RYS DZIEJÓW

 

ŚWIĘTEGO SOBORU TRYDENCKIEGO

 

KS. ANTONI BRZEZIŃSKI

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

I. Wstęp

 

II. Przygotowania do Soboru i wypadki, poprzedzające jego zwołanie

 

III. Sobór Trydencki, od rozpoczęcia, aż do przeniesienia do Bolonii

 

IV. Sobór Trydencki, od przeniesienia do Bolonii, aż do jego zawieszenia

 

V. Sobór Trydencki, od nowego zwołania, aż do ukończenia jego

 

VI. O przyjęciu ustaw Soboru

 

VII. Zakończenie

 

–––––––––––

 

 

Rys dziejów Ś-go Soboru Trydenckiego. Skreślił X. Antoni Brzeziński. (Przedruk z Tygodnika Katolickiego). Grodzisk, NAKŁADEM I CZCIONKAMI DRUKARNI TYGODNIKA KATOLICKIEGO. 1863, str. 178. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximis. Cum Patrum subscriptionibus. Accesserunt notae ab eruditis Viris, et praesertim a clar. mem. Cardinali Lanfredino adjectae. Iuxta editionem Romanam 1763 in Typographia Mainardi. Permissu Superiorum. Vindobonae. J. F. GRESS. MDCCCL (1850).

 

2) P. Ferdinandus Cavallera SI, Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici.

 

3) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

4) Papież Pius IV, Wyznanie Wiary katolickiej (Professio Catholicae Fidei).

 

5) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

6) S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae, a) Catechismi Latini et Germanici. b) Catechismus maior seu Summa doctrinae christianae.

 

7) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

8) Ks. A. Kraetzig SI, Janssen i historia reformacji.

 

9) Ks. Marceli Nowakowski, Heretycy i sekciarze. Marcin Luter, twórca pseudoreformacji.

 

10) Ks. Zygmunt Baranowski, Reformy małżeńskie Lutra.

 

11) Ks. Peter Einig, Usprawiedliwienie (justificatio).

 

12) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

13) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka.

 

14) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

15) Ks. Dr Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne według nowego kodeksu.

 

16) Bp Władysław Krynicki, a) Dzieje Kościoła powszechnego. b) Sobór Watykański.

 

17) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, a) Kazania o Chwalebnej Eucharystii. b) O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich. c) Odezwa do Duchowieństwa całej Prowincji Gnieźnieńskiej.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXI-MMXVI, Kraków 2011-2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: