NOWY INDEKS

 

KSIĄŻEK ZAKAZANYCH

 

ORAZ JEGO

 

uzasadnienie, dzieje i nowe prawo

 

KS. WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI SI

 

–––––

 

RZECZ O NOWYM INDEKSIE

 

I KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI LEONA XIII:

 

"Officiorum ac munerum"

 

––––––––––

 

 

Nowy Indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo (djvu, 65.2 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)  

 

–––––––––––

 

 

Ks. Władysław Szczepański T. J., Nowy Indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo. Rzecz o nowym Indeksie i komentarz do konstytucji Leona XIII: "Officiorum ac munerum". Kraków. NAKŁADEM WYDAWNICTW APOSTOLSTWA MODLITWY. CZCIONKAMI DRUKARNI »CZASU«. 1903, str. XX+388. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Dr Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne według nowego kodeksu.

 

2) J. Forget, Indeks.

 

3) X. Al. Koz., O skutkach szkodliwych czytania romansów.

 

4) Ks. Karol Gobinet, a) Maksymy chrześcijańskie. b) O czytaniu dobrych książek. c) Przestroga względem złych książek.

 

5) Ks. Józef Gliwa SI, O czytaniu gazet.

 

6) Ks. Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

7) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy).

 

8) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

9) Episkopat Austriacki, Wielki Katechizm Religii Katolickiej.

 

10) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

11) Bp Konrad Martin, a) Katolicka nauka wiary. b) Katolicka nauka obyczajów.

 

12) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

13) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

14) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

 

15) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) O cnotach heroicznych.

 

16) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego ks. Jakuba Wujka SI z komentarzem Menochiusza SI przełożonym na język polski.

 

17) Ks. Dr Alojzy Jougan, Historia Kościoła katolickiego.

 

18) "Przegląd Katolicki". F. L., Gazeciarstwo żydowskie i walka z nim antysemityzmu bezwyznaniowego. (List wiedeński).

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: