HISTORIA BIBLIJNA

 

DLA

 

KATOLICKICH SZKÓŁ LUDOWYCH

 

KS. DR I. SCHUSTER

 

–––––

 

NOWO OPRACOWANA PRZEZ

 

KS. GUSTAWA MEYA

 

––––––––––

 

Z APROBACJĄ NAJPRZEWIELEBNIEJSZYCH Ks. Ks. ARCYBISKUPA FRYBURSKIEGO

KSIĘCIA-BISKUPA WROCŁAWSKIEGO I POLECENIEM WIELU Ks. Ks. BISKUPÓW

 

 Z LICZNYMI OBRAZKAMI, DWIEMA MAPAMI

I POGLĄDEM NA ZIEMIĘ ŚW.

 

––––––––––

 

 

Historia biblijna dla katolickich szkół ludowych (djvu, 36.8 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Dr. I. Schustera Historia biblijna dla katolickich szkół ludowych, nowo opracowana przez Ks. Gustawa Meya. Z APROBACJĄ NAJPRZEWIELEBNIEJSZYCH Ks. Ks. ARCYBISKUPA FRYBURSKIEGO, KSIĘCIA-BISKUPA WROCŁAWSKIEGO I POLECENIEM WIELU Ks. Ks. BISKUPÓW. Z LICZNYMI OBRAZKAMI, DWIEMA MAPAMI I POGLĄDEM NA ZIEMIĘ ŚW., Fryburg w Badenii [1920]. KSIĘGARNIA NAKŁADOWA HERDERA I Sp., WIEDEŃ I, Wollzelle 33: B. Herder, str.  VIII+226+24. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Wybór z Pisma świętego. Według tłumaczenia Ks. Jakóba Wujka T. J., dla życia religijnego młodzieży szkolnej, jako też ogółu wiernych współziomków w Kościele katolickim, przystosował Ks. [Bp] Władysław Budzik. T. I-II. Wydanie ozdobione licznymi ilustracjami. Miejsce Piastowe 1932-1933.

 

2) Nowy Testament. W przekładzie polskim Wielebnego Ojca Jakuba Wujka SI. (Wydanie nowe przejrzane i objaśnione).

 

3) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

4) Novum Testamentum latine. Vulgatae versionis Clementinae. Textui breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid.

 

5) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I-IV. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896-1898.

 

6) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

7) Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył X. Fr. A. Symon, Arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. Jan Korzonkiewicz. Kraków. SKŁAD GŁÓWNY "KSIĘGARNIA KRAKOWSKA". DRUKARNIA "GŁOSU NARODU".

 

8) Ks. Dr Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930.

 

9) Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884.

 

10) Ks. Józef Deharbe SI,  Katechizm rzymsko-katolicki. (Zarys dziejów religii).

 

11) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. a) Zasadnicze prawo dziejów świata. b) Pojęcie postępu w dziejach. c) Prorocy. d) Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. e) Odrodzenie ludzkości. f) Zburzenie Jerozolimy.

 

12) Ks. Józef Stagraczyński, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

13) Ks. Dr Alojzy Jougan, a) Historia Kościoła katolickiego. b) Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego.

 

14) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: