NOWY

 

WYKŁAD KATECHIZMU

 

z ambony

 

KS. M. NOEL

 

Oficjał Diecezji Rodez we Francji

 

––––––––––

 

Z tłumaczenia panny Marianny Oraczewskiej

 

wydał

 

KS. WINCENTY BOGACKI

 

profesor Seminarium Kieleckiego

 

–––––––––

 

Nowy wykład katechizmu z ambony. Tom I. (djvu, 75.1 Mb)

 

Nowy wykład katechizmu z ambony. Tom II. (djvu, 73 Mb)

 

Nowy wykład katechizmu z ambony. Tom III. (djvu, 78.9 Mb)

 

Nowy wykład katechizmu z ambony. Tom IV. (djvu, 83.5 Mb)

 

Nowy wykład katechizmu z ambony. Tom V. (djvu, 68.1 Mb)

 

Nowy wykład katechizmu z ambony. Tom VI. (djvu, 60.7 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Nowy wykład katechizmu z ambony. Przez X. M. Noela Officjała Diecezji Rodez, we Francji. Z tłomaczenia p. M. Or. wydał Ks. Wincenty Bogacki prof. Sem. Kieleckiego. T. I-VI. Kielce 1902-1904, str. 410+V; 383+IV; 410+IV; 444+IV; 368+IV; 336+IV. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jan Józef Gaume, Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów.

 

2) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

3) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy).

 

4) Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

5) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

6) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).

 

7) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

10) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, Pisma katechetyczne.

 

11) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm).

 

12) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

 

13) Bp Konrad Martin, a) Katolicka nauka wiary. b) Katolicka nauka obyczajów.

 

14) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

15) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki.

 

16) Episkopat Austriacki, Wielki Katechizm Religii Katolickiej.

 

17) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

18) O. Jakub Cristini CSsR, Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marii Liguorego.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV-MMXVI, Kraków 2015-2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: