DOGMAT ŁASKI

19 WYKŁADÓW

O PORZĄDKU NADPRZYRODZONYM

 

KS. MARIAN MORAWSKI SI

 

–––––

 

SPIS RZECZY
 
Od Wydawnictwa

 

O PORZĄDKU NADPRZYRODZONYM
 
Wykład

 

I. Pojęcie nadprzyrodzoności

 

II. Rzeczywistość istnienia nadprzyrodzoności

 

III. Nadprzyrodzone wyposażenie rodzaju ludzkiego

 

IV. Grzech pierworodny

 

V. Istota grzechu pierworodnego

 

VI. Skutki grzechu pierworodnego. – Odkupienie

 

VII. Łaska uczynkowa

 

VIII. Potrzeba łaski leczącej

 

IX. Potrzeba łaski zbawiennej

 

X. Łaski szczególne. – Nauka katolicka o zgodności łaski z wolną wolą

 

XI i XII. Tomizm a molinizm o stosunku łaski do wolnej woli ( PDF )

 

XIII. Rozdawnictwo łask

 

XIV. Ekonomia łaski względem grzeszników i niewiernych

 

XV. Jak zbawcza wola Boża dosięga dzieci bez chrztu umierających

 

XVI. O przeznaczeniu

 

XVII. O przeznaczeniu (ciąg dalszy)

 

XVIII. Łaska poświęcająca: Usprawiedliwienie

 

XIX. Istota łaski poświęcającej

 

–––––––––––

 

 

Ks. Marian Morawski, Dogmat łaski. 19 wykładów o "porządku nadprzyrodzonym". Z papierów pośmiertnych Autora. Kraków 1924. Wydawnictwo Księży Jezuitów, str. 319. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

NIHIL OBSTAT

 

J. Urban S. J.

censor

 

MOŻNA DRUKOWAĆ

W Krakowie dnia 28 września 1924 r.

 

Ks. Stanisław Sopuch T. J.

Prowincjał Polskiej Prowincji

OO. Jezuitów.

 

L. 5196/24.

 

POZWALAMY DRUKOWAĆ

Z Książęco-Biskupiego Konsystorza

Kraków dnia 30 września 1924.

 

† Anatol

biskup wik. gen.

L. S.

Ks. A. Obrubański

kanclerz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Marian Morawski SI (2), a) Tomizm a molinizm o stosunku łaski do wolnej woli. b) Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie). c) Kilka słów o książce "Filozofia i jej zadanie". (Polemika z ks. Stefanem Pawlickim CR). d) "Spowiedź" Lwa Tołstoja. e) "Wyznania" liberała. f) Recenzja "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza. g) Klasycyzm w szkołach średnich. h) U stóp Sfinksa. i) Rzym – Koloseum. (Wrażenia z podróży). j) Narodowość wobec filozofii i wobec chrystianizmu. k) O ofierze Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie. l) O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego w stosunku do dogmatu i kultu katolickiego. m) Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła. n) O Kościele jako znaku, któremu się sprzeciwiają. o) Świętych Obcowanie. Część pierwsza: Komunia między duszami. p) Wieczory nad Lemanem. Co robić. q) Podpieracz katolicyzmu. r) Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki.

 

2) Ks. Józef Stanisław Adamski SI, Łaska Boża czyli podniesienie człowieka do porządku nadprzyrodzonego.

 

3) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

4) Ks. Maciej Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej.

 

5) Ks. Jacek Tylka SI, Dogmatyka katolicka.

 

6) P. Hermannus Lange SI, De gratia. Tractatus theologicus. Index thesium.

 

7) Sac. Bernardus Jungmann, Institutiones Theologiae dogmaticae specialis. Tractatus de Gratia.

 

8) Dr. Leo Wałęga, Episcopus Tarnoviensis, De hominis elevatione per gratiam sanctificantem dissertatio.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(2) "Morawski Marian Ignacy h. Dzierżykraj T. J. Ur. 15 sierpnia 1845 r. w Grafenbergu na Śląsku z ojca Wojciecha, który później owdowiawszy sam został kapłanem i Marianny z Grocholskich, siostrzenicy ks. Stanisława Chołoniewskiego (zob.). Nauki gimnazjalne ze świetnym postępem odbył w Metzu u Jezuitów, poczym w grudniu 1863 r. wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starejwsi. Wyświęcony 14 sierpnia 1870 r. w Śremie na kapłana przez biskupa Stefanowicza, w roku następnym przez 6 tygodni z całym poświęceniem niósł pomoc jeńcom francuskim przywiezionym do Poznania. Od r. 1873 do 1879 jest ojcem duchownym studentów filozofii w kolegium Jezuitów w Starejwsi i równocześnie ich profesorem, poczym rektorem kolegium w Tarnopolu, gdzie też 2 lutego 1880 r. składa profesję zakonną. Tu za jego rządów r. 1881 odprawiają się pierwsze rekolekcje dla klas bardziej wykształconych. W r. 1883 zostaje przeniesiony do kolegium krakowskiego, gdzie z polecenia ówczesnego prowincjała Henryka Jackowskiego (zob.) zakłada i obejmuje redakcję "Przeglądu Powszechnego", którą prowadzi aż do zgonu udowadniając jego istnieniem tezę, że wiara i wiedza, religia i nauka nie są i nie mogą być z sobą w sprzeczności. W r. 1888 zostaje profesorem nadzwyczajnym dogmatyki specjalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim, którą (od r. 1891 jako prof. zwycz.) wykłada aż do r. 1899, piastuje w r. 1894 na 5 godność dziekana wydziału teologicznego. Wykłady jego cechowała gruntowność i jasność a nic w nich nie było pedantycznego lub szablonowego. Kiedy w kolegium krakowskim Jezuitów utworzono oddział pisarzy, M. został jego pierwszym przełożonym i wraz z nim przeniósł się do rezydencji Ojców pracujących w kościele św. Barbary a mieszkających wówczas na Grodzkiej; którego to domu został r. 1896 superiorem. M. podobno poddał myśl ks. Jackowskiemu do umieszczenia konwiktu uczniów w gimnazjum w Chyrowie, a w każdym razie jego ojcowizna posłużyła na wybudowanie w znacznej części tego kolegiom. Zmarł w Krakowie w rezydencji na Grodzkiej 6 maja 1901 r. Był to talent bogaty a wszechstronny, dusza pięknie artystycznie wyrobiona, charakter prawy i miły, w obcowaniu pełen prostoty, której dziedziczna dystrakcja nie psuła. Miał dar szczególny pozyskiwania dla prawdy umysłów do niej uprzedzonych, dzięki urokowi swej rozmowy. Mile też był widzianym i chętnie słuchanym w zebraniach towarzyskich i na rozprawach naukowych. Zawód pisarski wcześnie rozpoczął bo r. 1870, kiedy to w Krakowie powstało pismo pod redakcją ks. Goliana (zob.), które miało za zadanie bronić dogmatu nieomylności przed atakami pseudopostępowej prasy. Ów "Tygodnik Soborowy" ciągle zasilał M. swym piórem. Później, jako profesor filoz. pisywał liczne artykuły do "Przeglądu Lwowskiego". Z nich później powstało dzieło pt.: Filozofia i jej zadanie, wyd. 3, Kraków 1899 r., które swego autora postawiło w rzędzie najwybitniejszych polskich filozofów. Z innych jego prac (zaznaczając, że o ile inaczej nie podano, były wydane w Krakowie) wymieniamy: Celowość w naturze, studium przyrodniczo-filozoficzne, wyd. 5, 1901 r.; Co to jest hipnotyzm, 1889; W czym tkwi siła Renana, wyd. 2, 1896; Podstawy etyki i prawa, wyd. 3, 1907; Asemityzm, 1896; O pojedynku, 1892; O związku sztuki z moralnością, 1887; W sprawie sztuki z powodu książki Stanisława Witkiewicza "Sztuka i krytyka u nas", 1892; Niebo nocne a dzienne, 1900; Wieczory nad Lemanem, wyd. 5, tłumaczone na język niemiecki, rosyjski, hiszpański, serbski, [francuski, angielski, portugalski, holenderski, chorwacki, węgierski, japoński,] w formie rozmowy towarzyskiej ludzi różnych zapatrywań podają apologię wiary katolickiej. Świętych Obcowanie: część I: Komunia między duszami, 1903 (dzieło przerwane śmiercią M - o.); Pielgrzymka życia, wyd. 2, 1892; O rozmyślaniu i rachunku sumienia podług św. Ignacego, wyd. 4, 1893; Skarb duchowny dla Braci Towarzystwa Jezusowego (reguły T. J. i ćwiczenia duchowne św. Ignacego), 1894; Novem officia erga Sacr. Cor Jesu ad mentem B. Margarithae Alacoque concinnata, Tarnopol 1881; Mowa na obłóczynach Natalii z Jezierskich Popielowej u Karmelitanek w Krakowie, 1899; O nabożeństwie do Serca Jezusowego w stosunku do dogmatu i kultu katolickiego, 1886; Opowiadanie Wyznawcy, Tarnów 1893; Ostatni dzień Flawiuszów, tragedia historyczna (dzieło pośmiertne), 1910; "Spowiedź" rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja, 1888. Nadto w "Przeglądzie Powszechnym" z górą setka artykułów i recenzyj; 40 przemówień w Kazaniach i szkicach księży T. J.; O szkole katolickiej, referat w Księdze pamiątkowej Wiecu katolickiego w Krakowie 1893. (Por. Kobyłecki, Ks. Maryan Morawski T. J., Kraków 1901; Załęski, Jezuici w Polsce, t. ostatni; Popiel Paweł, w "Przeglądzie polskim" z 1901; J(adwiga) R(ostworowska) w nr. 109 "Czasu" z 1901)". – Marian Bartynowski (artykuł w "Podręcznej Encyklopedii Kościelnej" opr. pod red. ks. Zygmunta Chełmickiego, M.–N., Tom XXVII–XXVIII. Warszawa 1912, ss. 214-215).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMVI-MMVIII, Kraków 2006-2008

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: