EWANGELIE

 

NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE

 

Z OBJAŚNIENIAMI

 

KS. HENRYK JACKOWSKI SI

 

––––––––––

 

 

Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami (djvu, 44.5 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)   

 

–––––––––––

 

 

Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. Wydał X. H. Jackowski T. J. Wydanie piąte. W Krakowie. Nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów. 1923, str. 471. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Henryk Jackowski SI, a) Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. b) Walka z herezją liberalizmu i socjalizmu. c) Praca w winnicy Pańskiej. d) Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych.

 

2) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

3) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy) (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

 

4) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

5) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

6) Ks. Jakub Wujek SI, a) Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka. b) Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. c) Postilla Catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie. d) Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu.

 

7) Ks. Piotr Skarga SI, a) O rozumieniu początku Ewangelii św. Jana, którą się na końcu Mszy czyta. b) Kazanie na dzień Trójcy Świętej. c) Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o Antychryście). d) O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej.

 

8) Ks. Antoni Krechowiecki, Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła.

 

9) Ks. Ignacy Czechowski, Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku.

 

10) Ks. Piotr Ximenes, Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku.

 

11) Ks. Józef Krukowski, Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne.

 

12) Ks. Leonard Goffine, Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego.....

 

13) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

14) Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: