Św. Ignacy Loyola

 

ŻYCIE

 

ŚW. IGNACEGO LOYOLI

 

ZAŁOŻYCIELA ZAKONU TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO

 

KS. JAN BADENI SI

 

––––––––

 

TREŚĆ

 

Słowo od Wydawnictwa

 

Wstęp

 

I. Młodzieńcze lata. – Rycerskie rzemiosło. – Oddanie się Bogu na służbę

 

II. Manreskie rozmyślania

 

III. Pielgrzymka do Ziemi świętej

 

IV. Pokorny uczeń

 

V. W paryskich szkołach

 

VI. W Hiszpanii i we Włoszech

 

VII. Nowy zakon. – Pierwsze prace. – Pierwsze prześladowania

 

VIII. Zasadnicze ustawy Towarzystwa Jezusowego

 

IX. Wewnętrzne rządy zakonu

 

X. Apostolska działalność

 

XI. Heroiczne cnoty

 

XII. Śmierć błogosławiona. – Chwała na ziemi i w niebie

 

–––––––––––

 

 

Ks. Jan Badeni T. J., Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Tow. Jezusowego. Wydanie drugie. Kraków 1923. NAKŁADEM WYDAWNICTWA KSIĘŻY JEZUITÓW, str. 347. (a)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

NIHIL OBSTAT

 

J. Andrasz S. J.

 

censor

 

 

L. 10613/23.

 

POZWALAMY DRUKOWAĆ

 

Z Książęco-Biskupiej Kurii

 

Kraków, dnia 13. XI. 1923

 

† Adam Stefan

 

L. S.

 

X. Wł. Miś

 

kanclerz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 


 

Przypisy:

(a) Por. 1) Św. Ignacy Loyola, Summa et scopus nostrarum Constitutionum. Istotna treść i cel Konstytucji Towarzystwa Jezusowego. 2) O. Gabriel Hevenesi SI, Maksymy świętego Ignacego. (Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola Sententiae et effata sacra. Cum Appendice continente Sententias S. Philippi Nerii). 3) Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin. 3) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli.Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole. 4) "Voce della Verita", Czemu Jezuici są nienawidzeni? Przez kogo są nienawidzeni? Jak długo jeszcze będą nienawidzeni? (Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX-MMXII, Kraków 2010-2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: