ŹRÓDŁA CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ

 

DZIEŁA

 

ŚWIĘTEGO DIONIZJUSZA AREOPAGITY

 

PRZETŁUMACZYŁ

 

I PRZEDMOWĄ I WSTĘPEM ZAOPATRZYŁ

 

EMANUEL BUŁHAK

 

––––––––––

 

 

Dzieła św. Dionizego Areopagity. (O Imionach Bożych. O Teologii Mistycznej. O Hierarchii Niebiańskiej. O Hierarchii Kościelnej. Listy). (djvu, 78.2 Mb)


Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Dzieła świętego Dionizjusza Areopagity. Przetłumaczył i przedmową i wstępem zaopatrzył Emanuel Bułhak. Kraków. NAKŁADEM AUTORA. MCMXXXII (1932), str. CCLXXXVIII+284. (ŹRÓDŁA CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ) (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Emanuel Bułhak, a) Przedmowa do tej książki: Dzieła św. Dionizego Areopagity, Christianitas, i Formgeschichte. b) Odpowiedź na krytykę tłumacza dzieł Dionizego Areopagity, Warszawa 1934. c) Authenticité des oeuvres de Saint Denys l'Aréopagite, Rome 1938.

 

2) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

3) Ks. Andrzej Retke, Patrologiae Compendium scholis accomodatum.

 

4) Ks. Piotr Skarga SI, Pierwsze 354 lata historii Kościoła świętego wyjęte z "Rocznych dziejów kościelnych" kardynała Cezarego Baroniusza.

 

5) Św. Cyprian Biskup Kartagiński, a) O jedności Kościoła Katolickiego. b) O śmiertelności.

 

6) Św. Fulgencjusz z Ruspe Biskup, De fide ad Petrum, seu de regula verae fidei. Extra Ecclesiam non est salus. O wierze do Piotra, czyli o regule prawdziwej wiary. Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

7) Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy.

 

8) Ks. Adam Gerstmann, Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek.

 

9) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

10) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: