PISMO ŚWIĘTE

 

STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

 

PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY

 

PRZEKŁAD

 

KS. JAKUBA WUJKA

 

ZATWIERDZONY PRZEZ STOLICĘ APOSTOLSKĄ

 

Z OBJAŚNIENIAMI PODŁUG J. FR. ALLIOLI

 

OZDOBIONE PRZESZŁO 1000 ILUSTRACJAMI

 

autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego

 

–––––

 

WYDANIE NOWE

 

pod kierunkiem

 

Ks. Henryka Kossowskiego

 

BISKUPA-SUFRAGANA DIECEZJI KUJAWSKO-KALISKIEJ

 

––––––––––

 

 

Pismo święte. Nowy Testament. (djvu, 121.3 Mb)


Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, [z] objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, ozdobione przeszło 1000 ilustracjami autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego. Nagrodzone przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Leona XIII listem pochwalnym i złotym medalem. Wydanie nowe pod kierunkiem X. Henryka Kossowskiego Biskupa-Sufragana Diecezji Kujawsko-Kaliskiej. Zgodność i wierność tekstu z pierwotnym przekładem X. Wujka, przy zastosowaniu dzisiejszej pisowni, sprawdzana przez JM. Xiędza Rocha Filochowskiego Prałata Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Warszawa [1895]. NAKŁAD REDAKCJI "WĘDROWCA". Nowy-Świat 47, str. 821+XLVI (Nowy Testament). (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) P. Jacobus Tirinus SI, In universam S. Scripturam commentarius. Tom. IV. Novum Testamentum.

 

2) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

3) P. Henricus Marcellius SJ, Theologia Scripturae divinae.

 

4) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I-IV. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896-1898.

 

5) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś prof. egzeg. w Kolegj. Bobolanum w Lublinie; Nowy Testament ks. Jan Rostworowski b. prof. teol. dogm. w Kolegj. Krak., Kraków 1935. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

6) Ks. Biskup Dr. Antoni Szlagowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakóba Wujka T. J., Wydanie czwarte. Kraków 1928. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

7) Nowy Testament w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J., Wydanie nowe przejrzane i objaśnione. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY. KSIĘŻA JEZUICI, Kraków, KOPERNIKA 26. [1936].

 

8) Ks. Dr Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930.

 

9) Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884.

 

10) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 


 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: