USTAWY DUCHOWE

 

O. JAN TAULER OP

 

–––––––

 

ROZDZIAŁ XXXVI

 

O znakach zupełnego połączenia z Bogiem

 

Mówiliśmy powyżej obszernie o zupełnej rezygnacji i zaprzaniu się własnej woli, tudzież o prawdziwych środkach nabycia świętości. Dosyć więc będzie dodać kilka słów o znakach, po których poznasz czyli twa wola przestała być samodzielną a przeistoczyła się w Boską. Znakami tymi są:

 

1. Jeśli stronisz mocno od grzechu czy małego czy wielkiego, a opór twój zasadza się na posłuszeństwie nie na własnym postanowieniu.

 

2. Jeśli służysz cnotom przykazanym ochoczo, powodując się wolą Boga nie własnym przekonaniem; czego bez łaski nie dokażesz.

 

3. Jeżeliś gotów na śmierć umęczenia dla miłości Boga.

 

4. Jeśli wyrzekniesz się wszelkiej własności i wszelkiego przywiązania, które by mogły połączeniu twojemu z Bogiem stanąć na przeszkodzie. To wszystko jest dziełem Boga, niszczącego w twym sercu miłość stworzenia.

 

5. Jeśli wola twoja jest z wolą Boską zgodna, a ty masz na celu cześć i sławę Stwórcy we wszystkim i wszędzie, wtenczas ocenisz rzeczy i ludzi podług ich stosunków z chwałą Najwyższego. Już to znak, że zaświtała jasność błogosławionych w twej duszy żądającej tryumfu wielkości i woli Boskiej a wyniszczenia woli własnej. Łatwo jest wprawdzie powiedzieć, pragnę i żądam spełnienia chwały Boskiej w samym sobie i w całym stworzeniu, ale trudno jest poświęcić się nieustannie takiemu dziełu. Do tego już trzeba doskonałości, trzeba być sobie obumarłym i zachować się w prawdzie i sprawiedliwości, niewzruszonym jak w powodzeniu tak w nędzy, jak w ubóstwie tak w bogactwie, jak w życiu tak w śmierci.

 

6. Szóstym znakiem jest zatopienie się w tajemniczej, wiekuistej woli nieskończenie łaskawego Boga, zaprzanie się własnego sądu i woli jak można najzupełniejsze. Wtenczas będziesz tylko pragnął wykonać wolę Pana. Celem twego życzenia jest powrót twej własnej woli do nicości, ażeby "nad ciemną głębokością unaszał się Duch Boży" (Gen. I), i aby rzekł Bóg co się ma stać, to się niech stanie.

 

W tym leży najwyższe połączenie woli ludzkiej z Boską, i niby zlanie się jednej w drugą. Najpierwszym źródłem tych duchowych rozkoszy jest męka Jezusa Chrystusa, bo kto się w niej zatapia, ten zostaje oczyszczonym z wszystkiego co jest Bogu przeciwne. Mocą tajemniczej dzielności cierpień Zbawiciela dostępuje dusza ścisłej i doskonałej jedności z istotą Najwyższego i dochodzi do największego stopnia czystości. Wtenczas co chce to jej Bóg daje; ponieważ chcieć już nie może czego by nie chciał Wszechmogący: a jak serce dobrą przepełnione jest wolą, tak ojcowska ręka Pana naszego, jest niezmordowaną w obsypaniu go łaskami i dobrodziejstwami.

 

O. Jan Tauler OP

 

–––––––––

 

 

Jana Taulera zakonu św. Dominika Ustawy duchowe, dzieło z XIV wieku. Tłumaczenie polskie przejrzał i wydał ks. Z. Golian. W Krakowie 1852, ss. 327-329.

 

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMVI, Kraków 2006

Powrót do spisu treści dzieła o. Jana Taulera OP pt.

USTAWY DUCHOWE

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: