Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae.
Jam jest światłość świata; kto za Mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
(J. VIII, 12)
 

"Quis dicendus est christianus?

Qui Iesu Christi veri Dei et hominis salutarem doctrinam in eius Ecclesia profitetur. Omnes proinde cultus et sectas, quae extra Christi doctrinam et Ecclesiam ubivis gentium reperiuntur, ut est iudaica, ethnica, mahometica, haeretica, damnat et detestatur penitus, qui vere christianus est et in ipsa Christi doctrina firmiter acquiescit". (Sanctus Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae, Catechismus maior seu Summa doctrinae christianae, I. 1).

-------------------

"Kogo należy nazywać chrześcijaninem?

Chrześcijaninem należy nazywać tego, kto wyznaje świętą naukę Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, w Kościele, przez Niego ustanowionym. A zatem prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto będąc mocno przywiązanym do nauczania Jezusa Chrystusa jednocześnie potępia i brzydzi się z głębi swojego serca wszelką sektą jak i wszelkim obcym tej doktrynie kultem, potępionym powagą Kościoła: takimi są sekty żydowskie, bałwochwalcze, mahometańskie i w ogólności wszelkie sekty heretyckie". (Święty Piotr Kanizjusz SI, Doktor Kościoła, Katechizm większy czyli Summa nauki chrześcijańskiej, I. 1).


 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

KATECHIZMY KATOLICKIE I NAUKI KATECHIZMOWE

Św. Pius X, Papież. Encyklika Acerbo nimis o wykładzie nauki chrześcijańskiej ( PDF )

Św. Pius X, Papież. Pierwsze początki katechizmu dla małych dziatek. - Katechizm Krótki. - Katechizm Większy. - Nauka o świętach Pana Jezusa, Matki Boskiej i Świętych Pańskich. - Krótka Historia Religii

Św. Pius X, PapieżKrótka Historia Religii ( PDF )

S. Pius Papa XEpitome historiae divinae Revelationis ( PDF )

S. Pius Papa V. Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini

Św. Pius V, Papież. Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana ( PDF )

S. Robertus Card. Bellarminus SI, Ecclesiae Doctor. Compendium Doctrinae Christianae. Ex Italico idiomate in Latinum transtulit Martinus Szyszkowski, Episcopus Cracoviensis ( PDF ) (nowość)

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy) ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża (nowość, djvu)

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae

La Dottrina Cristiana composta per ordine della santa memoria di Papa Clemente VIII dal ven. Cardinale Roberto Bellarmino

Ks. Aleksander Jełowicki. Listy duchowne. List do Stanisława Tarnowskiego. Osobne słowo o katechizmie Bellarmina PDF ) (nowość)

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Catechismus maior seu Summa doctrinae christianae

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Catechismi Latini et Germanici

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymskokatolicki

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) ( PDF )

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki ( PDF )

Ks. Antoni Maksymilian Prokopowicz. Katechizm Początkowy, albo Nauka o Wierze; oraz Pieśń Katechizmowa, Wyznanie Wiary świętej zamykająca PDF ) (nowość)

Ks. Ignacy Mioduszewski. Praktyczne objaśnienia zasad wiary i obowiązków moralnych (nowość, djvu)

Ks. Zygmunt ChełmickiOjców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony

P. Giovanni Battista Lemius OMI. Catechismo sul modernismo secondo l'Enciclica "Pascendi Dominici gregis" di Sua Santità Pio X (nowość, djvu)

O. Jean Baptiste Lemius OMI. Katechizm o modernizmie według Encykliki Ojca Świętego Piusa X "Pascendi Dominici gregis" (nowość, djvu)

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O łasce ( PDF )

Ks. Adolf Pleszczyński. Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania PDF )

Ks. Alban Stolz, Doktor Teologii. Rady i przestrogi na całe życie. Pamiątka dla młodzieży męskiej przy ukończeniu szkół PDF ) (nowość)

Ks. Alban Stolz, Doktor Teologii. Niezapominajki. Rady i przestrogi na całe życie dla młodzieży żeńskiej PDF ) (nowość)

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla dzieci

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla wszystkich

Ks. Zygmunt Storchenau SI. Wiara Chrześcijanina jaką być powinna (nowość, djvu)

Teolog katolicki. Nieznajomość zasad wiary katolickiej przyczyną zguby wielu PDF )

Bp Michał Nowodworski. Życie chrześcijańskie ( PDF )

Petrus Cardinalis Gasparri. Catechismus catholicus

Piotr kardynał Gasparri. Katechizm katolicki

Episkopat Austriacki. Wielki Katechizm Religii Katolickiej

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami) ( PDF )

Ks. Dr E. Huszar. Ks. W. Danek. Katechizm dla konwertytów

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Wykład Składu Apostolskiego. O Kościele PDF ) (nowość)

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Symboli Apostolorum Expositio. De Ecclesia PDF ) (nowość)

P. Vincentius Buczyński SI. Institutiones doctrinae religionis, in quibus principia philosophica ad veritates religionis applicantur

S. Franciscus Xaverius. Uberrima Symboli declaratio ( PDF )

Sac. Petrus Ludovicus Danes. Institutiones Doctrinae Christianae, sive Catechismus ad usum seminariorum (uzupełniono)

Ks. Józef StagraczyńskiNauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła

Ks. Józef Stagraczyński. Zasady wychowania chrześcijańskiego

Ks. M. Noel. Nowy wykład katechizmu z ambony

Ks. Jan Józef Gaume. Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów

Ks. Michał Ignacy Wichert. Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach (uzupełniono)

Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. - Cel i znaczenie Adwentu. - Walka na niebie. - Upadek Aniołów. - Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie. - Wpływ szatana w świecie dzisiejszym PDF )

Św. Jan Chrzciciel de la Salle. Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm)

Ks. Konstanty Gawroński. Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Nauki katechizmowe. Czy istnieje prawo odbierania życia ludziom? PDF )

Bp Konrad Martin. Katolicka nauka wiary

Bp Konrad Martin. Katolicka nauka obyczajów

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Dogmatyka katolicka

Ks. Dr Jan Szymeczko. Etyka katolicka

Jakub Debout. Grzechy zaniedbania (nowość, djvu)

Bp Paweł Kubicki, Sufragan Sandomierski. Nowy zbiór odpustów PDF )

Jacobus Benignus Bossuet, Episcopus Meldensis. Doctrinae catholicae, de iis argumentis, de quibus controversiae sunt, expositio

Bp Jakub Benignus Bossuet. Wykład nauki katolickiego Kościoła względem tych Wiary artykułów, o które dysydenci, osobliwie kalwini się spierają

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej ( PDF )

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de oratione dominica ( PDF )

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. Pisma katechetyczne. (Początkowe nauczanie katechizmu. Mowa o Symbolu do katechumenów. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara i uczynki. Chrześcijańska walka)

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie ( PDF )

Potępienie gallikanizmu. Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza ( PDF )

"Moja wiara katolicka". Katechizm. Nieomylność Kościoła

Ks. J. B. Delert. Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika

Sac. Antonius Martinet. Institutiones Theologicae ad usum seminariorum

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O Wierze

Ks. Piotr Semenenko CR. Credo. Chrześcijańskie prawdy wiary. O Kościele PDF ) (nowość)

Ks. Kazimierz Naskręcki. Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej

Ks. Kazimierz Naskręcki. Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie

Ks. Kazimierz Naskręcki. Dekalog. Krótkie nauki o przykazaniach

Ks. Antoni Chmielowski. Kwiateczki duchowne O. Ludwika Blozjusza OSB, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan wyjęte z różnych jego dzieł wraz z niektórymi dodatkami z nauk św. Jana Marii Vianney'a

Ks. Jan Józef Gaume. Zasady i całość wiary katolickiej. Modlitwa Pańska. Pierwsza prośba: Święć się Imię Twoje

Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła

Ks. Piotr Skarga SINauki o Przenajświętszym Sakramencie. (W dodatku Nauka o częstej Komunii św. przez ks. Stanisława Solskiego SI)

Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Namaszczenia, Kapłaństwa i Małżeństwa

Abp Romuald Jałbrzykowski. U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej. (Wydanie pierwsze)

O. Artur Vermeersch SI, Profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Katechizm małżeństwa chrześcijańskiego według encykliki "Casti connubii"

Ks. Piotr Skarga SI. Przy ślubie małżeńskim namowa kapłańska do oblubieńców

Ks. Kazimierz Naskręcki. Istotny cel małżeństwa

Ks. Kazimierz NaskręckiMałżeństwa mieszane

Ks. Kazimierz Naskręcki. Rozwody

Ks. Profesor Franciszek Spirago. Nauka o Sakramencie Małżeństwa

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej PDF ) (nowość)

Ks. Jan Kurczewski. Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. Nauka o Mszy świętej

O. Marian Morawski SI. Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła ( PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Świętych Obcowanie. Komunia z niebem. Pożycie mieszkańców nieba między sobą. Obcowanie ich z nami ( PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. Przeznaczenie (zadanie) Kościoła ( PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. Jeden jest tylko Kościół ( PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stagraczyński. Cechy Kościoła PDF ) (nowość)

"Katechizm Lwowski". Kościół rzymsko-katolicki jest jedynie prawdziwym Kościołem Chrystusa Pana

"Katechizm Lwowski". O dobrej sławie (nowość)

Ks. Jan Ślósarz. Katechizm Religii Katolickiej. Grzechy przeciwko wierze

Ks. Kazimierz NaskręckiGrzechy przeciwko wierze PDF ) (nowość)

Ks. Leonard Goffine. Nauka o konieczności wiary chrześcijańsko-katolickiej PDF ) (nowość)

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary ( PDF ) (uzupełniono)

Actus virtutum theologicarum

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków

Św. Franciszek Ksawery. Modlitwa o nawrócenie pogan

Bp Konrad Martin. Katolicka nauka obyczajów. Wyznanie wiary (professio fidei)

Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey. Historia biblijna dla katolickich szkół

Ks. Franciszek Pouget. Nauki katolickie w sposób katechizmowy. Kain i Abel, państwo ziemskie i Państwo Boże, żydzi a Jezus Chrystus

Sac. Franciscus Amatus Pouget. Institutiones catholicae in modum catecheseos. Cain et Abel, civitas terrena et Civitas Dei, Judaei et Jesus Christus

Ks. Franciszek Pouget. Nauki katolickie w sposób katechizmowy. O końcu świata, o Antychryście, o przyjściu Eliasza i Henocha, i o nawróceniu żydów

Catechismus Romanus. Katechizm Rzymski. Quo modo daemon homines tentet. Jak szatan kusi ludzi?

Ks. Józef Wereszczyński, Biskup Kijowski, Opat Benedyktyński w Sieciechowie. Gościniec pewny niepomiernym moczygębom, a omierzłym wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia, a zbytków swych pohamowania, z Pisma św. i z rozmaitych autorów zebrany ( PDF ) (nowość)

Ks. Ildefons Nowakowski SI. Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra ( PDF )

Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Trzymaj się wiary katolickiej

Św. Jan Damasceński, Doktor Kościoła. Wykład wiary prawdziwej. Antychryst

S. Joannes Damascenus, Doctor Ecclesiae. Expositio accurata fidei orthodoxae. De Antichristo

Z Katechizmu Św. Piusa X. O paleniu Biblii heretyckich

Z "Homiletyki". Wartość Katechizmu

Ks. Antoni Martinet. Filozofia katechizmu katolickiego. Religia katolicka obdarza swoich wyznawców największym dobrem w tym życiu

Ks. Antoni Martinet. Filozofia katechizmu katolickiego. Dwa środki ważne, za pomocą których można położyć koniec wszystkim zarzutom przeciw religii katolickiej

Bp Józef Sebastian Pelczar. Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników

Bp Józef Sebastian Pelczar. Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Ks. Leonard Goffine. Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego...

Ks. Kazimierz Naskręcki. Działanie Ducha Świętego w Kościele

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O czci Świętych i o obrazach świętych

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O cierpieniach w czyśćcu i o sposobach ratowania dusz cierpiących

Ks. Karol Gobinet, Doktor Teologii. Maksymy chrześcijańskie ( PDF ) (nowość)

Ks. Karol Gobinet. O czytaniu dobrych książek

Ks. Karol Gobinet. Przestroga względem złych książek

Ks. Józef Krukowski. Krótki rachunek sumienia indyferentysty

OO. Redemptoryści. Książka Misyjna (modlitewnik)

Św. Tomasz z Akwinu. Modlitwy. Orationes

"Szkoła Chrystusowa". Modlitwa Pańska ( PDF )

Doctorum: Angelici, Seraphici, Melliflui, Extatici in Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam expositiones. Collegit ediditque Fr. I. C. Card. Vives OFMCap.

O. Stefan Podworski OFMDrogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła ( PDF )

P. Guilielmus Nakateni SI. Coeleste Palmetum. Lectissimis pietatis exercitiis ornatum. (Modlitewnik łaciński)

Sac. Josephus Drozd. Liber precum in usum litterarum studiosae iuventutis. (Mały modlitewnik łaciński)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere"

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przeciwko heretykom. Wiara nie jest to samo co nadzieja

Sac. Franciscus Amatus Pouget. Institutiones catholicae in modum catecheseos... Haeretici, schismatici, apostatae

Ks. Franciszek Pouget. Nauki katolickie w sposób katechizmowy... Heretycy, schizmatycy, apostaci

Ks. Franciszek Pouget. Prawdziwe oblicze XVIII wieku

Ks. Franciszek Pouget. Węglarze i Akademicy

Ks. Franciszek Pouget. Indyfferentyści

Ks. Franciszek Pouget. Religia Kanta

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cracovia MMIV-MMXXIII, Kraków 2004-2023

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!