KATECHIZM

 

DLA KONWERTYTÓW

 

WEDŁUG DZIEŁKA KS. DR. E. HUSZARA

 

NOWE, ZNACZNIE POWIĘKSZONE WYDANIE

 

OPRACOWAŁ KS. W. DANEK

 

––––––––

 

 

Katechizm dla konwertytów (djvu, 14.8 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––

 

SPIS RZECZY

 

Słowo wstępne . . . . str. 5

 

CZĘŚĆ PIERWSZA:

 

Dla konwertytów z żydostwa . . . . 7

 

CZĘŚĆ DRUGA:

 

A. Dla konwertytów z wyznania ewangelickiego . . . . 36

 

B. Dla konwertytów z wyznania kalwińskiego . . . . 58

 

C. Dla unitariuszów (arian, antytrynitarzy), powracających na łono Kościoła katolickiego . . . . 61

 

CZĘŚĆ TRZECIA:

 

Dla konwertytów z prawosławia . . . . 71

 

CZĘŚĆ WSPÓLNA dla konwertytów z każdego niekatolickiego wyznania . . . . 87

 

Najważniejsze modlitwy i prawdy katechizmowe . . . . 87

 

Obrzędy przy chrzcie dorosłych . . . . 92

 

Rachunek sumienia przed spowiedzią . . . . 94

 

Sposób odprawiania spowiedzi . . . . 97

 

O zachowaniu się przy Komunii św. . . . . 99

 

Krótki wykład Mszy św. . . . . 99

 

Uwagi ogólne odnoszące się do zgłoszeń konwersji . . . . 102

 

Normy prawne, obowiązujące przy chrzcie dzieci i dorosłych . . . . 102

 

Uwagi co do aktu wyznania wiary . . . . 104

 

Zasady prawne przy rozstrząsaniu wątpliwości, czy chrzest akatolicki jest ważny . . . . 104

 

Methodus admittendi haereticos ad professionem fidei seu abiurationem . . . . 106

 

Przemówienie do nowonawróconego . . . . 109

 

DODATEK: Wybór książek . . . . I-VIII

 

––––––

 

Przemówienie do nowonawróconego

 

(według rytuału ostrzychońskiego)

 

Droga duszo chrześcijańska! Prawdziwie szczęsny to dzień, w którym cię Kościół przyjmuje na łono swoje, jako owieczkę zgubioną. Dawniej nie świeciło ci światło prawdziwej wiary, bez której nie można podobać się Bogu.

 

Żyłeś z dala od Kościoła, szafarza Tajemnic Bożych. Wykluczony od wspólnych modłów i uczestnictwa w sakramentach, wiodłeś żywot tułaczy na tym łez padole. Groźba wiecznej zguby zawisła nad tobą, błąkałeś się bowiem poza arką zbawienia. Ale Jezus Chrystus, którego miłosierdzie nie ma miary, otworzył ci oczy, zstąpił do serca twego i przywiódł do stóp Oblubienicy swojej.

 

Oto Kościół w łaski Chrystusowe obfitujący, miłością Bożą ożywiony, przyjmuje cię na łono swoje, szatę godową podaje, pierścieniem wierności zaszczyca, ucztę godową gotuje.

 

Przystąp więc z ufnością, a uklęknąwszy, wyznaj wiarę swoją. Uznaj jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół wraz z jego nauką i urządzeniami, a ten Kościół przyjmie cię jako matka za dziecię swoje. Powiedz za św. Augustynem: "Miłować chcę Pana Boga, jako Ojca, – a Kościół, jako Jego służebnicę. Wszak jesteśmy wszyscy dziećmi służebnicy Jego" (sermo 2 in Ps. 88, nr. 14).

 

Droga duszo chrześcijańska! Niech życie twoje będzie odtąd godnym obcowania świętych, aby świat widział dobre uczynki twoje i chwalił Ojca, który jest w niebiesiech.

 

My zaś dzięki składamy Zbawicielowi, który tak troskliwie wyszukuje zgubione owieczki swoje; po to bowiem przyszedł na ziemię, aby szukać co zginęło i zbawiać.

 

Oby Bóg miłosierny raczył zapalić światło swoje wśród mrocznych cieniów śmierci tak, aby się stała jedna owczarnia, jak jeden jest tylko pasterz! Amen.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm dla konwertytów według dziełka Ks. Dr. E. Huszara. Nowe, znacznie powiększone wydanie opracował Ks. W. Danek. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY. KSIĘŻA JEZUICI. Kraków [1939], str. 110+VIII. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

2) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie Wiary katolickiej (Professio Catholicae Fidei).

 

3) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

4) Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV, Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich (Professio Fidei Orientalibus praescripta).

 

5) Św. Pius X, Papież, a) Krótka Historia Religii. b) Pierwsze początki katechizmu dla małych dziatek. – Katechizm Krótki. – Katechizm Większy. – Nauka o świętach Pana Jezusa, Matki Boskiej i Świętych Pańskich. – Krótka Historia Religii. c) Encyklika "Pascendi dominici gregis" o zasadach modernistów. d) Przysięga antymodernistyczna.

 

6) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. (Compendium Doctrinae Christianae). b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy). (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

 

7) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

10) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

11) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

 

12) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony.

 

13) Ks. Józef Stagraczyński, Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła.

 

14) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

 

15) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

16) Ks. M. Noel, Nowy wykład katechizmu z ambony.

 

17) Ks. Jan Józef Gaume, Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów.

 

18) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

19) Ks. Piotr Skarga SI, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego.

 

20) Ks. Paweł Smolikowski CR, Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami).

 

21) Bp Jakub Benignus Bossuet, Wykład nauki katolickiego Kościoła względem tych Wiary artykułów, o które dysydenci, osobliwie kalwini się spierają (Doctrinae catholicae, de iis argumentis, de quibus controversiae sunt, expositio).

 

22) Dr Anna Danuta Drużbacka, Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

Katechizm dla konwertytów według dziełka Ks. Dr. E. Huszara. Nowe, znacznie powiększone wydanie opracował Ks. W. Danek. Kraków 1939.

 

Katechizm dla konwertytów. Imprimatur.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: