ŻYWOT

 

PANA NASZEGO

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

SYNA BOŻEGO

 

JOHANN PETER SILBERT

 

––––––––

 

Przedmowa autora

 

Żywot Pana naszego a Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest żywym zwierciadłem dla wszystkich tych dusz, które szczerze chcą postępować drogą żywota, a osiągnąć swe wieczno-błogie przeznaczenie w ojczyźnie niebieskiej. Albowiem dlatego stał się niewidzialny Twórca człowieka, swego utworzonego obrazu widzialnym, aby mu był ciągle wzorem żywota; i tylko w miarę tego, jak my, w świętej miłości według tegoż wzoru wykonywamy cnoty, którymi On nam w swym świętym człowieczeństwie dobry przykład dawał, i Jemu stajemy się coraz podobniejszymi, Bóg nas umiłuje, i okryje chwałą w błogosławionej wieczności. Jego życie jest naszą wskazówką, Jego śmierć naszym odkupieniem; a Jego chwalebne zmartwychwstanie rękojmią naszego chwalebnego zmartwychwstania. Od tego czasu, jak to Boskie światło na świeczniku krzyża zostało zapalone, rzuca ono przez wszystkie wieki jako światłość świata (Jan 8, 12) promienie dla wszystkich, którzy ślepymi zostać nie chcą sami z własnej woli. A jeżeli też, jak samo to przedwieczne światło powiada, wielu ludzi raczej miłują ciemności niżeli światłość, to przecie wielka jest liczba synów światłości, co we wszystkich wiekach i krajach w niebieskim blasku Jego nauk i przykładów chodzą; a przeto dobijają się korony wiecznego żywota i wieńca chwały.

 

Jest to rozweselającym zjawiskiem, co też wiele trwożliwych dusz, które tracą serce i lękają się o chwalebną sprawę przedwiecznego Syna Bożego, pocieszyć może, że nawet z tej samej strony, gdzie w naszych czasach umiejętność, która nadyma (1 Kor. 8, 1), znak zwycięski niedowiarstwa przeciw Bogu i Jego pomazańcowi podniosła, nie tylko wielu godnych wojowników wystąpiło, którzy Jego nieśmiertelnego Bóstwa broniąc, zwyciężyli, i tumany owej przemądrzałej i nadętej zarozumiałości w niwecz rozwiali; – ale że też przez to pragnienie żywego źródła, drogi prawdy i żywota jeszcze goręcej się obudziło, a żądanie wiernego i prawdziwego skreślenia życia i działania Boskiego Zbawcy świata tak powszechnie stało się żywym, że północno-niemieckie (luterskie) księgarnie kilkakrotnie i usilnie pióro pewnego pisarza z południowych (katolickich) Niemiec wzywały do napisania takowej historii życia Boga-człowieka, chcąc ją stamtąd otrzymać; ba nawet powtórzonym wzbranianiem się nie można ich było do odesłania od wspomnianego żądania przywieść; a teraz całą okazałość drukarskiej i plastycznej sztuki wysilają na godne tej historii wytłoczenie i przyozdobienie.

 

Do ułożenia tego żywota Pana naszego, służyły oprócz pierwotnych źródeł czterech Ewangelii, dzieła Ajmego, Bergiera, Croisseta, dzieło pod napisem Evangile mèditè, i niektóre inne.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Przez J. P. Silberta. Przekład Ks. M. K., Lwów 1844, s. [V-VII].

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści dzieła J. P. Silberta pt.
Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: