Kraina szczęśliwości. Kraina lenistwa. Kraina pasibrzuchów. Pieter Bruegel.

 

GRZECHY ZANIEDBANIA

 

JAKUB DEBOUT

 

––––

 

Żem zgrzeszył myślą, słowem, uczynkiem i opuszczeniem dobrego...

 

––––––––

 

 

Grzechy zaniedbania (djvu, 10.9 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––

 

SPIS RZECZY

 

Wstęp ...... str. 5

 

Grzechy zaniedbania w modlitwie ...... str. 7

 

Modlitwa za zmarłych ...... str. 10

 

Modlitwa za własną duszę ...... str. 14

 

O wartości modlitwy ...... str. 16

 

O modlitwie ustawicznej ...... str. 18

 

O ignorancji religijnej ...... str. 20

 

O kulturze religijnej ...... str. 24

 

Co wiemy o Świętych ...... str. 26

 

Bóg a życie nasze ...... str. 28

 

Bóg a stosunki towarzyskie ...... str. 32

 

Grzechy zaniedbania a sprawiedliwość ...... str. 35

 

Sprawiedliwość – a "drobiazgi" ...... str. 38

 

Sprawiedliwość w stosunku do przeciwników ...... str. 41

 

Grzechy zaniedbania a "ciężkie czasy" ...... str. 43

 

Grzechy zaniedbania a sprawiedliwość społeczna ...... str. 45

 

Grzechy zaniedbania – a psychologia ludu ...... str. 47

 

Przypowieść o dobrym Samarytaninie w świetle zdrowej krytyki ...... str. 50

 

Obowiązki względem samego siebie ...... str. 53

 

Obowiązek względem swego umysłu oraz obowiązki zawodowe ...... str. 57

 

O wyrabianiu wrażliwości uczuć ...... str. 59

 

Obowiązek miłowania piękna ...... str. 62

 

Grzechy zaniedbania a osobowość nasza ...... str. 64

 

Słaba wola – a godność ludzka ...... str. 66

 

–––––––––––

 

Jakub Debout, Grzechy zaniedbania. Warszawa 1939. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, str. 70. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Etyka katolicka. Podręcznik szkolny.

 

2) Ks. Dr Jan Szymeczko, Etyka katolicka.

 

3) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

4) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

5) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

6) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauki Chrześcijańska krótko zebrana (Compendium Doctrinae Christianae). b) Wykład nauki chrześcijańskiej. Katechizm większy (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

 

7) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

8) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie nauki o przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie. d) Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie.

 

9) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

10) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

11) Ks. Wiktor Cathrein SI, a) Katolicki pogląd na świat. b) Socjalizm, badanie jego podstaw i możliwości.

 

12) Ks. Franciszek Kwiatkowski SI, Filozofia wieczysta w zarysie.

 

13) Ks. Dr Alojzy Jougan, a) Historia Kościoła katolickiego. b) Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego.

 

14) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku spowiedników.

 

15) O. Gabriel Paláu SI, Katolik uczynkiem i prawdą.

 

(Przypisy i ilustracje od red. Ultra montes).

 

Jakub Debout, Grzechy zaniedbania. Warszawa 1939.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXII, Kraków 2022

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: