ROZMYŚLANIA

 

NA KAŻDY DZIEŃ MAJA

 

ZAPISKI Z KONFERENCYJ MAJOWYCH

 

KS. ZYGMUNTA GOLIANA

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

–– ▬ ––

 

DZIEŃ I. O życiu Maryi w ogólności

 

DZIEŃ II. Jak wierzyła Maryja

 

DZIEŃ III. Czyny z wiary płynące

 

DZIEŃ IV. O świętej nadziei

 

DZIEŃ V. Nasza nadzieja w Maryi

 

DZIEŃ VI. O miłości Maryi

 

DZIEŃ VII. Ciąg dalszy o miłości Maryi

 

DZIEŃ VIII. Maryja jest Matką pięknej miłości

 

DZIEŃ IX. Miłość bliźniego w Maryi

 

DZIEŃ X. O miłości nieprzyjaciół

 

DZIEŃ XI. Miłość obowiązku

 

DZIEŃ XII. O życiu wewnętrznym Maryi

 

DZIEŃ XIII. O świętej roztrop­ności

 

DZIEŃ XIV. O fałszywej roztrop­ności 

 

DZIEŃ XV. Cnota sprawiedliwo­ści w Najświętszej Pannie 

 

DZIEŃ XVI. O cnocie wstrzemięźliwości

 

DZIEŃ XVII. Męstwo Maryi

 

DZIEŃ XVIII. Bojaźń Boża w Najświętszej Pannie

 

DZIEŃ XIX. Pobożność Maryi

 

DZIEŃ XX. O zboczeniach w po­bożności

 

DZIEŃ XXI. Moc w cierpieniu

 

DZIEŃ XXII. O darze umiejętności

 

DZIEŃ XXIII. Co to jest dar rady?

 

DZIEŃ XXIV. Rozum czyli Ro­zumienie

 

DZIEŃ XXV. Mądrość prowadząca do miłości

 

DZIEŃ XXVI. Z Maryją za Jezusem

 

DZIEŃ XXVII. Milczenie Maryi

 

DZIEŃ XXVIII. Dar (oddanie) samego siebie

 

DZIEŃ XXIX. O pokorze Maryi

 

DZIEŃ XXX. Eucharystia

 

DZIEŃ XXXI. O życiu w duchu Kościoła

 

–––––––––––

 

 

Rozmyślania na każdy dzień maja. Zapiski z konferencyj majowych ks. Zygmunta Goliana (a). Dodano najwyborniejsze modlitwy i pieśni do Matki Najświętszej. Kraków 1931. Wydawnictwo Księży Jezuitów, str. 216. (b)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Można drukować.

Kraków, dnia 1 lutego 1930.

 

Ks. Stanisław Cisek T. J.

Prowincjał Małopolski.

 

 

L. 1483/30

 

Pozwalamy drukować.

Z Książęco-Metropolitalnej Kurii

Kraków, 7 lutego 1930.

 

 

† Stanisław, Bp.

wik. gen.

 

Ks. A. Obrubański

kanclerz.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(a) O Autorze zob. 1) O. Zdzisław Bartkiewicz SI, Krótki rys życia śp. ks. Zygmunta Goliana. 2) Bp Michał Nowodworski, Śp. ksiądz Zygmunt Golian. 3) Ks. Franciszek Eberhard SI, Kazanie wygłoszone na nabożeństwie żałobnym za duszę ś. p. X. Zygmunta Goliana. (c)

 

(b) Pominięto modlitwy i pieśni na ss. 185-214. (d)

 

(c) Por. Ks. Zygmunt Golian, 1) O dobrym wyrozumieniu chłosty Bożej i o zbawiennym z niej korzystaniu.

 

2) O sądach Bożych spełniających się w narodach przez Kościół, w ludziach przez sumienie.

 

3) O trzech wielkich pobudkach do ciągłego pracowania na zbawienie.

 

4) O żarliwości w sprawie Bożej.

 

5) O trzech stopniach, po których ku nam zstąpił Syn Boży, stawszy się człowiekiem.

 

6) Związek tajemnicy Niepokalanego Poczęcia z niepokalanością życia Chrystusowego i naszego.

 

7) Kazanie na uroczystość św. Szczepana. O mocy chrześcijańskiej.

 

8) O szczęściu życia i działania dla Boga. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Serafickiego.

 

9) Kazanie na pogrzebie śp. Maurycego Manna.

 

10) Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma świętego.

 

11) Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone Traktatem o czyśćcu św. Katarzyny Genueńskiej.

 

12) Moderantyzm a ultramontanizm. (Polemika ze "stańczykiem" Józefem Szujskim).

 

13) Boleści Kościoła. List do Margrabiny Wielopolskiej.

 

(d) Por. 1) Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła, Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy).

 

2) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

3) Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis).

 

4) Ks. Franciszek Proschwitzer, Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach.

 

5) Z "Rycerza Niepokalanej", Z Niepokalaną przez życie.

 

6) O. Ludwik Fanfani OP, Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św. (De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione).

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII-MMIX, Kraków 2008-2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: