USTAWY DUCHOWE

 

O. JAN TAULER OP

 

–––––––

 

"Nisi quis natus fuerit denuo, non potest videre regnum Dei" (Joh. III, 3).

 

"Jeśli się kto nie odrodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego" (Jan. III, 3).

 

–––

 

"Quoniam non obedivimus praeceptis tuis; ideo traditi sumus in direptionem... Et nunc

Domine magna judicia tua, quia non egimus secundum praecepta tua" (Tob. III, 4-5).

 

"Iżeśmy nie zachowali przykazań Twoich, przetośmy wydani na łup... A teraz,

Panie, wielkie są sądy Twoje, iżeśmy nie czynili według przykazań Twoich" (Tob. III, 4-5).

 

–––––––

 

REJESTR

 

Przedmowa

 

WSTĘP WYDAWCY

 

Rozdział I. O pokucie

 

Rozdział II. O grzechach mniejszych

 

Rozdział III. O dwóch pociągach w człowieku

 

Rozdział IV. O śmierci nadzmysłowej

 

Rozdział V. O przeszkodach i sposobach postępu duchowego

 

Rozdział VI. O początku i związku cnót

 

Rozdział VII. O wzniesieniu ducha do Boga

 

Rozdział VIII. O darach Boskich i prostocie wiary

 

Rozdział IX. O prawej pokorze

 

Rozdział X. O pokorze dalszy ciąg

 

Rozdział XI. O cierpliwości

 

Rozdział XII. O rezygnacji wewnętrznej

 

Rozdział XIII. O chrześcijańskiej uległości

 

Rozdział XIV. O podbiciu woli własnej i ubóstwie w duchu

 

Rozdział XV. O cierpliwości w przygodach

 

Rozdział XVI. O wolności duchowej

 

Rozdział XVII. O jedności z Bogiem

 

Rozdział XVIII. O potędze dobrej woli

 

Rozdział XIX. O walce z pokusami

 

Rozdział XX. O wdzięczności względem Boga

 

Rozdział XXI. O pobożności osób słabszych

 

Rozdział XXII. O ujarzmieniu zmysłów i ducha

 

Rozdział XXIII. O wyłącznym dla chwały Boskiej działaniu

 

Rozdział XXIV. O zamiłowaniu w rzeczach duchowych

 

Rozdział XXV. O połączeniu ducha z Bogiem

 

Rozdział XXVI. Zebranie nauki duchowej

 

Rozdział XXVII. O porządku życia duchowego

 

Rozdział XXVIII. O stanie duszy pod wpływem łaski

 

Rozdział XXIX. O ćwiczeniach zbawiennych

 

Rozdział XXX. O wezwaniu

 

Rozdział XXXI. O miłowaniu nieprzyjaciół

 

Rozdział XXXII. O doskonałym umartwieniu

 

Rozdział XXXIII. Rozmyślanie duchowe

 

Rozdział XXXIV. O wewnętrznym objawieniu

 

Rozdział XXXV. O przedmiotach rozmyślania

 

Rozdział XXXVI. O znakach zupełnego połączenia z Bogiem

 

Rozdział XXXVII. O prawych zwolennikach Bożych

 

Rozdział XXXVIII. O przygotowaniu do Komunii świętej

 

Rozdział XXXIX. O łaskach wypływających z przenajświętszej Eucharystii

 

PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI

 

Modlitwa człowieka pokutującego

 

Modlitwa druga

 

Modlitwa trzecia przed spowiedzią

 

Modlitwy po spowiedzi. Pierwsza i druga

 

Rozmyślanie przed przyjęciem Ciała Pańskiego

 

Modlitwy przed najświętszą Komunią

 

Modlitwa pierwsza św. Ambrożego

 

Modlitwa druga św. Tomasza z Akwinu

 

Wylanie serca, albo ofiarowanie czystego przedsięwzięcia Panu Bogu, przed przyjęciem Ciała Pańskiego

 

Modlitwa św. Bonawentury

 

Dziękowanie po Komunii świętej

 

Modlitwa po świętej Komunii św. Tomasza z Akwinu

 

Modlitwa druga po świętej Komunii św. Bonawentury

 

–––––––––

 

 

Jana Taulera Zakonu Św. Dominika Ustawy duchowe, dzieło z XIV wieku. Tłumaczenie polskie przejrzał i wydał ks. Z. Golian. Sprzedaje się na korzyść spalonego klasztoru OO. Dominikanów. W Krakowie 1852, W KSIĘGARNI WYDWN. DZIEŁ KATOLIC. I NAUKOWYCH przy Głównym Rynku pod L. 15, str. 408. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Dziełko pod tytułem: "Jana Taulera Ustawy duchowe" na język polski przetłumaczone, ponieważ nie zawiera w sobie nic przeciwnego ani wierze św. ani dobrym obyczajom, przeto drukowane być może.

 

Kraków 22 marca 1852 r.

 

X. K. TELIGA kan. kat. kr.

 

Ksiąg duchownych cenzor

 

mmpp.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła, O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy.

 

2) Tomasz à Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

 

3) Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (Meditationes Vitae Christi).

 

4) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

5) Bp Jan Piotr Camus, Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego.

 

6) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

7) O. Józef Schryvers CSsR, Zasady życia duchowego.

 

8) Ks. Karol Żelazowski, Bądźcie doskonałymi. (Na podstawie dzieła Scaramelli'ego pod tytułem "Direttorio ascetico").

 

9) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

 

10) O. Tilman Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

11) Św. Dionizy Areopagita, Dzieła. (O Imionach Bożych. O Teologii Mistycznej. O Hierarchii Niebiańskiej. O Hierarchii Kościelnej. Listy).

 

12) Ks. Antoni Chmielowski, Kwiateczki duchowne O. Ludwika Blozjusza OSB, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan wyjęte z różnych jego dzieł wraz z niektórymi dodatkami z nauk św. Jana Marii Vianney'a.

 

13) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

14) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli.

 

15) Ks. Zygmunt Golian, a) Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma świętego. b) Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV-MMVII, Kraków 2004-2007

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: