O CNOTACH

 

HEROICZNYCH

 

WYDAŁ

 

KS. JACEK TYLKA

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Przedmowa

 

Rozdział I. Określenie cnoty heroicznej

 

Rozdział II. O cnotach teologicznych jako heroicznych

 

I. O cnocie wiary i jej heroiczności

 

II. O cnocie nadziei i jej heroiczności

 

III. a) O cnocie miłości Boga i jej heroiczności

 

III. b) O cnocie miłości bliźniego i jej heroiczności

 

Rozdział III. O cnotach kardynalnych i ich heroiczności

 

I. O cnocie roztropności i jej heroiczności

 

II. O cnocie sprawiedliwości i jej heroiczności

 

III. O cnocie męstwa i jego heroiczności

 

IV. O cnocie wstrzemięźliwości i jej heroiczności

 

Rozdział IV. O Sakramencie Pokuty i Ołtarza

 

–––––––––––

 

 

O cnotach heroicznych. Wydał X. J. Tylka. Tarnów 1900. Nakładem X. J. T. Z drukarni J. Styrny w Tarnowie, str. 66+[I]. (1)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Nro 7. / praesid.

 

APPROBAMUS.

 

AB ORDINARIATU EPPLI

 

Tarnoviae 6 Januarii 1900.

 

(L. S)

† Ignatius Epps.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka. a) O własnościach religii. b) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. c) Traktat o Kościele Chrystusowym.

 

2) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

3) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

4) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

5) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy). c) O pierwszej części bramy Domu Bożego tj. o wierze.

 

6) Ks. Maciej Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej.

 

7) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

8) O. Józef Schryvers CSsR, Zasady życia duchowego.

 

9) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

10) Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin.

 

11) Ks. Piotr Skarga SI, Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok.

 

12) Ks. Piotr Pękalski, Żywoty Świętych Patronów polskich.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: