Krótki rachunek sumienia indyferentysty

Ks. Józef Krukowski
 

O rachunku sumienia na każdą spowiedź dobrą; a mianowicie na generalną czyli z całego życia.

Wiecie o tym, że ścisły rachunek sumienia jest koniecznym warunkiem do ważnego przed Bogiem rozgrzeszenia w świętym Sakramencie Pokuty. Podam więc sposób do takiego rachunku sumienia przed każdą a osobliwie generalną spowiedzią czyli z całego życia. Najprzód trzeba prosić Ducha Świętego tymi lub podobnymi słowy:

"Przyjdź Duchu Święty, oświeć rozum, abym dokładnie poznał wszystkie grzechy moje,
porusz serce, abym za nie mocno żałował, szczerze się wyspowiadał i poprawił
".

Czyś nie opuścił należytego przygotowania albo roztrząsania sumienia? Czyś jakiego grzechu śmiertelnego dobrowolnie nie zamilczał, a jeśli tak to na ilu spowiedziach? Czyś spowiadając się potem nie powtórzył owych [świętokradzkich] spowiedzi, i czy wyznałeś, żeś zataił był grzech? Czyś się nie spowiadał bez żalu za grzechy, i bez mocnego postanowienia więcej nie grzeszyć? Czyś znajdując się w bliskiej okazji do grzechu porzucił ją przed spowiedzią, albo mając cudze rzeczy możeś nie oddał ich (mogąc je oddać), albo czyś gniewając się na kogo przebaczył mu, z nim mówił, pozdrowił go; albo jeżeliś przebaczył, to może słowy tylko a nie z serca? Czyś z takim sumieniem przystępował do Stołu Pańskiego, albo jaki Sakrament przyjmował, jako to Bierzmowanie, Małżeństwo czy też Ostatnie Namaszczenie? Wiedz o tym, że spowiedź twoja nieważna, a sakramenty niegodnie przyjęte.

Teraz przechodź w myśli grzechy przeciw przykazaniom Boskim. I tak najpierw przeciw pierwszemu przykazaniu, które mówi: 

"Wierz w Jednego Boga".

Grzechy przeciw Wierze


A.
Czy znasz wszystko, coś znać powinien o Trójcy Świętej, o Wcieleniu Syna Bożego, o tym że Bóg złych ludzi na wieki w piekle karze, a dobrym chwałę wieczną w niebie daje?

B. Czy umiesz Pacierz (tj. Pater noster = Ojcze nasz), Wierzę (tj. Credo), Przykazania Boskie, Kościelne itd.

C. Czyś nie miał wątpliwości o którym artykule wiary?

D. Czy nie czytałeś, słuchałeś albo nie posiadasz książek zakazanych przeciwnych wierze świętej?

E. Czyś się nie wdawał w rozmowy, dysputy o wierze z mędrszymi niewiernymi?

F. Czyś nie chwalił wiary żydowskiej, luterskiej itp.

G. Czyś nie bywał na ich nabożeństwach, kazaniach, pogrzebach?

H. Czyś się z nimi nie zaprzyjaźniał, nie dopomagał w rzeczach zakazanych?

I. Czyś nie skłaniał się chęcią do ich wiary?

J. Czyś nie opuszczał aktu wiary w pokusach przeciw niej?
 

Ks. Józef Krukowski
 

NAUKI KATECHIZMOWE na całość prawd wiary św. katolickiej, przez ks. Józefa Krukowskiego (profesora św. teologii przy Uniwersytecie Jagiellońskim, b. plebana w Błażowej). Trzecie przejrzane wydanie. Kraków 1880, ss. 574-575.

(Powyższy artykuł stanowi początek rozdziału o rachunku sumienia - zawierający wstęp oraz grzechy przeciw I przykazaniu. Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; tytuł artykułu pochodzi od redakcji Ultra montes).

Pozwolenie Władzy Duchownej:

Aprobata III wydania.

Dzieło pod tytułem: "Nauki katechizmowe", przez W. J. X. Dra Józefa Krukowskiego, przy Uniwersytecie Jagiellońskim teologii pasterskiej profesora, jako odznaczające się łatwym i jasnym wykładem prawd wiary św. katolickiej, zasługuje, aby władza Diecezjalna na trzecie wydanie tak użytecznego dzieła zezwoliła.

Kraków, dnia 18 Grudnia 1879 r.

X. Filip Gołaszewski

(Cenzor)

N. 1997.

Imprimatur.

Cracoviae d. 18 Decembr. 1879 a.

(L. S.) † ALBINUS,
Eppus.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2004

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: