WYKŁAD

 

NAUKI KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA

 

WZGLĘDEM TYCH WIARY ARTYKUŁÓW,

 

O KTÓRE DYSYDENCI, OSOBLIWIE KALWINI SIĘ SPIERAJĄ

 

BP JAKUB BENIGNUS BOSSUET

 

––––––––––

 

 

Wykład nauki katolickiego Kościoła względem tych Wiary artykułów, o które dysydenci, osobliwie kalwini się spierają (djvu, 14.9 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

Wykład nauki katolickiego Kościoła względem tych Wiary artykułów, o które dyssydenci, osobliwie kalwini się spieraią, po francusku przez Jak. Benigna Bossueta, Biskupa Meldeńskiego napisany, na polskie przełożony przez X. Michała Korczyńskiego, S. T. Dok. Dziek. Kated. Przem., Szkół Narodowych Nadzorcę. Z dodaniem niektórych szczegółów tyczących się życia i zdań wielkiego owego męża. We Lwowie, NAKŁADEM FRANCISZKA PILLERA. 1827, str. X+135+[3]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Bp Jakub Benignus Bossuet, a) Doctrinae catholicae, de iis argumentis, de quibus controversiae sunt, expositio. Viennae Austriae 1753. b) Exposition de la doctrine de l'Eglise Catholique sur les matières de controverse. Paris 1671. c) An exposition of the doctrine of the Catholic Church in matters of controversie. London 1685. d) O naturze aniołów. e) Kazanie o śmierci. f) Mowa pogrzebowa ku uczczeniu Anny z Gonzagów de Clèves, księżny palatyńskiej. g) O chorobach duszy. List do siostry Cornuau de Saint Bénigne. h) O znamionach wdowy chrześcijańskiej. i) Sposób w jaki panny, mężatki i wdowy mają czcić Kościół.

 

2) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

3) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

4) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

5) Prawdomir, Gdzie prawda? I. Rozmowy wśród podróżnych o najważniejszych a najczęściej zaczepianych prawdach wiary katolickiej.

 

6) O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. a) O jedności prawdziwej religii. b) Jezus Chrystus potępia tolerantyzm. c) Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

7) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

8) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

9) Ks. Franciszek Perriot, Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

10) Ks. Paweł Smolikowski CR, Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami).

 

11) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

12) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

13) Ks. Antoni Langer SI, a) Rozwój wiary. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów.

 

14) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

15) Bp Kazimierz Tomczak, Modernizm a protestantyzm liberalny.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: