Matka Boska Różańcowa i tajemnice Różańca świętego 

WYKŁAD

 

TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

BP KAROL LUDWIK GAY

 

Sufragan Diecezji Poitiers

 

–––––

 

"Wszystko i we wszech Chrystus"

 

(Kol. 3, 11)

 

––––––––

 

Z drugiego wydania francuskiego

 

przełożył

 

Biskup Henryk Piotr Kossowski

 

––––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Przedmowa

 

Breve Jego Świątobliwości Leona XIII do autora

 

List JE. Kardynała Parocchi do autora

 

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE

 

I. O nabożeństwach katolickich w ogólności ( PDF )

 

II. O nabożeństwie Różańca Świętego. – Na czym się ono zasadza. – Różne nazwy jego ( PDF )

 

III. O tajemnicach w ogólności ( PDF )

 

Tajemnice Różańca Świętego

 

CZĘŚĆ PIERWSZA (RADOSNA)

 

I. Zwiastowanie ( PDF )

 

II. Nawiedzenie ( PDF )

 

III. Boże Narodzenie ( PDF )

 

IV. Oczyszczenie Najświętszej Panny Maryi i Ofiarowanie Jezusa w kościele ( PDF )

 

V. Znalezienie Jezusa w kościele ( PDF )

 

CZĘŚĆ DRUGA (BOLESNA)

 

I. Konanie w Ogrójcu ( PDF ) (nowość)

 

II. Ubiczowanie

 

III. Cierniowa Korona

 

IV. Droga krzyżowa

 

V. Kalwaria

 

CZĘŚĆ TRZECIA (CHWALEBNA)

 

I. Zmartwychwstanie

 

II. Wniebowstąpienie

 

III. Zielone Świątki

 

IV. Wniebowzięcie

 

V. Ukoronowanie

 

–––––––––––

 

 

Wykład tajemnic Różańca świętego, przez X. Karola Ludwika Gay, B. Biskupa Diecezji Poitiers. Z drugiego wydania francuskiego przełożył Biskup Henryk Piotr Kossowski. Tom pierwszy. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. 1895, str. XVIII+19+393+[1].

 

Wykład tajemnic Różańca świętego, przez X. Karola Ludwika Gay, B. Biskupa Diecezji Poitiers. Z drugiego wydania francuskiego przełożył Biskup Henryk Piotr Kossowski. Tom drugi. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. 1895, str. 413+[1]. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

APPROBATUR.

 

Varsaviae, die 19 (31 Julii) 1894 anno.

 

Judex Surrogatus, Canonicus Metropolitanus

 

R. Filochowski.

 

Pro Secretario

 

J. Podbielski.

 

Nr. 3206.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) O. Ludwik Fanfani OP, Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św. (De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione).

 

2) Ks. Marian Nassalski, a) Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia. b) Matka Boża Dobrej Rady.

 

3) Sac. Paulus Maria Quarti, Tractatus in laudem Sacratissimi Rosarii.

 

4) Ks. Jakub Górka, Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

 

5) Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła, a) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). b) Nauka o Różańcu świętym. c) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy.

 

6) "Róża Duchowna", Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

7) O. Marian Morawski SI, a) Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej. b) O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego w stosunku do dogmatu i kultu katolickiego.

 

8) Ojciec Prokop, Kapucyn, Żywot Matki Bożej.

 

9) P. Armandus Plessis SMM, Manuale Mariologiae Dogmaticae.

 

10) Ks. Franciszek Proschwitzer, Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach.

 

11) Ks. Alojzy Jougan, Liturgika katolicka, czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego.

 

12) Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum z zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa.

 

13) Ks. Augustyn Arndt SI, Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych.

 

14) O. Jakub Cristini CSsR, Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marii Liguorego.

 

15) P. Jacobus Illsung SI, Verba vitae aeternae. Ex quatuor Evangelistis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis digesta.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI-MMXX, Kraków 2016-2020

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: