KATECHIZM

RELIGII KATOLICKIEJ
dla młodzieży szkół średnich

KS. DR. JAN ŚLÓSARZ
KANONIK METROPOL. O. Ł. WE LWOWIE

Grzechy przeciwko wierze

P. Jakie są grzechy przeciwko wierze?

O. Grzechy przeciwko wierze są: 1. niedowiarstwo, 2. kacerstwo czyli herezja, 3. zaparcie się wiary, 4. obojętność w wierze, 5. słuchanie rozmów i czytanie książek przeciwnych wierze.

P. Kto grzeszy niedowiarstwem?

O. Niedowiarstwem grzeszy ten, kto nie wierzy w Boga i Jego objawienie.

P. Kto grzeszy kacerstwem czyli herezją?

O. Kacerstwem czyli herezją grzeszy ten, kto błędnie czyli inaczej wierzy, niż Chrystus Pan i Kościół katolicki naucza.

P. Kto grzeszy obojętnością w wierze?

O. Obojętnością w wierze grzeszy ten:
1. kto każdą religię uważa za dobrą;
2. kto zaniedbuje przepisów i praktyk religijnych (jak uczęszczania do ŚŚ. Sakramentów, słuchania Mszy Św., zachowywania postów itp.).

P. Co utwierdza nas w wierze?

O. W wierze utwierdza nas:
1. Staranne nabywanie i pomnażanie wiadomości religijnych;
2. pokorna modlitwa o silną wiarę;
3. godne przyjmowanie Sakramentów ŚŚw. i
4. częste ponawianie aktu wiary.

P. Jak się ponawia akt wiary?

O. Akt wiary ponawia się tymi słowy: O Boże mój, wierzę mocno w to wszystko, czego Twój Św. katolicki Kościół naucza, ponieważ Ty sam to jemu objawiłeś i wierzyć w to nakazałeś. W tej wierze żyć i umierać pragnę. Boże pomnóż wiarę moją!

Katechizm religii katolickiej dla młodzieży szkół średnich. Napisał ks. dr. Jan Ślósarz (KANONIK METROPOL. O. Ł. WE LWOWIE). Wydanie trzecie. We Lwowie. NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI SZKÓŁ WYŻSZYCH W WARSZAWIE: E. WENDE I Ska. 1908, ss. 6-7.

Pozwolenie Władzy Duchownej:

Nr. 2926/08

NIHIL OBSTAT,

LEOPOLI, DIE 30. APRILIS 1908.

Dr. Sigismundus Lenkiewicz, censor librorum
IMPRIMATUR.

AB ORDINARIATU METROPOLITANU RITUS LATINI

LEOPOLI, DIE 9. MAII 1908. Josephus, Archiepiscopus.

Przypisy:
(1) Por. Ks. Kazimierz Naskręcki, Grzechy przeciwko wierze. (Przyp. red. Ultra montes).
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: