MAŁŻEŃSTWO

 

W ŚWIETLE NAUKI

 

KATOLICKIEJ

 

 

PRACA ZBIOROWA

 

PROFESORÓW UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

 

––––––––

 

 

Małżeństwo w świetle nauki katolickiej (djvu, 57.4 Mb)

 

  Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

––––––

 

SPIS RZECZY OGÓLNY

 

Str.

Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 

CZĘŚĆ I.

 

§ 1. List Pasterski Biskupów Polskich o Małżeństwie do Duchowieństwa i wiernych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 

CZĘŚĆ II.

 

§ 2. O. Dr. Jacek Woroniecki, Ogólne podstawy filozoficzne i teologiczne chrześcijańskiej nauki o małżeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

 

§ 3. O. Dr. Gommar Michiels, Władza Kościoła i Państwa w stosunku do małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

 

§ 4. Dr. Ignacy Czuma, Źródła prądów, skierowanych przeciw małżeństwu katolickiemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

 

CZĘŚĆ III.

 

§ 5. Ks. Dr. Piotr Kałwa, Małżeństwa mieszane . . . . . . . . . . . . . . . 129

 

§ 6. Ks. Dr. Jan Wiślicki, Śluby cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

 

§ 7. O. Dr. Gommar Michiels, Unieważnienie małżeństwa . . . . . . 231

 

§ 8. O. Dr. Jacek Woroniecki, Nierozerwalność małżeństwa . . . 253

 

§ 9. Ks. Dr. Antoni Szymański, Socjologia rozwodów . . . . . . . . . 267

 

§ 10. Ks. Dr. Henryk Insadowski, Separacja małżeńska . . . . . . . 311

 

CZĘŚĆ IV.

 

§ 11. Dr. Roman Longchamps de Berier, Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa według prawa cywilnego, obowiązującego w Polsce . . . . . . . 339

 

Spis rzeczy szczegółowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

 

–––––––––––

 

 

Małżeństwo w świetle nauki katolickiej. Praca zbiorowa Profesorów Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin. TOWARZYSTWO WIEDZY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. 1928, str. 390. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) List pasterski Najdostojniejszego Episkopatu Polski. O ducha chrześcijańskiego w Polsce. 2) Jan kard. Puzyna, Książę Biskup Krakowski, List pasterski o godności i powołaniu rodziny chrześcijańskiej. 3) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej. (Wydanie pierwsze). 4) Bp Michał Nowodworski, Życie chrześcijańskie. 5) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Istotny cel małżeństwa. b) Rozwody. 6) O. Karol Antoniewicz SI, a) O powołaniu kobiety. b) O powołaniu niewiasty. c) O przygotowaniu się do stanu małżeńskiego. 7) Ks. Piotr Skarga SI, Przy ślubie małżeńskim namowa kapłańska do oblubieńców. 8) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej. 9) Piotr kard. Gasparri, Katechizm katolicki. (Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXI, Kraków 2011

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: