PROBOSZCZ Z ARS

 

ŚWIĘTY JAN MARIA VIANNEY

 

1786 – 1859

 

NA PODSTAWIE AKTÓW PROCESU KANONIZACYJNEGO

 

I NIEWYDANYCH DOKUMENTÓW

 

KS. DR FRANCISZEK TROCHU

 

–––

 

Z FRANCUSKIEGO PRZEŁOŻYŁ

 

KS. DR PIOTR MAŃKOWSKI

 

ARCYBISKUP ENEJSKI

 

––––––––

 

 

Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney (1786 – 1859). (djvu, 79.2 Mb)

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Dr. Franciszek Trochu, Proboszcz z Ars. Święty Jan Marja Vianney 1786 – 1859. Na podstawie aktów procesu kanonizacyjnego i niewydanych dokumentów. Z francuskiego przełożył Ks. Dr. Piotr Mańkowski, Arcybiskup Enejski. WYDAWNICTWO SALEZJAŃSKIE 1932, str. [III]+548. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. a) Nauka o Mszy świętej. b) O czci Świętych i o obrazach świętych. c) O cierpieniach w czyśćcu i o sposobach ratowania dusz cierpiących.

 

2) Żywot Ks. Jana Maryi Vianney, Proboszcza z Ars, przez Ks. Alfreda Monnin, Misyonarza. Za pozwoleniem autora na język polski przełożony. Wydanie nowe. Poznań 1899.

 

3) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

4) Tomasz a Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

 

5) Bp Jan Piotr Camus, Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego.

 

6) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

7) Ks. Jan Badeni SI, Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego.

 

8) Ks. Piotr Pękalski, Żywoty Świętych Patronów polskich.

 

9) Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin.

 

10) Ks. Piotr Skarga SI, Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: