Niepokalana Matka Boża

 

Z NIEPOKALANĄ

 

PRZEZ ŻYCIE

 

––––––

 

 

Z Niepokalaną przez życie (djvu, 9.6 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––

 

SPIS ROZDZIAŁÓW

 

Przedmowa . . . . str. 3

 

Niepokalana, Matką wszystkich ludzi . . . . 5

 

Pójdźcie do Maryi (Dzień 1 maja) . . . . 7

 

Wartość nabożeństwa majowego (Dzień 2 maja) . . . . 10

 

Święto Królowej Polski (Dzień 3 maja) . . . . 11

 

Dlaczego czcimy Maryję (Dzień 4 maja) . . . . 14

 

"Cudowny Medalik" (Dzień 5 maja) . . . . 16

 

I. Maryja jest Matką naszą (Dzień 6 maja) . . . . 20

 

II. Maryja jest naszą Matką (Dzień 7 maja) . . . . 23

 

Najczulsza z matek (Dzień 8 maja) . . . . 26

 

U tronu Maryi w Lourdes (Dzień 9 maja) . . . . 31

 

Czym Niepokalana była dla nas? (Dzień 10 maja) . . . . 34

 

Opieka Niepokalanej w nas (Dzień 11 maja) . . . . 37

 

Maryja w naszym życiu obecnym (Dzień 12 maja) . . . . 40

 

Maryja pielęgnuje w nas życie łaski (Dzień 13 maja) . . . . 43

 

Trzy westchnienia (Dzień 14 maja) . . . . 46

 

Matka Najmilsza (Dzień 15 maja) . . . . 50

 

Łaski pełna (Dzień 16 maja) . . . . 54

 

Matka Bolesna (Dzień 17 maja) . . . . 57

 

Imię Najświętszej Matki (Dzień 18 maja) . . . . 59

 

Miłość naszej Matki (Dzień 19 maja) . . . . 62

 

Przez Niepokalaną (Dzień 20 maja) . . . . 66

 

Niepokalana nie odmawia niczego (Dzień 21 maja) . . . . 68

 

Panna najczystsza (Dzień 22 maja) . . . . 70

 

Dobroć Niebieskiej Matki (Dzień 23 maja) . . . . 74

 

Niepokalana ideałem niewiasty (Dzień 24 maja) . . . . 78

 

Cześć Niepokalanej w życiu Proboszcza z Ars (Dzień 25 maja) . . . . 81

 

Panna Najpiękniejsza (Dzień 26 maja) . . . . 83

 

Niepokalana rozdawczynią radości (Dzień 27 maja) . . . . 86

 

I. Tworzenie nowego człowieka (Dzień 28 maja) . . . . 89

 

II. Tworzenie nowego człowieka (Dzień 29 maja) . . . . 94

 

III. Tworzenie nowego człowieka (Dzień 30 maja) . . . . 96

 

IV. Tworzenie nowego człowieka (Dzień 31 maja) . . . . 101

 

–––––––––––

 

 

Z Niepokalaną przez życie. Rzym 1946, str. 106+[II]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jakub Górka, Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

 

2) Ks. Jan Domaszewicz, a) Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore). b) Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia).

 

3) Johann Peter Silbert, a) Żywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy. b) Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego.

 

4) Ojciec Prokop, Kapucyn, Żywot Matki Bożej.

 

5) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

6) Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła, a) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). b) Nauka o Różańcu świętym. c) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy.

 

7) "Róża Duchowna", Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

8) O. Ludwik Fanfani OP, Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św. (De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione).

 

9) Ks. Marian Nassalski, a) Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia. b) Matka Boża Dobrej Rady.

 

10) P. Armandus Plessis SMM, Manuale Mariologiae Dogmaticae.

 

11) Ks. Franciszek Proschwitzer, Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach.

 

12) Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum z zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa.

 

13) Ks. Zygmunt Golian, Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja.

 

14) Ks. Dr Franciszek Trochu, Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney (1786 – 1859). Na podstawie aktów procesu kanonizacyjnego i niewydanych dokumentów.

 

15) Z "Rycerza Niepokalanej", Dlaczego wierzę.

 

            (Przypisy od red. Ultra montes).

 

Z Niepokalaną przez życie. Rzym 1946.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: