozum. b) Chrystianizm i materializm.

 

11) Ks. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

12) Recenzja W obronie metafizyki Mścisława Wartenberga.

 

13) Sac. J. Peemans, Synopsis theoriae philosophicae ex SS. Patribus.

 

14) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: