USTAWY DUCHOWE

 

O. JAN TAULER OP

 

–––––––

 

Przedmowa

 

Jan Tauler jest uważanym za jednego z najdoskonalszych mistrzów duchowości. Bossuet chwali go ze strony prawowierności mistycznej.

 

Urodzony w Strasburgu czy w Kolonii około roku 1294 wstąpił do zakonu OO. Dominikanów Strasburskich i dla wydoskonalenia się zwiedził Paryż. W tych czasach zdobili zakon dominikański w stolicy Francji Noel Herve, Hugo de Préfleury, Jakub z Lausanne, Durand de St. Porcien, Petrus Paludanus, Bartłomiej de Sancta Concordia i inni, dobrze znani z pism teologicznych. Powróciwszy z Paryża do Strasburga, wsławił się kazaniami, które mówił w języku niemieckim z rzadkim w owym czasie przepychem. Umarł 15 czerwca 1361 r. odwiedzając swą siostrę zakonnicę klasztoru S. Nicolai in Undis.

 

Nagrobek jego przechowuje się w kościele Temple Neuf w Strasburgu. Wizerunek na kamieniu wykuty trzyma w lewej ręce Agnus Dei, na który prawą wskazuje; napis ponad głową "In Jesu Christo"; wokoło "An. Dom. MCCCLXl XVI kal. Junii Cyrici et Julite obiit frater Joh. Tauler". (F. W. Edel. Die N. Kirche in Strasburg).

 

Obszernie o J. Taulerze pisze G. F. Hempel: Memoria J. Tauleri instaurata, Wittenberg 1688 in 4to. Dzieła pozostawił w niemieckim języku: Medytacje nad żywotem i śmiercią Jezusa Chrystusa; Listy duchowe; Ustawy duchowe.

 

Z niemieckich kilkakrotnych wydań, najlepsze jest P. J. Speyera Frankfurt 1720 4vo. Przekład łaciński dokonany jest przez Suriusza mnicha reguły St. Brunona w XVI wieku, Colonia 1548 i 1603. – Parisiis 1623 – Antwerpiae 1685. Przekłady francuskie są dwa, jeden wyszedł w Paryżu 1665 8vo przez hrabiego Lomènie de Brienne sekretarza stanu pod Ludwikiem XIV w roku 1663. Drugie tłumaczenie wydali księża Dominikanie klasztoru St. Germain w Paryżu 1681 12o. Przedrukowano w Panthéon Litéraire, Paryż 1840 8vo.

 

Przekład niniejszy przeznaczony ku pożytkowi braci, z otuchą: "że tym którzy Boga miłują wszystko dopomaga ku dobremu" (Rom. 8, 28).

 

–––––––––

 

 

Jana Taulera Zakonu Św. Dominika Ustawy duchowe, dzieło z XIV wieku. Tłumaczenie polskie przejrzał i wydał ks. Z. Golian. W Krakowie 1852, ss. 3-4.

 

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV, Kraków 2004

Powrót do spisu treści dzieła o. Jana Taulera OP pt.

USTAWY DUCHOWE

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: