KRÓTKI WYKŁAD

 

ŚWIĘTYCH EWANGELIJ

 

NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU

 

KS. PIOTR XIMENES

 

––––––––

 

TREŚĆ

 

świętych Ewangelij w tej książce zawartych

 

–––

 

TOM I

 

Na Niedzielę I Adwentu

 

Na Niedzielę II Adwentu

 

Na Niedzielę III Adwentu

 

Na Niedzielę IV Adwentu

 

Na dzień Bożego Narodzenia

 

Na dzień świętego Szczepana

 

Na Niedzielę po Bożym Narodzeniu

 

Na dzień Nowego Roku

 

Na dzień śś. Trzech Królów

 

Na Niedzielę I po Trzech Królach

 

Na Niedzielę II po Trzech Królach

 

Na Niedzielę III po Trzech Królach

 

Na Niedzielę IV po Trzech Królach

 

Na dzień Oczyszczenia Panny Maryi

 

Na Niedzielę V po Trzech Królach

 

Na Niedzielę VI po Trzech Królach

 

Na Niedzielę I Postu

 

Na Niedzielę II Postu

 

Na Niedzielę III Postu

 

Na Niedzielę IV Postu

 

Na Niedzielę V Postu, czyli Męki Pana Chrystusowej

 

Na Niedzielę Kwietnią

 

Na Wielki Czwartek

 

Na Niedzielę Wielkanocną

 

Na Poniedziałek Wielkanocny

 

Na Wtorek Wielkanocny

 

Na Niedzielę I po Wielkiejnocy

 

Na Niedzielę II po Wielkiejnocy

 

Na Niedzielę III po Wielkiejnocy

 

Na Niedzielę IV po Wielkiejnocy

 

Na Niedzielę V po Wielkiejnocy

 

Na dzień Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Na Niedzielę po Wniebowstąpieniu

 

Na Niedzielę Świąteczną

 

Na Poniedziałek Świąteczny

 

Na dzień Świętej Trójcy

 

Na Niedzielę I po Świątkach

 

 

TOM II

 

Na dzień Bożego Ciała

 

Na Niedzielę II po Świątkach

 

Na Niedzielę III po Świątkach

 

Na Niedzielę IV po Świątkach

 

Na Niedzielę V po Świątkach

 

Na Niedzielę VI po Świątkach

 

Na Niedzielę VII po Świątkach

 

Na Niedzielę VIII po Świątkach

 

Na Niedzielę IX po Świątkach

 

Na Niedzielę X po Świątkach

 

Na Niedzielę XI po Świątkach

 

Na dzień Wniebowzięcia Panny Maryi

 

Na Niedzielę XII po Świątkach

 

Na Niedzielę XIII po Świątkach

 

Na Niedzielę XIV po Świątkach

 

Na Niedzielę XV po Świątkach

 

Na Niedzielę XVI po Świątkach

 

Na Niedzielę XVII po Świątkach

 

Na Niedzielę XVIII po Świątkach

 

Na Niedzielę XIX po Świątkach

 

Na Niedzielę XX po Świątkach

 

Na Niedzielę XXI po Świątkach

 

Na Niedzielę XXII po Świątkach

 

Na dzień Wszystkich Świętych

 

Na Niedzielę XXIII po Świątkach

 

Na Niedzielę XXIV po Świątkach

 

Na Niedzielę Starego Zapustu

 

Na Niedzielę przed Mięsopusty

 

Na Niedzielę Zapustną

 

–––––––––––

 

 

Krótki wykład świętych Ewangelij na Niedziele i Święta całego roku. Z włoskiego X. Piotra Ximenes na polskie przełożony. Tom I-II. Stanisławów. Nakładem i Drukiem Jana Pawła Pillera. 1848, str. 167+132. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki, Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. 2) Ks. Jakub Wujek SI, Postylla katolicka mniejsza. 3) Ks. Henryk Jackowski SI, Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. (Przyp. red. Ultra montes).

 

604

 

Krótki wykład świętych Ewangelij na Niedziele i Święta całego roku. Z włoskiego X. Piotra Ximenes na polskie przełożony. Tom II. Stanisławów. Nakładem i Drukiem Jana Pawła Pillera. 1848

 © Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVI-MMXV, Kraków 2006-2015

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: