KATECHIZM MNIEJSZY

 

CZYLI

 

NAUKA CHRZEŚCIJAŃSKA

 

KRÓTKO ZEBRANA I UŁOŻONA

 

Z ROZKAZU

 

KLEMENSA VIII PAPIEŻA

 

PRZEZ

 

ŚW. ROBERTA KARD. BELLARMINA SI

 

BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 

––––––––

 

SPIS PRZEDMIOTÓW

 

–––––

 

Potwierdzenie Klemensa VIII Papieża

 

Uwaga

 

Modlitwa przed nauką, i Modlitwa po nauce

 

KATECHIZM

 

O tym co jest Chrześcijanin, i o znaku Krzyża Św.

 

Wykład Składu Apostolskiego

 

Wykład Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego

 

O Przykazaniach Bożych 

 

O Przykazaniach Kościelnych

 

O Radach Ewangelicznych

 

O Sakramentach

 

O Cnotach teologicznych i głównych

 

O Darach Ducha Świętego

 

O Uczynkach miłosiernych

 

O Grzechach

 

O Czterech ostatnich rzeczach człowieka

 

O Różańcu

 

Akty potrzebne do zbawienia

 

         Oddanie się pod opiekę Najświętszej Panny

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny

 

–––––––––––

 

 

Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana i ułożona z rozkazu Klemensa VIII Papieża przez Kardynała Roberta Bellarmina, a z rozkazu Grzegorza XVI Papieża na polski język przetłómaczona przez Xiędza *** (1). Nowe Wydanie. Podług wydania Propagandy w Rzymie. Berlin. W xięgarni B. Behra, str. 36.

 

Jako dodatek do: Katechizm pośredni do wykładania Nauki Chrześcijańskiej z rozkazu Piusa IX, Papieża ułożony i Xiążkę do Nabożeństwa obejmującą najpotrzebniejsze rady, rozmyślania, modlitwy i pieśni dzieciom i rodzicom polskim pod opieką Niepokalanie Poczętej Boga Rodzicy Dziewicy ofiaruje Xiądz ***. Wydanie drugie. Berlin. W xięgarni B. Behra. 1858, ss. (313)-(348). (2)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

NIHIL OBSTAT

 

Josephus Hube Rector Ecclesiae SS. Andreae et Claudii

 

Doctor S. Theologiae ac Censor Deputatus.

 

IMPRIMATUR

 

Fr. Dominicus Buttaoni O. P. S. P. A. M.

 

IMPRIMATUR

 

Joseph Canali Archiep. Colossen.

 

Vicesgerens.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Katechizm ten tłumaczył ks. Aleksander Jełowicki.

 

(2) Por. 1) La Dottrina cristiana composta per ordine della S. m. di Papa Clemente VIII dal ven. cardinale Roberto Bellarmino. Torino-Roma. Giacinto Marietti. 1899.

 

2) Św. Robert kard. Bellarmin SI, Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy).

 

3) S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae, a) Compendium Doctrinae Christianae. b) Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae.

 

4) S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae, Catechismus maior seu Summa doctrinae christianae.

 

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

6) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).

 

7) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

10) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, Pisma katechetyczne.

 

11) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm).

 

12) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

 

13) Bp Konrad Martin, Katolicka nauka wiary.

 

14) Bp Konrad Martin, Katolicka nauka obyczajów.

 

15) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

16) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: