PRAWO KANONICZNE

 

WEDŁUG NOWEGO KODEKSU

 

KS. DR IGNACY GRABOWSKI

 

PROFESOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

–––––

 

WYDANIE DRUGIE

 

POPRAWIONE I ZNACZNIE ROZSZERZONE

 

––––––––––

 

 

Prawo kanoniczne według nowego kodeksu (djvu, 135.8 Mb)Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Dr. Ignacy Grabowski, Prof. Uniw. Warsz., Prawo kanoniczne według nowego kodeksu. Wydanie drugie, poprawione i znacznie rozszerzone. We Lwowie 1927. Nakładem Tow. "Biblioteka Religijna" im. X. Arcyb. Bilczewskiego, str. 816. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Ignacy Grabowski, a) Prawo kanoniczne. Wydanie czwarte. Warszawa [1948]. b) Prawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej.

 

2) Ks. Franciszek Bączkowicz C. M., DR TEOLOGII I PRAWA KANONICZNEGO, PROFESOR INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO KSIĘŻY MISJONARZY W KRAKOWIE, a) Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, T. I-III. Wydanie trzecie uzupełnili i przygotowali do druku Ks. Józef Baron C. M. i Ks. Władysław Stawinoga C. M., Wydawnictwo Diecezjalne Św. Krzyża w Opolu 1957-1958. b) Przepisy Kościoła odnoszące się do współżycia katolików z heretykami. c) Posty obowiązujące.

 

3) P. Dominicus M. Prümmer OP, Manuale juris canonici in usum scholarum.

 

4) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie Wiary katolickiej.

 

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

6) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

7) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

8) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

9) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny.

 

10) Ks. Dr Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

11) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: