SKARBIEC

PISMA ŚWIĘTEGO

 

KONKORDANCJA RZECZOWA

 

WYDAŁ

 

KS. FELIKS ST. FELDHEIM

 

proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego,

Evanston, Illinois,

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

 

––––––––––

 

 

Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa. (djvu, 151.8 Mb)

 

 Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa. Wydał Ks. Feliks. St. Feldheim, proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, Evanston, Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Kielce. WYDAWNICTWO PRZEGLĄDU HOMILETYCZNEGO. 1924, str. XXXVI+848. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) P. Henricus Marcellius SJ, Theologia Scripturae divinae.

 

2) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I-IV. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896-1898.

 

3) Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś prof. egzeg. w Kolegj. Bobolanum w Lublinie; Nowy Testament ks. Jan Rostworowski b. prof. teol. dogm. w Kolegj. Krak., Kraków 1935. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

4) Ks. Biskup Dr. Antoni Szlagowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakóba Wujka T. J., Wydanie czwarte. Kraków 1928. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

5) Nowy Testament w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J., Wydanie nowe przejrzane i objaśnione. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY. KSIĘŻA JEZUICI, Kraków, KOPERNIKA 26. [1936].

 

6) Ks. Dr Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930.


7) Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: