ŻYWOT

 

PANA NASZEGO

 

JEZUSA CHRYSTUSA

 

SYNA BOŻEGO

 

JOHANN PETER SILBERT

 

––––––––

 

§. XIII. Obrzezanie Pańskie

 

1. W osiem dni po swoim narodzeniu, poddaje się nowonarodzony Zbawiciel raniącemu obrzezania prawu, i przyjmuje na się piętno grzeszników, aby nas od grzechu i jarzma zakonu uwolnił.

 

2. Tać to jest tajemnica wielka upokorzenia, tać to pierwsza rękojmia naszego odkupienia! Przy tym bowiem obrzezaniu otrzymał imię JEZUSA, imię Zbawiciela, które Ojciec Przedwieczny przez swego Anioła z niebios zesłał, i które jedynie do niebios prowadzi. "Bo nie masz w żadnym innym zbawienia, i nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni" (Dz. Ap. 4, 12). Dlatego też na imię Jezusowe powinno wszelkie kolano klękać, niebieskich, ziemskich i podziemnych (Filip. 2, 10). W tym albowiem imieniu poznaje niebo swojego Króla, ziemia swego Zbawcę, a piekło swego pogromcę.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Przez J. P. Silberta. Przekład Ks. M. K., Lwów 1844, s. 32.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści dzieła J. P. Silberta pt.
Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: