ŻYWOT

 

PANA NASZEGO

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

Z CZTERECH EWANGELISTÓW ZEBRANY I UŁOŻONY,

POTRZEBNYM WYKŁADEM POWIĄZANY,

A UWAGAMI OBJAŚNIONY;

 

TUDZIEŻ

 

DZIEJE APOSTOLSKIE.

 

DZIEŁO

 

KS. FRANCISZKA DE LIGNY SI

 

NA JĘZYK POLSKI PRZETŁUMACZONE, Z ZACHOWANIEM TEKSTU KS. JAKUBA WUJKA SI

 

PRZEZ KOŚCIÓŁ POTWIERDZONEGO

 

––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie (djvu, 143 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewanjelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie. Dzieło X. de Ligny, S. J. na język polski przetłumaczone (1), z zachowaniem textu X. Wuyka, S. J. przez Kościół potwierdzonego. Berlin. NAKŁADEM XIĘGARZA B. BEHR. [1844]. (Za pozwoleniem Zwierzchności Duchownej), str. 514+VIII. (2)

 

Przypisy:

(1) Tłumaczył z języka francuskiego ks. Aleksander Jełowicki.

 

(2) Por. 1) Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (Meditationes Vitae Christi).

 

2) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

3) Bp Ludwik Abelly, Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła.

 

4) Tomasz a Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

 

5) Ks. R. G. Clarke SI, Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa.

 

6) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

7) O. Mikołaj Avancini SI, Rok Chrystusowy. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

8) O. Guillaume Stanyhurst SI, Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych.

 

9) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

10) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

11) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli.

 

12) O. Józef Schryvers CSsR, Zasady życia duchowego.

 

13) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

14) Bp Jan Piotr Camus, Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego.

 

15) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: