NAUKA KOŚCIOŁA

 

WYBÓR ORZECZEŃ DOGMATYCZNYCH

KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I JEGO PRAW KANONICZNYCH

 

KS. WALENTY GADOWSKI

 

––––––––

 

 

Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych. (djvu, 8.7 Mb)


Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych. Środek pomocniczy przy nauczaniu religii w szkołach. Wydanie I. 1930. DRUKARNIA TOWARZYSTWA ŚW. MICHAŁA ARCH. W MIEJSCU PIASTOWEM, str. 100. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) P. Ferdinandus Cavallera SI, Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici.

 

2) Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

3) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Zarys dogmatyki katolickiej. b) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna.

 

4) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka.

 

5) Bp Konrad Martin, a) Katolicka nauka wiary. b) Katolicka nauka obyczajów.

 

6) Bp Józef Sebastian Pelczar, Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych.

 

7) Ks. Józef Stanisław Adamski SI, Tajemnice w Religii.

 

8) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

9) Św. Rober kard. Bellarmin SI, Wykład nauki chrześcijańskiej.

 

10) Ks. M. Dietz SI, Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu.

 

11) Ks. Jan Górka, Encyklika "Humani generis" o kwestii początku człowieka.

 

12) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

13) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

14) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej. (Wydanie pierwsze).

 

15) Ks. Dr Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

16) Małżeństwo w świetle nauki katolickiej. Praca zbiorowa Profesorów Uniwersytetu Lubelskiego.

 

17) Ks. Marian Morawski SI, Świętych Obcowanie. Część pierwsza: Komunia między duszami.

 

18) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: