Pierwsze 354 lata

 

HISTORII KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

 

WYJĘTE Z

 

ROCZNYCH DZIEJÓW KOŚCIELNYCH

 

ZEBRANYCH PRZEZ

 

KS. PIOTRA SKARGĘ SI

 

––––––––––

 

 

Pierwsze 354 lata historii Kościoła świętego wyjęte z "Rocznych dziejów kościelnych". (djvu, 66.5 Mb)


Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

 

–––––––––––

 

 

Pierwsze 354 lata historii Kościoła świętego wyjęte z Rocznych dziejów kościelnych, zebranych przez Księdza Piotra Skargę S. J., (WIERNY PRZEDRUK Z WYDANIA PIOTRKOWCZYKA W KRAKOWIE 1603 R.). Z RYCINAMI. Poznań. NAKŁADEM KSIĘGARNI KATOLICKIEJ. 1889, str. 153. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Piotr Skarga SI, a) O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. b) Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. c) Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. d) O rozumieniu początku Ewangelii św. Jana, którą się na końcu Mszy czyta. e) Kazanie na dzień Trójcy Świętej. f) O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej. g) Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o Antychryście).

 

2) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

3) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. a) Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. b) Odrodzenie ludzkości. c) Zburzenie Jerozolimy. d) Ostatnie objawy duchowe starożytnego poganizmu. e) Pierwotna literatura chrześcijańska. f) Herezje. Gnostycyzm. Ireneusz, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Orygenes. g) Manicheizm. Laktancjusz. Arianizm, św. Atanazy, św. Hilary z Poitiers. h) Wymowa chrześcijańska w IV wieku. Bazyli Wielki, Jan Chryzostom, Ambroży. i) Św. Augustyn. Pelagianizm. Św. Hieronim.

 

4) Św. Dionizy Areopagita, Dzieła. (O Imionach Bożych. O Teologii Mistycznej. O Hierarchii Niebiańskiej. O Hierarchii Kościelnej. Listy).

 

5) Dr. J. Scheiwiller, Zarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi, czyli Apologia wiary w pierwszych wiekach.

 

6) Ks. Jan Sebastian Drey, Apologeci.

 

7) Bp Michał Nowodworski, a) Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu. b) Chrystianizm w walce z poganizmem.

 

8) Św. Cyprian Biskup Kartagiński, a) O jedności Kościoła Katolickiego. b) O śmiertelności.

 

9) Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy.

 

10) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: