ŻYWOT

 

PANA NASZEGO

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

SYNA BOŻEGO

 

"Jam jest droga, i prawda i żywot".

 

Ewang. św. Jana rozdz. XIV, 6.

 

–––

 

JOHANN PETER SILBERT

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa tłumacza

 

Przedmowa autora

 

––––

 

Wyszczególnienie paragrafów

 

§. I. Zorze przyrzeczeń

 

§. II. Przyszłość mesjasza

 

§. III. Głosy proroków

 

§. IV. Tajemnica wcielenia Bożego

 

§. V. Proroctwo zakonu, znamiona i figury mesjasza przyszłego

 

§. VI. Zamknięcie proroctw

 

§. VII. Zupełność czasu

 

§. VIII. Kapłan Zachariasz. Poseł z nieba w Nazaret

 

§. IX. Maryja w Hebron

 

§. X. Ukazanie się Anioła świętemu Józefowi

 

§. XI. Narodzenie Jezusa w Betlejem

 

§. XII. Pasterze w drodze do Betlejem

 

§. XIII. Obrzezanie Pańskie

 

§. XIV. Mędrcy ze Wschodu

 

§. XV. Przedstawienie w świątyni

 

§. XVI. Symeon i Anna

 

§. XVII. Ucieczka do Egiptu. Dzieciobójstwo w Betlejem

 

§. XVIII. Dziecinny wiek Jezusa

 

§. XIX. Dwunastoletni Jezus w kościele

 

§. XX. Życie Jezusa w utajeniu

 

§. XXI. Chrzest Jezusa w Jordanie

 

§. XXII. Post i pokuszenie Jezusa na puszczy

 

§. XXIII. Wtóre świadectwo Jana

 

§. XXIV. Pierwsi uczniowie Jezusa

 

§. XXV. Gody w Kanie

 

§. XXVI. Żarliwość Jezusa o kościół

 

§. XXVII. Nawiedzenie Nikodema w nocy

 

§. XXVIII. Trzecie świadectwo Janowe

 

§. XXIX. Jezus i Samarytanka przy studni Jakuba

 

§. XXX. Jezus w bóżnicy w Nazaret

 

§. XXXI. Nauki i cuda Jezusa

 

§. XXXII. Dobroczynne uzdrowienia Jezusa

 

§. XXXIII. Połów ryb Piotra

 

§. XXXIV. Uzdrowienie trędowatego i powietrzem ruszonego

 

§. XXXV. Powołanie Mateusza

 

§. XXXVI. Uzdrowienie Jezusa w szabat

 

§. XXXVII. Mowy Jezusa do faryzeuszów

 

§. XXXVIII. Dowody Bóstwa Jezusowego

 

§. XXXIX. Rozmaici uczniowie

 

§. XL. Wybór Apostołów. Kazania na górze (nowość)

 

§. XLI. Jezus uzdrawia trędowatego; sługę setnika; i wskrzesza z martwych młodzieńca

 

§. XLII. Uczniowie Jana. Mowa Jezusa

 

§. XLIII. Uczta u Szymona faryzeusza

 

§. XLIV. Oswobodzenie opętanego. Złość faryzeuszów

 

§. XLV. Przypowieści Jezusa

 

§. XLVI. Burza na morzu

 

§. XLVII. Jezus i opętani w Gergezie

 

§. XLVIII. Jezus wskrzesza z martwych córkę Jaira; uzdrawia kobietę płynienie krwi cierpiącą; jako też ślepych i opętanych

 

§. XLIX. Wyprawa rozesłańcow

 

§. L. Herod. Rozmnożenie chleba na puszczy. Jezus chodzi po morzu

 

§. LI. Jezus chleb żywota

 

§. LII. Ciało Jezusa jest prawdziwym pokarmem, a Jego krew jest prawdziwym napojem

 

§. LIII. Zgorszenie uczniów z mowy Jezusa

 

§. LIV. Obrządki faryzeuszów. Niewiasta chananejska

 

§. LV. Uzdrowienie głuchego i ślepego

 

§. LVI. Wyznanie Piotra. Jezus przepowiada swą mękę i wzywa do naśladowania siebie

 

§. LVII. Przemienienie Jesusa na górze Tabor

 

§. LVIII. Miesięcznik. Moc wiary

 

§. LIX. Jezus przepowiada swoim uczniom powtórnie swoją mękę

 

§. LX. O pokorze, zgorszeniu, piekle i przebaczeniu. Przypowieści o złośliwym słudze

 

§. LXI. Przypowieści Jezusa

 

§. LXII. Rozesłanie uczniów. Jezus raduje się w duchu. Przykazanie największe

 

§. LXIII. Synowie gromu. Marta i Maria

 

§. LXIV. Niestałość życia. Przypowieści i wyrzekania Jezusa

 

§. LXV. Związek małżeński i dziewictwo

 

§. LXVI. Jezus podczas święta kuczek w Jerozolimie

 

§. LXVII. Jezus i cudzołożnica w kościele

 

§. LXVIII. Uleczenie ślepego od urodzenia

 

§. LXIX. Jezus uzdrawia trędowatych, opowiada królestwo Boże i błogosławi dziatkom

 

§. LXX. Jezus przy uroczystości poświęcenia kościoła

 

§. LXXI. Bogaty młodzieniec, co chce być zbawionym

 

§. LXXII. Wskrzeszenie Łazarza

 

§. LXXIII. Przyczyny męki Jezusowej

 

§. LXXIV. Jezus w drodze ku Jerozolimie na wielkanocne święta. Matka synów Zebedeuszowych. Nauki o pokorze

 

§. LXXV. Jezus przywraca ślepym wzrok. Zacheusz. Przypowieści o grzywnach

 

§. LXXVI. Uczta u Szymona trędowatego

 

§. LXXVII. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy

 

§. LXXVIII. Tęsknota Jezusa

 

§. LXXIX. Drzewo figowe. Jezus wyrzuca kupujących i sprzedających z kościoła

 

§. LXXX. Jezus i faryzeuszowie w kościele. Przypowieść o winiarzach, kamieniu węgielnym i uczcie

 

§. LXXXI. O monecie czynszowej; o zmartwychwstaniu; o największym przykazaniu, i o Chrystusie

 

§. LXXXII. Wieloraka biada na faryzeuszów. – Dwa drobne pieniążki wdowy

 

§. LXXXIII. Zburzenie Jerozolimy i dzień sądny

 

§. LXXXIV. Synagoga uradza śmierć Jezusa. Zdrada Judasza Iszkarioty

 

§. LXXXV. Ostatnia wieczerza Pańska

 

§. LXXXVI. Mowa i modlitwa Jezusa po ostatniej wieczerzy

 

§. LXXXVII. Pasowanie się z śmiercią Jezusa w ogrodzie oliwnym

 

§. LXXXVIII. Pocałowanie Judasza. Pojmanie Jezusa

 

§. LXXXIX. Noc. Jezus przed arcykapłanami

 

§. XC. Zaprzanie Piotra

 

§. XCI. Jezus przed najwyższą radą. Koniec Judasza

 

§. XCII. Jezus przed Piłatem

 

§. XCIII. Jezus przed Herodem. Barabasz

 

§. XCIV. Biczowanie i koronowanie Jezusa

 

§. XCV. Osądzenie Jezusa

 

§. XCVI. Jezus dźwiga swój krzyż. Płaczące niewiasty. Dwa łotry. Wino z mirrą

 

§. XCVII. Modlitwa Jezusa za nieprzyjaciółmi. Napis krzyża

 

§. XCVIII. Rozbiór szat Jezusowych. Urąganie ludu i przedniejszych kapłanów

 

§. XCIX. Jezus łotrowi raj przyrzeka

 

§. C. Maryja i Jan pod krzyżem

 

§. CI. Zaćmienie słońca. Opuszczenie i pragnienie Jezusa

 

§. CII. Jezus umiera. Cuda i znaki przy Jego śmierci

 

§. CIII. Otworzenie rany boku Jezusowego

 

§. CIV. Pogrzeb Jezusa

 

§. CV. Dusza Jezusa w otchłani

 

§. CVI. Niewiasty przy grobie. Zmartwychwstanie Jezusa

 

§. CVII. Jezus ukazuje się płaczącej Magdalenie

 

§. CVIII. Inne niewiasty przy grobie. Niedowiarstwo Apostołów

 

§. CIX. Stróże śpiący

 

§. CX. Zwycięstwo zmartwychwstania Jezusowego

 

§. CXI. Uczniowie na drodze do Emaus

 

§. CXII. Jezus ukazuje się swoim uczniom i udziela im Ducha Świętego

 

§. CXIII. Niedowiarstwo Tomasza

 

§. CXIV. Połów ryb Piotra

 

§. CXV. Piotr postanowiony pasterzem trzody Chrystusowej

 

§. CXVI. Śmierć krzyżowa Piotra. Jan

 

§. XVII. Jezus ukazuje się uczniom w Galilei na górze

 

§. CXVIII. Wniebowstąpienie Jezusa

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Przez J. P. Silberta. Przekład Ks. M. K. [Marcin Konkolowski], Lwów, NAKŁADEM FRANCISZKA PILLERA I SPÓŁKI. 1844, str. [VIII]+249+V+[1]. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Edward Górski, a) Jezus Chrystus w świetle Ewangelii. b) Księga Psalmów. Tekst i komentarz. c) Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne.

 

2) Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakuba Wujka SI. Opracował Ks. Bp Dr Antoni Szlagowski.

 

3) Ks. Franciszek de Ligny SI, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie.

 

4) P. Joannes Baptista Lohmann SI, P. Victor Cathrein SI, Vita Domini Nostri Jesu Christi e quatuor Evangeliis ipsis ss. librorum verbis concinnata.

 

5) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. a) Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. b) Odrodzenie ludzkości.

 

6) Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (Meditationes Vitae Christi).

 

7) Bp Ludwik Abelly, Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła.

 

8) O. Leon Pyżalski CSsR, Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku.

 

9) Ks. R. G. Clarke SI, Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa.

 

10) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

11) O. Mikołaj Avancini SI, Rok Chrystusowy. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

12) O. Guillaume Stanyhurst SI, Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych.

 

13) Ks. Józef Stagraczyński, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

14) Ks. Dr I. Schuster. Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

15) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli.

 

16) Tomasz a Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI-MMXXIV, Kraków 2016-2024

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: