PISMO ŚWIĘTE

 

WYPISY

 

PODRĘCZNIK SZKOLNY

 

Z POLECENIA I Z PRZEDMOWĄ

 

J. EM. KS. KARDYNAŁA DALBORA

 

ARCYBISKUPA GNIEŹNIEŃSKIEGO I POZNAŃSKIEGO

 

PRYMASA POLSKI

 

––––

 

WYDANY PRZEZ KS. STANISŁAWA OKONIEWSKIEGO, KS. ARKADIUSZA

LISIECKIEGO, KS. WACŁAWA MAYERA, KS. LEONA RANKOWSKIEGO

 

–––––

 

WYDANIE DRUGIE NIEZMIENIONE

 

––––––––––

 

 

Pismo święte. Wypisy. Podręcznik szkolny. (djvu, 49.8 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Pismo święte. Wypisy. Podręcznik szkolny. Z polecenia i z przedmową J. Em. Ks. Kardynała Dalbora Arcybiskupa Gnieźnieńsk. i Poznańsk., Prymasa Polski. Wydany przez Ks. Stanisława Okoniewskiego, Ks. Arkadjusza Lisieckiego, Ks. Wacława Mayera, Ks. Leona Rankowskiego. Wydanie drugie niezmienione. Nakładem Księgarni Św. Wojciecha. Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1930, str. 340+4 mapy. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Św. Pius X, Papież a) Krótka Historia Religii. b) Epitome historiae divinae Revelationis. c) Pierwsze początki katechizmu dla małych dziatek. – Katechizm Krótki. – Katechizm Większy. – Nauka o świętach Pana Jezusa, Matki Boskiej i Świętych Pańskich. – Krótka Historia Religii. d) Encyklika "Pascendi dominici gregis" o zasadach modernistów. e) Przysięga antymodernistyczna.

 

2) Ks. Władysław Budzik, Wybór z Pisma świętego. Stare i Nowe Przymierze.

 

3) Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakuba Wujka SI. Opracował Ks. Abp Dr Antoni Szlagowski.

 

4) Ks. Franciszek de Ligny SI, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie.

 

5) Johann Peter Silbert, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego.

 

6) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

7) P. Henricus Marcellius SI, Theologia Scripturae divinae.

 

8) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I-IV. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896-1898.

 

9) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś prof. egzeg. w Kolegj. Bobolanum w Lublinie; Nowy Testament ks. Jan Rostworowski b. prof. teol. dogm. w Kolegj. Krak., Kraków 1935. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

10) Nowy Testament w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J., Wydanie nowe, przejrzane i objaśnione. Kraków [1936]. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

11) Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył X. Fr. A. Symon, Arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. Jan Korzonkiewicz. Kraków. SKŁAD GŁÓWNY "KSIĘGARNIA KRAKOWSKA". DRUKARNIA "GŁOSU NARODU".

 

12) Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884.

 

13) Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

14) Ks. Edward Górski, a) Jezus Chrystus w świetle Ewangelii. b) Księga Psalmów. Tekst i komentarz. c) Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne.

 

15) Ks. Józef Krukowski, Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne dla użytku katechetów, kaznodziei, rodziców i nauczycieli.

 

16) O. Henryk Jackowski SI, Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami.

 

17) Ks. Antoni Chmielowski, Krótki rys historii kościelnej.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: