WYBÓR Z PISMA ŚWIĘTEGO

 

STARE I NOWE PRZYMIERZE

 

WEDŁUG TŁUMACZENIA

 

KS. JAKUBA WUJKA SI

 

dla życia religijnego młodzieży szkolnej, jako też ogółu wiernych w Kościele katolickim

 

przystosował

 

KS. WŁADYSŁAW BUDZIK

 

(Wydanie ozdobione licznymi ilustracjami)

 

––––––––––

 

 

Wybór z Pisma świętego. Tom I. Stare Przymierze. (djvu, 56.1 Mb)

 

Wybór z Pisma świętego. Tom II. Nowe Przymierze. (djvu, 58.4 Mb)

 

 Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

–––––––––––

 

 

Wybór z Pisma świętego. Tom I. Stare Przymierze. Według tłumaczenia Ks. Jakóba Wujka T. J. dla życia religijnego młodzieży szkolnej, jako też ogółu wiernych w Kościele katolickim, przystosował Ks. Władysław Budzik. (Wydanie ozdobione 72 ilustracjami). Miejsce Piastowe 1932. NAKŁADEM AUTORA, str. 258.

 

Wybór z Pisma świętego. Tom II. Nowe Przymierze. Według tłumaczenia Ks. Jakóba Wujka T. J., dla życia religijnego młodzieży szkolnej, jako też ogółu wiernych współziomków w Kościele katolickim, przystosował Ks. Władysław Budzik. Wydanie ozdobione licznymi ilustracjami. Miejsce Piastowe 1933. NAKŁADEM AUTORA, str. 254+mapa. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Nowy Testament. W przekładzie polskim Wielebnego Ojca Jakuba Wujka SI. (Wydanie nowe przejrzane i objaśnione).

 

2) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

3) Novum Testamentum latine. Vulgatae versionis Clementinae. Textui breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid.

 

4) P. Jacobus Tirinus SI, In universam S. Scripturam commentarius. Tom. IV. Novum Testamentum.

 

5) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

6) P. Henricus Marcellius SJ, Theologia Scripturae divinae.

 

7) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I-IV. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896-1898.

 

8) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś prof. egzeg. w Kolegj. Bobolanum w Lublinie; Nowy Testament ks. Jan Rostworowski b. prof. teol. dogm. w Kolegj. Krak., Kraków 1935. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

9) Ks. Biskup Dr. Antoni Szlagowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakóba Wujka T. J., Wydanie czwarte. Kraków 1928. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

10) Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył X. Fr. A. Symon, Arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. Jan Korzonkiewicz. Kraków. SKŁAD GŁÓWNY "KSIĘGARNIA KRAKOWSKA". DRUKARNIA "GŁOSU NARODU".

 

11) Ks. Dr Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930.

 

12) Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884.

 

13) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: