ŻYWOT

 

PANA NASZEGO

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

SYNA BOŻEGO

 

JOHANN PETER SILBERT

 

–––––

 

PRZEKŁAD

 

KS. M. K.

 

––––––––

 

PRZEDMOWA TŁUMACZA

 

Życie nasze na ziemi jest krótką pielgrzymką. – My sami pielgrzymami. – Przewodnikiem zaś w tejże pielgrzymce Chrystus Pan, Zbawiciel świata. Przeto Syn Boski, – Bóg niewidzialny, Stwórca człowieka – stał się w ciele ludzkim widzialnym, aby nam był przewodnikiem na drodze żywota i stał się nam wskazówką we wszystkich kolejach życia naszego, żywotem swoim. – Słysząc zaś północno-niemieckich księgarń wezwanie do napisania wiernej historii życia Pana naszego Jezusa Chrystusa – wezwanie, które oto przez JMci pana Silberta dostatecznie zaspokojone zostało; o ileż daleko większą uczułem potrzebę tu u nas w Galicji, gdyż prawie już dziesięć dziesiątek lat upłynęło, jak podobne dla prawowiernych chrześcijan dzieło prasę drukarską opuściło, a później też żadnego przedrukowania nie miało. – Aby tej potrzebie poniekąd zaradzić, przedsięwziąłem przynajmniej w części stać się w tym celu użytecznym, gdy to obecne dzieło, które dla swojej wewnętrznej wartości, nie tylko za granicą, ale i u nas stało się poszukiwane, w języku polskim, na publiczny widok wydać umyśliłem. Oby je tylko szanowna publiczność tak uprzejmie przyjąć raczyła, jak życzliwie tłumacz je podjął do wykończenia! –

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Przez J. P. Silberta. Przekład Ks. M. K., Lwów 1844, s. [III-IV].

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści dzieła J. P. Silberta pt.
Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: