Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

Spis rzeczy

TOM I.

(Przykłady na maj)

Słowo wstępne

I.
Święta Maryjo

Szczególna świętość Imienia Maryi

1. "Zdrowaś Maryjo"
2. Trzy "Zdrowaś Maryjo"
3. Cześć N. P. Maryi w polu bojowym
4. Wytrwały. (Z pamiętnika biskupa wygnańca)
5. Młody męczennik
6. "Salve Regina" na tonącym okręcie
7. Ufność Ojców św. ku N. P. Maryi
Maryja w obronie swojej świętości i czci
1. Kara Boża
2. Ukarane bluźnierstwo
3. Ukarany bluźnierca (drugi przykład)

II.
Matko Chrystusowa

Maryja nawraca zbłąkanych do Chrystusa

1. Młodzieniec szyderca
2. Świętokradca skruszony
3. "Zdrowaś Maryjo" nawraca
4. "Zdrowaś Maryjo" ostatnia deska ratunku
5. Zdrowaś Maryjo
6. Nawrócony niedowiarek
7. "Pomnij"
8. "Pomnij o Najlitościwsza" (drugi przykład)
9. Stary dzwonnik
10. U stóp Niepokalanej
11. Grzesznik nawrócony przez Najświętszą Dziewicę
12. Syn uratowany
13. Maryja nawraca masona
14. Maryja nawraca słabego we wierze żołnierza
15. Pokutujący odstępca
16. Maryja nie dopuszcza odstępstwa
17. "O Matko Boska bądź Matką moją"

Maryja zwycięża

1. Jedno Zdrowaś Maryjo
2. Zwyciężony
Maryja ratuje

Maryja przebacza

Miłosierdzie Maryi

Lourdes

III.
Matko Łaski Bożej

Maryja ratuje w różnych potrzebach

1. Cudowne prawie ocalenie
2. Czy dziś jeszcze dzieją się cuda?
3. Dziwne zrządzenie Boże
4. Maryja – Opiekunką sieroty
5. Dramat w górach alpejskich
6. Opieka Maryi
7. Maryja opiekunką sieroty
8. Maryja opiekunką sieroty (drugi przykład)
9. List umierającego żołnierza
Medalik
1. Uratowany przez N. P. Maryję
2. O Maryjo, bez grzechu poczęta
3. Przez medalik do zdrowia
4. Medalik Matki Najświętszej
Szkaplerz
1. Szkaplerz Maryi
2. Sprawiedliwość i miłosierdzie
3. Królowo, ozdobo Karmelu, módl się za nami

IV.
Matko Przedziwna

W swojej pomocy:

1. Pomnij o najłaskawsza Panno Maryjo
2. Święto opieki Maryi
3. Śluby matki
4. Najświętsza Panna Maryja nagradza swych czcicieli
5. Potęga pozdrowienia anielskiego
6. Pierścień szczęścia
7. Pobożny akademik
8. Maryja nagradza najmniejszą przysługę
9. Nabożeństwo do Maryi jest do wszystkiego pożyteczne
10. Rycerz z Ziemi Świętej
W swojej opiece:
11. Złoty trzewiczek
12. Cudowne objawienie się Matki Boskiej
13. Podejrzane świece
14. Gwiazda morza
15. Ostoja w pokusach
16. Salve Regina! (Opowieść z czasów napadu Tatarów)
17. Ofiara wynagrodzona
18. Opieka Maryi
19. Opieka Maryi (inny przykład)
20. Cnota wynagrodzona
21. Harfista z Sorentu
22. Maryja matką sierót
23. Wysłuchana prośba matki
24. Podwójna ofiara
25. Zjawienie się Matki Bożej w La Salette
26. Cudowne zdarzenie
27. Przemieniona
28. Trucizna a nie lekarstwo

V.
Matko Stworzyciela

Z więzów śmierci Oswobodzicielka

1. Maryja wskrzesza nieochrzczone niemowlę
2. Maryja wskrzesza zmarłą w drodze dziecinę
3. Maryja przywraca życie zmarłemu dziecku
4. Maryja przywraca życie utopionej dziewczynce
5. Maryja przywraca życie zabitemu chłopcu
6. Maryja wskrzesza zabitą w drodze dziecinę
7. Maryja nagradza życiem ufność niezłomną
8. Maryja ratunkiem ostatnim
9. Maryja ukojeniem najlepszym
Z więzów chorób Uzdrowicielka
1. Matka Boska uzdrowienie chorych
2. Pomoc Boża najbliższa
3. Matka Miłosierdzia
4. Uzdrowienia na Jasnej Górze 
5. Uzdrowienie ślepej od urodzenia
6. Uzdrowienie chorej
7. Matka Boża cudowna w Podkamieniu
W smutkach duszy Pocieszycielka
1. Maryja cierpi z cierpiącymi
2. Maryja łzy ociera
3. Matka Boża ratuje topielca 
4. Maryja małżonków pociesza

VI.
Matko Odkupiciela

Maryja prowadzi do wiary prawdziwej

1. Zdrowaś Maryjo
2. Owoc czynnej miłości ku Maryi
3. Cuda Najświętszej Panny Maryi w Latyczowie
4. Nawrócenie Izraelitki
5. Nawrócona
6. Matka młodego kleryka
7. Działalność Maryi
8. Przy łożu umierającego protestanta
9. Nawrócony przez "Zdrowaś Maryjo"
10. Przez Maryję do Jezusa
11. Pożegnanie z Matką Bożą 
Maryja opiekuje się misjami
1. Zajmująca przygoda
2. Sześcioletni misjonarz
3. Maryja i dzicy
4. Nawrócenie poganina
5. Cześć N. P. Maryi u muzułmanów

VII.
Legendy:

1. Córka przemysłowca
2. Trzy "Zdrowaś Maryjo"
3. Kłosy Matki Boskiej
4. Błogosławieni czystego serca
5. Zamach czartowski
6. Rajskie kwiaty
7. Zlecenie Maryi
8. Przenajświętsza Prządka
9. Litania święta

II
Spis rzeczy

zawierający przykłady przegrupowane na różne uroczystości Matki Bożej

III
Spis rzeczy

zawierający przykłady przegrupowane na wszystkie wezwania
w Litanii loretańskiej do N. Maryi P.

IV
Spis rzeczy

zawierający przykłady przegrupowane na rozmaite stany do
użytku na rekolekcje i kazania okolicznościowe
 

TOM II.

(Przykłady na październik)


I.
Panno Czcigodna

1. Pod płaszczem Maryi
2. Napoleon I i Różaniec
3. Różaniec św. w rękach dowódców wojsk
4. Kartka z mego życia
5. Dwa Różańce
6. Męczenniczka Różańca św.
7. Różaniec i Krzyż Wandejki
8. Korona Maryi
9. Różaniec w rękach niewiast
10. Dziatki apostołami Różańca św.
11. Modlitwa miła Maryi
12. Różaniec psałterzem Maryi
13. Dobry przykład z góry
14. Piękny zwyczaj tyrolski
15. Prawdziwa odwaga
16. Ja także
17. Uczony
18. Ozdoba panny młodej 
19. Sprawiedliwe sądy Boże
20. Przykład godny naśladowania
21. Mała czcicielka Różańca św.

II.
Bramo Niebieska

Przez Różaniec do wiary prawdziwej

22. Różaniec Irlandki
23. Moc jednego "Zdrowaś Maryjo"
24. Święta Maryjo
25. Różaniec nawraca
26. Łaska nawrócenia przez "Zdrowaś Maryjo"
27. Nawrócenie
28. Przez Maryję do prawdziwej wiary
29. Stary pasterz z gór
30. Różaniec męczennika
31. Nawrócenie protestantki
32. Z życia św. Dominika
33. Nawrócony Turek
34. Nawrócenie muzułmanina
35. Różaniec nawraca i uszczęśliwia poganina
36. Różaniec żołnierza nawraca do wiary
Przez Różaniec do nieba
37. Pobożna śmierć uzyskana przez Różaniec
38. Różaniec św. uprasza śmierć szczęśliwą
39. Dziwne zrządzenie Boże
40. Statua Najśw. Maryi Panny
41. Ufność w Najświętszej Maryi Pannie nie zawodzi
42. Kartka o Matce Boskiej Różańcowej w Tarnopolu z czasów inwazji ukraińskiej
43. Dziesiątek Różańca 
44. Różaniec umierającej
45. Męczennik Różańca św.
46. Różaniec pomaga
47. Wzniosła śmierć dziecka
48. Różaniec jako ostatni podarunek
49. Różaniec majora
50. Ze wspomnień kapelana wojskowego
51. Z różańcem w ręku
52. Z różańcem na śmierć
53. Różaniec sprowadza kapłana
54. Różaniec żołnierza
55. Róże
56. Różaniec drwala 
57. Matka nie opuszcza
58. Różaniec zadatkiem dobrej śmierci 
59. Różaniec uszlachetnia żołnierza
60. Różaniec przynosi pociechę 
61. Z opowiadań bł. Alana de Rupe
62. Gorliwa służebnica Maryi
63. Nie wysłuchani, a przecież szczęśliwi 

III.
Uzdrowienie chorych

64. Przez różaniec do zdrowia
65. Ufność w Maryi
66. Królowa Różańca chroni od kalectwa
67. Opowiadanie uzdrowionej
68. Różaniec ulgą w cierpieniu
69. Uzdrowienie żołnierza
70. Różaniec w rodzinie
71. Nagroda za odmawianie różańca
72. Cudowne uzdrowienie za pośrednictwem Matki Boskiej Różańcowej 
73. Królowa Różańca leczy chore oczy
74. Różaniec dodaje sił i odwagi
75. Cuda Matki Boskiej Różańcowej w Pompei
76. Uleczenie epilepsji
77. Uzdrowienie z gruźlicy
78. Jałmużna
79. Upomnienie
80. Dwie rodziny
81. Ufność w Maryi nie zawodzi
82. Nieszczęśliwa a jednak szczęśliwa
83. Sierota 
84. Uzdrowienie zakonnicy

IV.
Ucieczko grzesznych

Różaniec św. przywraca wiarę

85. Trzy różańce
86. Niedowiarek a różaniec
87. U schyłku dni
88. Matka miłosierdzia
89. Różaniec na szyi umierającego
90. Modlitwa matki
91. Łańcuch różańcowy
92. Z opowiadań kapelana wojskowego
93. Z powrotem do Maryi
94. Nawrócony dziennikarz
95. Nawrócony niedowiarek
96. Różaniec a lekarz
97. Różaniec z kwiatów
Różaniec św. prowadzi do zmiany życia
98. Na rozstajnych drogach
99. Nawrócony młodzieniec
100. Zatwardziały grzesznik
101. Różaniec matki w rękach zbrodniarza
102. Ucieczka grzesznych
103. Nawrócenie przez różaniec
104. Różaniec małego Sabaudczyka
105. Złamany ślub
106. Nawrócenie pijaka
107. Grzesznik nawrócony
108. Potęga Różańca św.
109. W różańcu nadzieja
110. Odmawiaj różaniec
111. Skuteczność modlitwy różańcowej
112. Przez różaniec do zwycięstwa
113. Nawrócenie się grzesznika w święto Różańca
114. Historia róży
115. Co uzyskałam przez Różaniec św.
116. Różaniec przemienia dusze
117. Modlitwa dziecięcia
Różaniec ułatwia spowiedź św.
118. Różaniec i umierający oficer
119. Miłosierdzie Maryi
120. Modlitwa dziecka
121. Królowa Różańca św. nawraca
122. Maryja – ucieczka grzeszników
123. Te Deum
Różaniec św. ratuje od potępienia
124. Różaniec chroni od piekła
125. Trudne zwycięstwo
126. Różaniec rozbójnika
127. Na łożu śmierci
128. Z życia św. Wincentego Ferreriusza
129. Uratowany od wiecznej zguby
V.
Pocieszycielka utrapionych

Podczas wojen

130. Bitwa pod Lepanto
131. Świadectwo króla o różańcu
132. Miasto uwolnione przez różaniec
133. Cudowna opieka Królowej Różańca św.
134. Różaniec ratunkiem w czasie grabieży
135. Uproszone zwycięstwo
136. Różaniec ocala
137. Budujący przykład z wojny afrykańskiej
138. Ocaleni przez różaniec św.
139. Akt wdzięczności
140. Różaniec rycerza
141. Cudowna opieka
142. Różaniec w okopach
143. Wybawiciel
144. Różaniec ocala żołnierza
145. Różaniec żołnierza
146. Siostrzana pomoc
Na kolei żelaznej
147. Wypadek
148. Maryja chroni sługi swoje od nieszczęść
149. Pod opieką różańca św.
150. Maryja chroni swe dzieci
Z rąk złoczyńców
151. Różaniec św. wybawia od śmierci
152. Niebezpieczeństwo
153. Podczas burzy
154. Królowa Różańca św. ratuje w niebezpieczeństwie
Na morzu
155. Różaniec ratunkiem na falach
156. Uratowany na morzu
W różnych trudnościach
157. Opieka Maryi w nieszczęściu
158. Królowa Różańca św. wybawicielką z niewoli 
159. Obraz Różańca św.
160. Dowód opieki Matki Bożej Różańcowej
161. Na co może przydać się różaniec
162. Różaniec chroni od ognia
163. Podczas trzęsienia ziemi we Włoszech
164. Z krainy ruin
165. Różaniec pomocą w niebezpieczeństwie
166. Nagrodzona miłość siostrzana
Z ognia czyśćcowego
167. Opieka dusz czyśćcowych
168. W dzień Wszystkich Świętych

VI.
Wspomożenie wiernych

Skuteczność Różańca św.

169. Dzieło codziennej modlitwy różańcowej
170. Bractwo Różańca św. arką zbawienia
171. Przewaga różańca
172. Zadziwiająca pomoc Królowej Różańca św.
173. Przedłużenie życia za sprawą różańca
174. Noś zawsze różaniec św.
175. Różaniec Trapisty
176. Różaniec pomocą w pokusach
177. Różaniec jako jałmużna
178. Różaniec artysty
179. Różaniec drogą do nieba
180. Lekarstwo przeciw obmowie
181. Róże Matki Boskiej
182. Różaniec przynosi szczęście
183. Miłosierdzie Królowej Różańca św.
184. Cudowny wpływ modlitwy różańcowej
185. Pamiątka
186. Skuteczność modlitwy
187. Różaniec pomocą w służbie Bożej
188. Głos wdzięczności
189. Różaniec św. uwalnia od utrapień ducha
190. List do Matki Bożej
191. Błogosławieństwo różańca
192. Bukiet kwiatów dla Matki Bożej
193. Różaniec oducza przekleństwa
194. Różaniec Matki
195. Różaniec lichwiarza
196. Różaniec w niebie
Różaniec św. a powołanie
197. żaniec zakonnicy
198. W jaki sposób został papieżem
199. Maryja powołuje
200. Przez różaniec do zakonu
201. Znaleziony różaniec
202. Drogi Opatrzności Bożej
203. Różaniec źródłem zbawienia

VII.
Królowa Apostołów

204. Różaniec poganina
205. Różaniec podczas burzy
206. Różaniec św. i męczeństwo
207. Różaniec uzdrawia chorego
208. Różaniec uzdrawia chorych
209. Różaniec w ziemi świętej
210. Różaniec u Indian
211. Cześć Matki Najświętszej
212. Wierność modlitwie różańcowej
213. Z misji w Brazylii
214. Z misji w Mezopotamii
215. Z misji dominikańskich w Mossoul
216. Dwa znamiona
217. Triumf różańca nad bałwochwalstwem
218. Za kogo różaniec?

VIII.
Różaniec a Święci

219. Św. Dominik i różaniec
220. Różaniec w życiu Świętych
221. Św. Katarzyna Sieneńska a różaniec
222. Bł. Franciszek de Possadas
223. Wielki miłośnik dusz czyśćcowych
224. Św. Franciszek Ksawery a różaniec
225. Św. Franciszek Salezy a różaniec
226. Św. Klemens Maria Hofbauer
227. Św. Jan Vianney o różańcu

IX.
Legendy różańcowe

228. Legenda o różach św. Dominika
229. Krzew róży
230. Różaniec Dominikanina
231. Dziwy różańca świętego
232. Widzenie

X.
Złote myśli o różańcu

Złote ziarna

233. Różaniec z ludzi czyni anioły
234. Różaniec w parafii
235. Różaniec jako dar Boży
236. Różaniec przynosi światło, pociechę i ochłodę
237. Różaniec treścią nauki chrześcijańskiej
238. Różaniec księgą dla wszystkich
239. Różaniec koroną kwiatów
240. Różaniec gwiazdą do Boga wiodącą
241. Różaniec pomocnikiem
242. Różaniec szkołą cierpienia i miłości
243. Różaniec nie nuży
244. Różaniec wyrazem miłości
245. Różaniec to wieniec modłów i uczuć
246. Różaniec to podwójna modlitwa
247. Różaniec zarzewiem wiary, nadziei i miłości
248. Różaniec to róża na opoce Piotrowej
249. Różaniec sztandarem Maryi
250. Różaniec jako zadośćuczynienie
251. Różaniec tarczą wiary
Co mówią o różańcu wybitni ludzie
252. Kazimierz II król Polski
253. Ludwik X król Nawarry
254. Ferdynand II król
255. Bonneau du Matray, generał
256. Dr. Ponget
257. Rebellius
258. Zdanie konwertyty o różańcu
259. Zdanie uczonego o różańcu
260. Dr. Recamier
261. Zdanie sławnego lekarza o różańcu
262. M. de Langarie
263. H. Lassere
264. Arias in Ros. Virg.
265. Carthagene
266. Goswin
Co mówią o różańcu kapłani i biskupi (nowość)
267. Ks. Deschamps, kard.
268. Ks. Deschamps, kard.
269. Ks. Deschamps, kard.
270. Ks. Perrand, kard.
271. Ks. Besson, biskup
272. Ks. Billere, biskup
273. Ks. Martin, biskup
274. Ks. Martin, biskup
275. Ks. Martin, biskup
276. Ks. Martin, biskup
277. Ks. Fontenay, biskup
278. Ks. Hardi du Marais, biskup
279. Ks. Gay, biskup
280. Ks. Gay, biskup
281. Ks. Gay, biskup
282. Ks. Pelczar, biskup
283. Ks. Pelczar, biskup
284. Ks. Pelczar, biskup
285. O. Amanton OP arcybiskup
286. O. Fondacci OP
287. O. Fondacci OP
288. O. H. D. Lacordaire OP
289. O. H. D. Lacordaire OP
290. O. Isolani OP
291. O. Isolani OP
292. O. Justyn Miechowita OP
293. O. Justyn Miechowita OP
294. O. Justyn Miechowita OP
295. O. Monsabre OP
296. O. Monsabre OP
297. O. Monsabre OP
298. O. Pepin OP
299. O. Pradel OP
300. O. Pradel OP
301. O. Faber
302. O. Faber
303. O. Hurbi
304. O. Bronchain C.SS.R.
305. O. Saintrain C.SS.R.
306. O. Croiset SI
307. O. Karol Antoniewicz SI
308. O. Mrowiński SI
309. O. Mrowiński SI
310. Ks. Puchalski
311. Ks. Jeanrichard
312. Ks. Jeanrichard
313. Ks. Jeanrichard
Co mówią o różańcu papieże
314. Urban IV papież
315. Urban IV papież
316. Urban IV papież
317. Mikołaj V papież
318. Sykstus IV papież
319. Sykstus IV papież
320. Leon X papież
321. Hadrian VI papież
322. Juliusz III papież
323. Pius IV papież
324. Św. Pius V papież
325. Grzegorz XIII papież
326. Sykstus V papież
327. Grzegorz XIV papież
328. Paweł V papież
329. Pius IX papież
330. Pius IX papież
331. Pius IX papież
332. Pius IX papież
333. Pius IX papież
334. Pius IX papież
335. Pius IX papież
336. Pius IX papież
337. Leon XIII papież
338. Leon XIII papież
339. Leon XIII papież
340. Leon XIII papież
341. Leon XIII papież
342. Leon XIII papież
343. Leon XIII papież
344. Leon XIII papież
345. Leon XIII papież
346. Leon XIII papież
347. Leon XIII papież
348. Leon XIII papież
349. Leon XIII papież
350. Leon XIII papież
Co mówią o różańcu święci i błogosławieni
351. Bł. Alan de Rupe OP
352. Bł. Alan de Rupe OP
353. Bł. Alan de Rupe OP
354. Św. Alfons Liguori
355. Św. Alfons Liguori
356. Św. Alfons Liguori
357. Św. Alfons Liguori
358. Św. Alfons Liguori
359. Św. Alfons Liguori
360. O. J. Bernard OP
361. O. J. Bernard OP
362. Św. Bonawentura
363. Św. Dominik
364. Św. Franciszek Salezy
365. Św. Franciszek Salezy
366. Św. Franciszek Salezy
367. Św. Franciszek Salezy
368. Św. Franciszek Salezy
369. Św. Franciszek Salezy
370. Św. Franciszek Salezy
371. Św. Franciszek Salezy
372. Bł. Henryk Suzo OP
373. Św. Jan Vianney z Ars
374. Św. Jan Berchmans SI
375. Św. Karol Boromeusz
376. Św. Katarzyna de Riccis
377. Św. Klemens Maria Hofbauer
378. Św. Leonard
379. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort OP
380. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort OP
381. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort OP
382. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort OP
383. Bł. Małgorzata Sabaudzka OP
384. Św. Paweł od krzyża
385. Św. Katarzyna OP
386. Św. Róża Limańska OP
387. Św. Teresa karmelitanka
388. Św. Teresa karmelitanka
389. Św. Teresa karmelitanka
390. Św. Wincenty a Paulo
Obietnice Najświętszej Panny Maryi dzieciom Różańca św.
391. N. Maryja P. do św. Dominika
392. N. Maryja P. do św. Dominika
393. N. Maryja P. do św. Dominika
394. N. Maryja P. do św. Dominika
395. N. Maryja P. do Bł. Alana OP
396. Matka Boska do Marii Sanchez
397. P. Jezus do Bł. Henryka Suzo OP

II
Spis rzeczy.

Przykłady do przemówień dla żywych "Róż"

III

Spis rzeczy.

Alfabetyczny spis zawodów i stanów

IV

Spis rzeczy.

Przykłady na różne tematy do nauk różańcowych

–––––––––––

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, str. 393+XX.

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, str. 515+XXVI.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

Oświadczenie Redakcji

W myśl dekretów Urbana VIII z 13 marca 1625 r. i 5 lipca 1634 r. w sprawie wypadków cudownych oświadczamy, że naszym sprawozdaniom w przedruku z "Róży Duchownej" czysto tylko historyczną przyznajemy wartość, nie wyprzedzając ani przesądzając orzeczeń Stolicy świętej, której zawsze i wszędzie chcemy okazać uległość i posłuszeństwo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:
Nihil obstat
Lwów, dnia 15 lutego 1926 r.

O. Józef Bisztyga Z. K.
cenzor ksiąg duch.

O. Czesław Kaniak Z. K.
cenzor ksiąg duch.

Reg. Nr. 54/26
IMPRIMATUR

Z urzędu prowincjalskiego OO. Dominikanów

Lwów, dnia 18 lutego 1926 r.

O. Augustyn Pęczek Z. K.

prowincjał.

L. 1568
IMPRIMATUR

Z Kurii Metropolitalnej obrz. łać.
we Lwowie, dnia 22 lutego 1926.

† BOLESŁAW
Arcybp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005-2021
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: