EWANGELIE

 

NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE

 

Z OBJAŚNIENIAMI

 

KS. HENRYK JACKOWSKI SI

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Na I Niedzielę Adwentu

 

Na II Niedzielę Adwentu

 

Na III Niedzielę Adwentu

 

Na IV Niedzielę Adwentu

 

Na uroczystość Bożego Narodzenia I Ewangelia

 

Na uroczystość Bożego Narodzenia II Ewangelia

 

Na uroczystość Bożego Narodzenia III Ewangelia

 

Na uroczystość pierwszego Męczennika św. Szczepana

 

Na niedzielę po Bożym Narodzeniu

 

Na uroczystość Nowego Roku

 

Na uroczystość śś. Trzech Króli

 

Na niedzielę pierwszą po Trzech Królach

 

Na niedzielę drugą po Trzech Królach

 

Na niedzielę trzecią po Trzech Królach

 

Na niedzielę czwartą po Trzech Królach

 

Na niedzielę piątą po Trzech Królach

 

Na niedzielę szóstą po Trzech Królach

 

Na niedzielę Starozapustną

 

Na niedzielę Mięsopustną

 

Na niedzielę Zapustną

 

Na niedzielę pierwszą Postu

 

Na niedzielę drugą Postu

 

Na niedzielę trzecią Postu

 

Na niedzielę czwartą Postu

 

Na niedzielę piątą Postu

 

Na niedzielę Kwietnią

 

Na Wielkanoc

 

Na poniedziałek Wielkanocny

 

Na niedzielę Przewodnią

 

Na niedzielę drugą po Wielkanocy

 

Na niedzielę trzecią po Wielkanocy

 

Na niedzielę czwartą po Wielkanocy

 

Na niedzielę piątą po Wielkanocy

 

Na Wniebowstąpienie Pańskie

 

Na niedzielę szóstą po Wielkanocy

 

Na uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

Na poniedziałek Świąteczny

 

Na uroczystość Trójcy Świętej

 

Na uroczystość Bożego Ciała

 

Na niedzielę drugą po Świątkach

 

Na niedzielę trzecią po Świątkach

 

Na niedzielę czwartą po Świątkach

 

Na niedzielę piątą po Świątkach

 

Na niedzielę szóstą po Świątkach

 

Na niedzielę siódmą po Świątkach

 

Na niedzielę ósmą po Świątkach

 

Na niedzielę dziewiątą po Świątkach

 

Na niedzielę dziesiątą po Świątkach

 

Na niedzielę jedenastą po Świątkach

 

Na niedzielę dwunastą po Świątkach

 

Na niedzielę trzynastą po Świątkach

 

Na niedzielę czternastą po Świątkach

 

Na niedzielę piętnastą po Świątkach

 

Na niedzielę szesnastą po Świątkach

 

Na niedzielę siedemnastą po Świątkach

 

Na niedzielę osiemnastą po Świątkach

 

Na niedzielę dziewiętnastą po Świątkach

 

Na niedzielę dwudziestą po Świątkach

 

Na niedzielę dwudziestą pierwszą po Świątkach

 

Na niedzielę dwudziestą drugą po Świątkach

 

Na niedzielę dwudziestą trzecią po Świątkach

 

Na niedzielę ostatnią po Świątkach

 

Na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

 

Na uroczystość Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

 

Na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

 

Na uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła

 

Na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi

 

Na uroczystość Narodzenia Najświętszej Panny Maryi

 

Na uroczystość Wszystkich Świętych

 

–––––––––––

 

 

Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. Wydał X. H. Jackowski T. J. [† 1905]. Wydanie piąte. W Krakowie. Nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów. 1923, str. 471. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Nihil obstat

 

J. Andrasz S. J.

censor.

 

L. 7050/23.

 

POZWALAMY DRUKOWAĆ

 

Z Książęco - Biskupiej Kurii

 

Kraków, dnia 20 lipca 1923.

 

† Adam Stefan

 

X. Wł. Miś

kanclerz

L. S.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki, Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. 2) Ks. Jakub Wujek SI, Postylla katolicka mniejsza. 3) Ks. Piotr Ximenes, Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku. (Przyp. red. Ultra montes).

 

 

 © Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVII, Kraków 2007

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: