ZASADY I CAŁOŚĆ

 

WIARY KATOLICKIEJ

 

CZYLI

 

WYKŁAD JEJ HISTORYCZNY, DOGMATYCZNY, MORALNY,

LITURGICZNY, APOLOGETYCZNY, FILOZOFICZNY I SOCJALNY,

 

OD STWORZENIA ŚWIATA AŻ DO NASZYCH CZASÓW

 

KS. JAN JÓZEF GAUME

 

––––––––––

 

Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula. – Hebr. XIII, 8.

"Jezus Chrystus wczora i dziś: ten i na wieki".

 

Deus charitas est. – I Joan. IV, 8.

"Bóg jest miłością".

 

–––––––––

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

––––––––

 

NAUKA XXX-ta

 

O NASZYM ZJEDNOCZENIU SIĘ Z PANEM NASZYM JEZUSEM CHRYSTUSEM, NOWYM ADAMEM, – PRZEZ NADZIEJĘ

 

––––––

 

Modlitwa Pańska

 

Pierwsza prośba: Święć się Imię Twoje

 

Pierwszą rzeczą, o którą prosić powinniśmy, jest chwała Pana Boga, dobro najdoskonalsze i największe. Tak więc, jako dzieci troskliwe o cześć ojca swego, zaczynamy prosić, w ogólności, aby Imię naszego Ojca niebieskiego, czyli, aby sam Bóg, był wielbiony; aby Jego majestat, potęga, mądrość, dobroć, miłosierdzie, sprawiedliwość, były święcone, znane, szanowane, czczone, poważane, kochane tak na ziemi jak w Niebie: (1) to jest, aby za przykładem błogosławionych mieszkańców Nieba, wszyscy mieszkańcy ziemi czcili, kochali, wysławiali, wywyższali własnymi słowy i uczynkami, wiarą, nadzieją i miłością, przedziwne Imię Boskie. W szczególności zaś prosimy tu:

 

1° Aby niewierni, oświeceni światłem niebieskim, poznali prawdziwego Boga i odrodzeni zostali w wodzie Chrztu świętego, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

2° Aby wszystkie herezje zostały wykorzenione, i aby ich zwolennicy poznali i przyjęli za prawdziwą swą matkę Święty Kościół Katolicki, apostolski, rzymski, za obrębem którego nie masz ani działań Ducha Świętego, ani odpuszczenia grzechów, ani zbawienia.

 

3° Aby nie było już na ziemi ani zabobonów, ani czarów, ani praktyk diabelskich, ani przekleństw, ani bluźnierstw, ani żadnych innych występków, przez które Imię Boga bywa obrażane i znieważane.

 

4° Prosimy nareszcie o powrót grzeszników pod słodkie i święte jarzmo naszego Ojca niebieskiego; o skuteczną znajomość, że wszystkie dobra tak co do ciała jak i co do duszy pochodzą od Boga; tudzież o wierność w odnoszeniu ich wszystkich ku Jego chwale; o religijną gorliwość w oddawaniu czci Trójcy Przenajświętszej postępowaniem naszym, aby zgorszenia nasze nie wywoływały bluźnierstw pomiędzy ludźmi przeciw Imieniowi Boskiemu. Prosimy zaś o to nie tylko na jeden dzień, ale na całe życie nasze; innymi słowy mówiąc, prosimy o wytrwałość naszą w dobrem aż do ostatniego tchnienia (2).

 

Żądza, aby Imię Boga było święcone, jest zaiste najszlachetniejszą, jaka powstać może w sercu człowieka: ponieważ w tym celu jesteśmy stworzeni i obdarzeni rozumem. Tę to żądzę najgorętszą i najtrwalszą miał sam Pan Jezus i wszyscy Święci, za Jego przykładem, w ciągu długiego pasma wieków. Pewnego dnia święty Ignacy Lojola tak się odezwał do Ojca Lajneza: "Gdyby Bóg dał ci do wyboru, pójść zaraz do Raju, lub też zostać jeszcze na ziemi w widoku uczynienia czegoś wielkiego dla Jego chwały: cóżbyś wybrał?". – "Chciałbym pójść do Nieba", odpowiedział Lajnez. – "Co do mnie, rzekł Święty, wolałbym zostać tutaj, aby pełnić wolę Boga i służyć Mu. Co się tyczy mojego zbawienia, nie wątpię, że Bóg ma pieczę o mnie, i że nie dopuściłby zaginąć temu, kto dla Jego miłości dobrowolnie opóźniłby wejście swoje do Nieba".

 

–––––––––––

 

 

Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów, przez X. J. Gaume. (Catéchisme de Persévérance). Przekład z francuskiego, podług szóstego wydania paryskiego, ostatecznie poprawnego i znacznie pomnożonego. Wydanie trzecie. Tom III. W Krakowie. Nakładem Wydawnictwa dzieł katolickich WŁADYSŁAWA JAWORSKIEGO. 1870, ss. 383-384. (a)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) "Verba enim illa, quae tertiae petitioni adjuncta sunt: Sicut in Coelo et in terra, ad quamlibet primarum trium petitionum referri posse docet Concilii Tridentini Catechismus, ut sic intelligamus: Sanctificetur nomen tuum sicut in Coelo et in terra; adveniat regnum tuum sicut in Coelo et in terra; fiat voluntas tua sicut in Coelo et in terra". P. Natalis Alexander OP, Theologia dogmatico-moralis secundum ordinem Catechismi Concilii Tridentini, T. IX. De oratione. Typis Principalis Monasterii B. V. M. Einsidlensis MDCCLXXII (1772), p. 603.

 

(2) "In his verbis quotidie fideles Christi petunt ut perseverent in eo quod esse coeperunt". S. Augustinus, De correptione et gratia. Lib. VI.

 

(a) Por. 1) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego. 2) Św. Robert Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy). 3) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm). 4) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki. 5) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm). 6) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki Katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach. 7) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej. 8) "Szkoła Chrystusowa", Modlitwa Pańska. 9) Ks. Jan Badeni SI, Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego. (Przyp. red. Ultra montes).


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXI, Kraków 2011

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: