ŁASKA BOŻA

 

CZYLI

 

PODNIESIENIE CZŁOWIEKA

 

DO PORZĄDKU NADPRZYRODZONEGO

 

KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI

 

––––––––––

 

 

Tom I. Łaska poświęcająca czyli życie Boże w człowieku. (djvu, 34.1 Mb)

 

Tom II. Łaska uczynkowa czyli działanie Boże w człowieku. (djvu, 30.1 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

Ks. Józef Stanisław Adamski T. J., Łaska Boża czyli podniesienie człowieka do porządku nadprzyrodzonego. Tom I. Łaska poświęcająca czyli życie Boże w człowieku. Kraków 1924. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, str. 357.

 

Ks. Józef Stanisław Adamski T. J., Łaska Boża czyli podniesienie człowieka do porządku nadprzyrodzonego. Tom II. Łaska uczynkowa czyli działanie Boże w człowieku. Kraków 1924. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, str. 304. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Józef Stanisław Adamski SI, 1) Tajemnice w Religii. 2) Stanowisko papieży w Kościele Chrystusowym. 3) Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere". 4) Niepokalane zwierciadło skalanej ludzkości. (Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia). 5) Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej).

 

2) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

3) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

4) Ks. Maciej Sieniatycki, Zarys dogmatyki katolickiej.

 

5) Ks. Jacek Tylka SI, Dogmatyka katolicka.

 

6) P. Hermannus Lange SI, De gratia. Tractatus theologicus. Index thesium.

 

7) Sac. Bernardus Jungmann, Institutiones Theologiae dogmaticae specialis. Tractatus de Gratia.

 

8) Dr. Leo Wałęga, Episcopus Tarnoviensis, De hominis elevatione per gratiam sanctificantem dissertatio.

 

9) Ks. Antoni Brzeziński, Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego.

 

10) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

11) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy).

 

12) Abp Szymon Kozłowski, Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła. O łasce.

 

13) Ks. Kazimierz Naskręcki, Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie. Warszawa 1936.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIII, Kraków 2013

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: