ŻYWOTY ŚWIĘTYCH

 

STAREGO I NOWEGO ZAKONU

 

NA KAŻDY DZIEŃ PRZEZ CAŁY ROK

 

DO KTÓRYCH PRZYDANE SĄ NIEKTÓRE DUCHOWNE

OBROKI I NAUKI PRZECIW KACERSTWOM DZISIEJ-

SZYM, TAM GDZIE SIĘ ŻYWOT KTÓREGO DOKTORA

STAROŻYTNEGO POŁOŻYŁ

 

KU TEMU KAZANIA KRÓTKIE NA TE ŚWIĘTA, KTÓRE

PEWNY DZIEŃ W MIESIĄCU MAJĄ

 

PRZEZ KS. PIOTRA SKARGĘ SOCIETATIS IESU

 

PRZEBRANE, UCZYNIONE I W JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻONE

I TERAZ ZNOWU OD NIEGO PO ÓSMY RAZ DO DRUKU

PRZEJRZANE, I Z ROCZNYMI DZIEJAMI KOŚCIELNYMI

KARDYNAŁA BARONIUSZA PORÓWNANE, Z PRZYDATKIEM

NIEKTÓRYCH ŻYWOTÓW NA KOŃCU

 

––––––––––

 

 

ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH STAREGO I NOWEGO ZAKONU TOM I. STYCZEŃ – LUTY – MARZEC. (djvu, 14.0 Mb)

 

ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH STAREGO I NOWEGO ZAKONU TOM II. KWIECIEŃ – MAJ – CZERWIEC. (djvu, 20.1 Mb)

 

ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH STAREGO I NOWEGO ZAKONU TOM III. LIPIEC – SIERPIEŃ – WRZESIEŃ. (djvu, 14.9 Mb)

 

ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH STAREGO I NOWEGO ZAKONU TOM IV. PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIEŃ. (djvu, 12.5 Mb)

 

  Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

–––––––––––

 

 

Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok, do których przydane są niektóre duchowne obroki i nauki przeciw kacerstwom dzisiejszym, tam gdzie się żywot którego Doktora starożytnego położył, ku temu kazania krótkie na te święta, które pewny dzień w miesiącu mają. Przez ks. Piotra Skargę, Societatis Iesu, przebrane, uczynione i w język polski przełożone i teraz znowu od niego po ósmy raz do druku przejrzane, i z rocznemi dziejami kościelnemi kardynała Baroniusza porównane, z przydatkiem niektórych żywotów na końcu. T. I-IV. Kraków 1933-1936, str. 563+644+594+670. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin. 2) Ks. Piotr Pękalski, Żywoty Świętych Patronów polskich. 3) Abp Ignacy Hołowiński, Mistrzowie słowa. Ks. Piotr Skarga SI. 4) Ks. Piotr Skarga SI, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. (Przyp. red. Ultra montes).

 


 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: