ZASADY I CAŁOŚĆ

 

WIARY KATOLICKIEJ

 

CZYLI

 

WYKŁAD JEJ HISTORYCZNY, DOGMATYCZNY, MORALNY,

LITURGICZNY, APOLOGETYCZNY, FILOZOFICZNY I SOCJALNY,

 

OD STWORZENIA ŚWIATA AŻ DO NASZYCH CZASÓW

 

KS. JAN JÓZEF GAUME

 

––––––––––

 

Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula. – Hebr. XIII, 8.

"Jezus Chrystus wczora i dziś: ten i na wieki".

 

Deus charitas est. – I Joan. IV, 8.

"Bóg jest miłością".

 

–––––––––

 

Zasady i całość wiary katolickiej. Tom I. (djvu, 56.8 Mb)

 

Zasady i całość wiary katolickiej. Tom II. (djvu, 63.1 Mb)

 

Zasady i całość wiary katolickiej. Tom III. (djvu, 83.6 Mb)

 

Zasady i całość wiary katolickiej. Tom IV. (djvu, 105.6 Mb)

 

Zasady i całość wiary katolickiej. Tom V. (djvu, 79.6 Mb)

 

Zasady i całość wiary katolickiej. Tom VI. (djvu, 68 Mb)

 

Zasady i całość wiary katolickiej. Tom VII. (djvu, 73 Mb)

 

Zasady i całość wiary katolickiej. Tom VIII. (djvu, 70.8 Mb)

 

Katechizm mały zebrany z dzieła: Zasady i całość wiary katolickiej. Tom IX. (djvu, 72.1 Mb) (nowość)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów, przez X. J. Gaume. (Catéchisme de Persévérance). Przekład z francuskiego, podług szóstego wydania Paryskiego, ostatecznie poprawnego i znacznie pomnożonego. Wydanie trzecie. T. I-VIII. W Krakowie. Nakładem Wydawnictwa dzieł katolickich WŁADYSŁAWA JAWORSKIEGO. 1870-1871.

 

Katechizm mały zebrany z dzieła: Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów, przez X. J. Gaume. (Catéchisme de Persévérance). Przekład z francuskiego, podług szóstego wydania Paryskiego, ostatecznie poprawnego i znacznie pomnożonego. Tom IX. Wydanie trzecie. W Krakowie. Nakładem Wydawnictwa dzieł katolickich WŁADYSŁAWA JAWORSKIEGO. 1871. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jan Józef Gaume, Zasady i całość wiary katolickiej. Modlitwa Pańska. Pierwsza prośba: Święć się Imię Twoje.

 

2) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

3) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy).

 

4) Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

5) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

6) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).

 

7) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

10) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, Pisma katechetyczne.

 

11) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm).

 

12) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

 

13) Bp Konrad Martin, a) Katolicka nauka wiary. b) Katolicka nauka obyczajów.

 

14) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

15) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki.

 

16) Episkopat Austriacki, Wielki Katechizm Religii Katolickiej.

 

17) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

18) Bp Ludwik Abelly, Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: