JANSSEN I HISTORIA REFORMACJI

 

KS. A. KRAETZIG SI

 

––––

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

CZĘŚĆ TRZECIA

 

CZĘŚĆ CZWARTA

 

CZĘŚĆ PIĄTA

 

CZĘŚĆ SZÓSTA

 

CZĘŚĆ SIÓDMA

 

 

–––––––––––

 

 

"Przegląd Powszechny", Rok trzeci. – Tom X (kwiecień, maj, czerwiec 1886), Kraków 1886, ss. 177-192; 376-391.

"Przegląd Powszechny", Rok trzeci. – Tom XI (lipiec, sierpień, wrzesień 1886), Kraków 1886, ss. 221-239.

"Przegląd Powszechny", Rok trzeci. – Tom XII (październik, listopad, grudzień 1886), Kraków 1886, ss. 91-101.

"Przegląd Powszechny", Rok czwarty. – Tom XIV (kwiecień, maj, czerwiec 1887), Kraków 1887, ss. 381-395.

"Przegląd Powszechny", Rok czwarty. – Tom XV (lipiec, sierpień, wrzesień 1887), Kraków 1887, ss. 16-32; 260-275. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Johannes Janssen, Die Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters. T. 1-8, Freiburg 1878 – 1894.

 

2) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. Dzieje nowożytne. Rzut oka na czasy rewolucji religijnej.

 

3) Ks. Marceli Nowakowski, Heretycy i sekciarze. Marcin Luter, twórca pseudoreformacji.

 

4) Ks. Rivaux, Sposób wyrażania się Lutra.

 

5) Ks. Zygmunt Baranowski, Reformy małżeńskie Lutra.

 

6) "Przegląd Lwowski", "Apostolska łagodność" Marcina Lutra.

 

7) Ks. Jakub Balmes, a) Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa. b) Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej.

 

8) Ks. Albert Stöckl, Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem.

 

9) Św. Teresa od Jezusa, Starania o nawrócenie heretyków.

 

10) Ks. M. Hamon, Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais).

 

11) Albert von Ruville, Metody pseudoreformatorów w walce z Kościołem.

 

12) "Przegląd Powszechny". M, Henryk VIII i klasztory w Anglii.

 

13) Ks. Stanisław Załęski SI, Karta z dziejów Kościoła w Anglii.

 

14) Abp Stanisław Karnkowski Prymas Polski, O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich.

 

15) Ks. Antoni Brzeziński, Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego.

 

16) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

17) Sac. Franciscus Zeibert, Compendium historiae ecclesiasticae.

 

18) Sac. Ioannes Baptista Palma, De Martino Luthero, et haeresi ab eodem inducta.

 

19) Ks. Peter Einig, Usprawiedliwienie (justificatio).

 

          20) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

21) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII-MMXV, Kraków 2012-2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: